LEGE-OHARRA

www.bizkaia.eus web atariaren eta haren edukien (testuak, irudiak, soinuak, audioa, bideoa, diseinuak, sorkuntzak, softwarea) jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide guztiak Bizkaiko Foru Aldundiarenak dira.

Informazioaren segurtasuna eta datu pertsonalen babesa bermatzea

Bizkaiko Foru Aldundiak konfidentzialtasunik zorrotzena ziurtatzen du erabiltzaileek ematen dituzten datuen bilketan eta tratamenduan. Halaber, datu pertsonalen babesaren arloan legez ezarrita dauden segurtasun-mailak bete dira eta eman diren datu pertsonalen galera, erabilera okerra, aldaketa, baimenik gabeko irispidea eta lapurreta saihesteko bere eskuetan dauden bitarteko eta neurri tekniko guztiak instalatu dira.

Datuak babesteko erregelamendu orokorra (aurrerantzean, DBEO) 2016an argitaratu zen, eta 2018ko maiatzaren 25etik aurrera zuzenean aplikatu beharrekoa da Europar Batasunean. Erregelamendu horren bitartez, pertsona fisikoen datu pertsonalak eta datu horien zirkulazio-askatasuna babesten dira.

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak (DPBEDBL, aurrerantzean) xede hauek ditu: ordenamendu juridikoa erregelamendu horretara egokitzea eta herritarren eskubide digitalak bermatzea.

Abenduaren 21eko 16/2023 Legea, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzarena, Eusko Legebiltzarren legea da, zeinaren helburua baita Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu behar den araudiaren antolamendua eta funtzionamendua egokitzea lege-arau hauen aurreikuspenetara: 2016/679 (EB) Erregelamendua; 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa, eta 7/2021 Lege Organikoa, maiatzaren 26koa, arau-hauste penalak prebenitu, detektatu, ikertu eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzkoa.

311/2022 Errege Dekretua, maiatzaren 3koa, Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duena. Haren xedea da urriaren 1eko 40/2015 Legearen 156.2 artikuluko sektore publiko osoa eskemak berak ezartzen dituen segurtasun-baldintzekin lerrokatuta egotea.

7/2023 Legea, ekainaren 29koa, Euskal Zibersegurtasun Agentzia sortzekoa. Lege horren xedea da agentziaren eginkizunak sortzea eta ezartzea, zibersegurtasunaren eta garapen digital seguruaren arloko trebakuntza bultzatzeko eta bultzatzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiak, bere eskumenak baliatuz eta legezko betebeharrak betez, datu pertsonalak tratatzeko jarduerak garatzen ditu eta zerbitzu publikoak ematen ditu, eta horietan guztietan datuak babesteko araudian jasotako indarreko berme juridikoak bete behar dira. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiaren informazio-sistema etengabe lerrokatzen ari da Segurtasunaren Eskema Nazionalaren eta aplikatu beharreko informazioaren segurtasunari buruzko gainerako araudiaren arabera Aldundiari aplikatu behar zaizkion eskakizun, printzipio eta segurtasun-neurri guztietara.

DBD: Datuen babeseko delegatuaren eginkizunak, ardurak, estatutua eta ekipoa Bizkaiko Foru Aldundian datuen babesaren eta informazioaren segurtasunaren arloan eskumena duen unitate organikoaren burutzak betetzen ditu, 81/2023 Foru Dekretuaren arabera (uztailaren 4koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren sektore publikoko datu pertsonalen babeserako eta informazioaren segurtasunerako politika onartzen duena). Dekretu hori 2023ko uztailaren 6ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (130. zk.).