AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailaren ardura Bizkaiko errepideen eta autobideen sarearen plangintza, eraikuntza eta mantenua dira; halaber, Sailaren erantzukizuna dira Foru Aldundiaren zerbitzuetarako erabiltzen diren bestelako azpiegiturak. Horiek ez ezik, lurraldearen antolamendua kudeatzen du eta 7.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerrietako Hiri Antolamenduko Plan Orokorren onespenaren arduraduna da.

Aurrekontua 2024 Bizkaiko Foru Aldundia

243,111,000 €*

1,601,097,000 euroko guztizko aurrekontuaren %15.18*

*Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2024

Zer egiten dugu?

Lurralde Garapenerako Zuzendaritza arduratzen da foru sareko errepideen proiektuak garatzeaz eta horiek eraikitzeaz eta hobetzeaz.

Gainera, Bizkaiko lurralde antolamenduko planak eratzeaz arduratzen da, baita 7.000 biztanle baino gutxiago bizi diren udalerrien hirigintza planak behin betiko onesteaz eta Bizkaiko informazio geografikoa eta kartografikoa eguneratzeaz ere.

Azkenik, Azpiegiturak sozietate publikoa gainbegiratzeaz arduratzen da.

Berrikuntza eta Errepide Kudeaketako Zuzendaritza arduratzen da foru bide sarean teknologia berriak eguneratzeaz eta aplikatzeaz, baita errepideen eta bizikleta bideen sarea egunero antolatzeaz, zaintzeaz, ustiatzeaz eta kudeatzeaz ere.

Gainera, Interbiak sozietate publikoa gainbegiratzeaz arduratzen da.

Programak eta zerbitzuak

Guztiak

 • Bizkaimove

  Trafikoaren mapa txertatzea (Google Maps), foru sareko trafikoaren, obren, gorabeheren eta bideokameren egoerarekin.

 • Errepideen mapa

  Deskargatu Bizkaiko eta Bilbo Metropolitarreko errepideen mapa (pdf).

 • Trafikoaren bilakaera

  Foru sareko trafikoaren bilakaeraren datuak 2002tik gaur egunera arte. Edukiera planaren magnitude nagusiak.

 • Plangintzaren erregistroa

  Mapa interaktiboa udalerri bakotzeko hirigintza plangintzaren egoerarekin.

 • Kartografia eta ortofotoak

  Xehetasun planoak (1:500 eta 1:5000 eskaletan). Bizkaiko ortofoto historikoak eta egungoak. Kartografia historikoaren eta egungo kartografiaren planoak. Informazio geodesikoa (NAP sarea eta GNSS estazioak).

 • Ekonomia jarduerarako lurren inbentarioa

  Bizkaiko ekonomia jarduerarako lurren informazio geografikoko sistema eta bere hirigintza parametroak.

 • Interbiak

  Interbiak da Bizkaiko bide-azpiegiturak kudeatzeaz arduratzen den Foru Sozietate Publikoa, eta bidesariak, autobideak eta tunel batzuk kudeatzen ditu, besteak beste.

 • Azpiegiturak

  Azpiegiturak, S.A.M.P. sozietate anonimo berezko bitartekoa 2010eko uztailaren 6an eratu zen, Azpiegitura, S.A.U.; Bizkailur, S.A.U.; Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.U. eta Kirolgintzan S.A.U. foru enpresek bat egin ostean. Sozietatearen titularra Bizkaiko Foru Aldundia da.

Errepideak

 • Bizkaimove

  Trafikoaren mapa txertatzea (Google Maps), foru sareko trafikoaren, obren, gorabeheren eta bideokameren egoerarekin.

 • Errepideen mapa

  Deskargatu Bizkaiko eta Bilbo Metropolitarreko errepideen mapa (pdf).

 • Trafikoaren bilakaera

  Foru sareko trafikoaren bilakaeraren datuak 2002tik gaur egunera arte. Edukiera planaren magnitude nagusiak.

Bizikleta bideak

 • Bizikleta sarearen bistaratzeko aukera

  Bizikleta bideen foru sareko informazio geografikoko sistema, egun dauden, eraikitzen ari diren edo proiektua sortuta duten tarteak jasotzen dituena.

 • Bizikleta ibilbideak

  Bizkaiko bizikleta ibilbideen bilduma.

 • Bizkaia bizikletaz

  Bizikletaren munduari eta haren eguneroko erabilerari buruzko informazioa. Mugikortasun jasangarriaren garapenean funtsezko eginkizuna izan dezan egiten ari diren lanak, arrazoiak eta argudioak.

Lurralde eta hirigintza plangintza

 • Bizkaiko landa-guneen inbentarioa

  Bizkaiko udalerri bakoitzean dauden landagunetzat jotako kokaguneen inbentarioa.

 • Udalerri plangintzarako GIS

  Hirigintza plangintzarako informazio geografikoko sistema, lurzoruaren sailkapena eta kalifikazioa, egun duen erabilera eta etorkizunean aurreikusitako erabilerak eta hirigintza parametroak jasota dituena. Gutxi gorabeherakoa da eta ez da loteslea.

 • Plangintzaren erregistroa

  Mapa interaktiboa udalerri bakotzeko hirigintza plangintzaren egoerarekin.

 • Kartografia eta ortofotoak

  Xehetasun planoak (1:500 eta 1:5000 eskaletan). Bizkaiko ortofoto historikoak eta egungoak. Kartografia historikoaren eta egungo kartografiaren planoak. Informazio geodesikoa (NAP sarea eta GNSS estazioak).

 • Ekonomia jarduerarako lurren inbentarioa

  Bizkaiko ekonomia jarduerarako lurren informazio geografikoko sistema eta bere hirigintza parametroak.

Beste batzuk

 • Interbiak

  Interbiak da Bizkaiko bide-azpiegiturak kudeatzeaz arduratzen den Foru Sozietate Publikoa, eta bidesariak, autobideak eta tunel batzuk kudeatzen ditu, besteak beste.

 • Azpiegiturak

  Azpiegiturak, S.A.M.P. sozietate anonimo berezko bitartekoa 2010eko uztailaren 6an eratu zen, Azpiegitura, S.A.U.; Bizkailur, S.A.U.; Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.U. eta Kirolgintzan S.A.U. foru enpresek bat egin ostean. Sozietatearen titularra Bizkaiko Foru Aldundia da.

Albisteak