GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA TURISMOA SUSTATZEKO SAILA

Garraioak, Mugikortasuna eta Turismoa Sustatzeko Sailak Bizkaibus, Bizkaian hirien arteko bidaiarien garraio zerbitzua, kudeatzen du. Lurraldeko herri garraioaren sisteman zerbitzu estrategikoa da, baita Bizkaia hobe lotzeko Foru Aldundiaren zereginean ardatzetako bat ere.

Modu berean, Sailak salgaien garraioa kudeatzen du, mugikortasun jasangarriaren kultura sustatzeaz eta bultzatzeaz arduratzen da eta bizikleten mugikortasuna bultzatzen du.

Aurrekontua 2023 Bizkaiko Foru Aldundia

200,103,000 €*

1,542,463,000 euroko guztizko aurrekontuaren %12.97*

*Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2023

Zer egiten dugu?

Garraioen Zuzendaritzak bi zerbitzu ditu, bidaiarien garraio zerbitzua eta garraioaren antolamenduari buruzko zerbitzua. Horiek honako zereginak dituzte:

Errepidez egindako garraioaren sektore ezberdinetarako diru-laguntzak eta laguntza publikoak planifikatzea.

Garraioaren arloan baimenak eskatzeko administrazio espedienteak ebaztea.

Errepidez egindako garraioen arloan zigor espedienteei dagokien prozesuan eta ebazpenean izapideak hastea.

Bizkaibusen zerbitzua zuzendu eta kontrolatzea, indarreko programa kontratuak eta zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak behar bezala gauzatzea. Xede horrez, Zuzendaritzak zerbitzua behar bezala eskaintzeko gauzatze aginduak ematen ditu.

Aparkabisa SA sozietate publikoa kontrolatu eta jarraitzea.

Gaitasun profesionalaren ziurtagiria (GPZ) lortzera bideratutako zentroak eta ikastaroak homologatzeko baimena.

Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Zuzendaritzaren funtsezko zereginak dira mugikortasun jasangarriaren kultura sustatzea eta bultzatzea, Euskadiko Mugikortasun Elektrikoaren Planaren jarraibideen arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legean ezarritako neurrien ezarpena bultzatzea eta sustatzea.

Era berean, bizikleten mugikortasuna bultzatzen du, eta, horretarako, hobekuntzak ezartzen ditu bizikleta-bideen garraio osagarriaren azpiegituretan, aparkalekuetan eta bizikleten edo motorrik gabeko beste desplazamendu-bide batzuen alokairuan.

Beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin lankidetza-hitzarmenak bultzatzeaz ere arduratzen da, bizikleten mugikortasuna sustatzeko, tarifa-sistema bakar eta integratu bat sustatze aldera.

Programak eta zerbitzuak

 • Bizkaibus

  Bizkaibus Bizkaiko hirien arteko herri garraioaren zerbitzua da. Web orriaren eta Apparen bitartez lineak, tarifak, ibilbideak eta ordutegiak kontsultatzeko aukera ematen du. Modu berean, zerbitzua aldatzen denean edo hobekuntzak daudenean oharrak egiten ditu eta lineen, autobusen egoeraren eta itxarote denboren arabera bilaketa gauzatzen du. Erabiltzaileari arreta eskaintzeko telefono-zerbitzua du: 946125555.

  Zerbitzu karta: Bizkaibus

 • Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ)

  Deialdi, araudi, tasa eta inprimakiei buruzko informazioa; ikastaroak irakatsi eta Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria lortzeko zentro homologatuak.

 • Errepidez egiteko garraio baimenen inprimakiak

  Zerbitzu honetan Bizkaian errepidez egindako garraio baimenei dagozkien inprimakien eredu guztiak lor daitezke.

 • Bizkaibus

  Bizkaibus Bizkaiko hirien arteko herri garraioaren zerbitzua da. Web orriaren eta Apparen bitartez lineak, tarifak, ibilbideak eta ordutegiak kontsultatzeko aukera ematen du. Modu berean, zerbitzua aldatzen denean edo hobekuntzak daudenean oharrak egiten ditu eta lineen, autobusen egoeraren eta itxarote denboren arabera bilaketa gauzatzen du. Erabiltzaileari arreta eskaintzeko telefono-zerbitzua du: 946125555.

  Zerbitzu karta: Bizkaibus

 • Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ)

  Deialdi, araudi, tasa eta inprimakiei buruzko informazioa; ikastaroak irakatsi eta Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria lortzeko zentro homologatuak.

 • Errepidez egiteko garraio baimenen inprimakiak

  Zerbitzu honetan Bizkaian errepidez egindako garraio baimenei dagozkien inprimakien eredu guztiak lor daitezke.

Albisteak