LANKIDETZA BIZKAIAN

Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusiak, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren parte izanik, Bizkaiko Foru Aldundiaren garapenerako lankidetza-politika zuzentzen du. Elkartasun aktiboan oinarritutako politika bat da, bizitzaren jasangarritasuna erdigunean jartzen duena eta tokikotik Agenda 2030eko Garapen Iraunkorrerako Helburuak lortzen laguntzen duena, bai eta justizia eta giza eskubideekiko errespetua ezaugarri dituen bizikidetza globaleko eredu berri bat lortzen ere.

Pobreziaren geografia berriek, kalteberatasunak eta bazterketak —horiek guztiak pandemia globalak eta klima-larrialdiak markatutako une batean— etengabe gogorarazten digute ikuspegi multidimentsionalak eta intersekzionalak behar ditugula.

Horretan guztian oinarrituta, gure apustua da garapenerako lankidetzaren balio bereizgarria eta eraldatzailea bultzatzea lurraldean, espezifikotasunetik eta Bizkaian dauden gaitasunak onartzetik, desberdintasunak desagerraraztea eta pertsona guztien eskubideak defendatzea ahalbidetuko duen giza garapen iraunkorraren zerbitzura jartzeko.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizleen giza garapen iraunkorra sustatuz. Ekuador (Setem Hego Haizea).

ZER EGITEN DUGUN

Garapenerako eskubide unibertsal eta besterenezinean erantzukizun kolektiboa dugula onartuta, berretsi egiten ditugu Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza deszentralizatuak dituen garrantzia eta balio erantsia.

Herritarrekiko sentikorra eta hurbilekoa den lankidetza bat, lurraldeen arteko elkartasun-loturak ezartzea ahalbidetzen duena, eta asimetria globalak ezabatzera bideratutako garapen-prozesuak lagundu eta gizarte-kontzientzia kritiko eta eraldatzailea sortzen duena.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA-K FINANTZATUTAKO PROIEKTUAK

BFA-DFBren lankidetza 1990ean hasi zen, Eusko Jaurlaritzak eta beste bi foru-aldundiek osatutako Lankidetzarako eta Garapenerako Laguntza Funtza (LGLF) egindako ekarpenarekin.

2001etik aurrera, bere deialdi propioa du. Azken 20 urteetan, 1.800 lankidetza-proiektu baino gehiago egin dira, eta 148 milioi euro baino gehiago erabili dira munduko hainbat lekutan dauden desberdintasunen eta eskubide-urraketen aurka borrokatzeko.

FINANTZATUTAKO PROIEKTUAK

Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza 1990ean hasi zen, formalki, Eusko Jaurlaritzak eta beste bi foru-aldundiek osatutako Lankidetzarako eta Garapenerako Laguntza Funtza (LGLF) egindako ekarpenarekin.

2001etik aurrera, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritzak bere deialdi propioa du garapen-proiektuak finantzatzeko (herrialde pobretuetako lankidetza, gizarte-eraldaketarako sentsibilizazioa eta hezkuntza, larrialdia eta ekintza humanitarioa, genero-ekitatea…).

BLOGEKO NABARMENDUAK

DIRULAGUNTZAK

ARAUTEGIA

Urtero argitaratzen den foru-dekretu baten bidez, garapenerako lankidetzaren eremuan eta gizarte-eraldaketarako hezkuntzaren eremuan ematen diren dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira. Gaur egun, hainbat finantzazio-lerro daude, zertarako diren eta erakunde onuradunen ezaugarriak zein diren kontuan hartuta.

PDFForu-dekretua 1/2023 (152 KB)

Dokumentu honetan zehaztasun osoz azaltzen da zein irizpide erabiliko diren 2022ko deialdian eraldaketa sozialerako lankidetza-proiektuetan, sentsibilizazio-proiektuetan eta hezkuntza-proiektuetan baremoak ezartzeko.

PDFProiektuak barematzeko irizpideak (381 KB)

ESKABIDEAK

ESKAERAKO ATXIKITAKO DOKUMENTAZIOA

JUSTIFIKAZIO EREDUA

Eredu horiek urte guztietarako balio dute.