AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

Ahaldun Nagusiari Laguntzeko Unitatea arduratzen da Bizkaiko Foru Aldundiaren jarraibide estrategikoak formulatu eta koordinatzeaz, ekintza-unitate bat mantentzeko; era berean, unitate horrek kudeatzen du erakundearen komunikazioa eta munduko beste herrialde batzuekin dituzten harremanak.

Zer Egiten dugu: Ahaldun nagusiaren kabinetea

Ahaldun Nagusiaren Kabineteko buruzagitza ahaldun nagusiari aholkularitza eta laguntza emateaz arduratzen da.

Zuzendaritza hau Foru Aldundiak abian jartzen dituen proiektuak Bizkaiko pertsonei jakinaraztez arduratzen da.

Komunikaziorako Zuzendaritza, modu berean, Aldundiaren eta komunikabideen arteko zuzeneko lotura da. Horiei zerbitzua prentsa sailaren bidez eskaintzen die.

Zer egiten dugu: Koordinaziorako eta Estrategia Digitalerako zuzendaritza nagusia

Koordinaziorako eta Estrategia Digitalerako zuzendaritza nagusiak foru-sail guztien ekintzak eta programak koordinatzeaz, planifikatzeaz, antolatzeaz, administratzeaz, kudeatzeaz eta gainbegiratzeaz arduratzen da.

Albisteak