GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA TURISMOA SUSTATZEKO SAILA

Garraioak, Mugikortasuna eta Turismoa Sustatzeko Sailak Bizkaibus, Bizkaian hirien arteko bidaiarien garraio zerbitzua, kudeatzen du. Lurraldeko herri garraioaren sisteman zerbitzu estrategikoa da, baita Bizkaia hobe lotzeko Foru Aldundiaren zereginean ardatzetako bat ere.

Modu berean, Sailak salgaien garraioa kudeatzen du, mugikortasun jasangarriaren kultura sustatzeaz eta bultzatzeaz arduratzen da eta bizikleten mugikortasuna bultzatzen du.

Aurrekontua 2024 Bizkaiko Foru Aldundia

209,343,000 €*

1,601,097,000 euroko guztizko aurrekontuaren %13.07*

*Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2024

Zer egiten dugu?

Garraioen Zuzendaritzak bi zerbitzu ditu, bidaiarien garraio zerbitzua eta garraioaren antolamenduari buruzko zerbitzua. Horiek honako zereginak dituzte:

Errepidez egindako garraioaren sektore ezberdinetarako diru-laguntzak eta laguntza publikoak planifikatzea.

Garraioaren arloan baimenak eskatzeko administrazio espedienteak ebaztea.

Errepidez egindako garraioen arloan zigor espedienteei dagokien prozesuan eta ebazpenean izapideak hastea.

Bizkaibusen zerbitzua zuzendu eta kontrolatzea, indarreko programa kontratuak eta zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak behar bezala gauzatzea. Xede horrez, Zuzendaritzak zerbitzua behar bezala eskaintzeko gauzatze aginduak ematen ditu.

Aparkabisa S.A. sozietate publikoa kontrolatu eta jarraitzea.

Gaitasun profesionalaren ziurtagiria (GPZ) lortzera bideratutako zentroak eta ikastaroak homologatzeko baimena.

Mugikortasun Sustatzeko Zuzendaritzaren funtsezko zereginak dira mugikortasun jasangarriaren kultura sustatzea eta bultzatzea, Euskadiko Mugikortasun Elektrikoaren Planaren jarraibideen arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legean ezarritako neurrien ezarpena bultzatzea eta sustatzea.

Era berean, bizikleten mugikortasuna bultzatzen du, eta, horretarako, hobekuntzak ezartzen ditu bizikleta-bideen garraio osagarriaren azpiegituretan, aparkalekuetan eta bizikleten edo motorrik gabeko beste desplazamendu-bide batzuen alokairuan.

Beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin lankidetza-hitzarmenak bultzatzeaz ere arduratzen da, bizikleten mugikortasuna sustatzeko, tarifa-sistema bakar eta integratu bat sustatze aldera.

Turismoa Sustatzeko Zuzendaritzaren xedea da Bizkaian turismo-sektorea bultzatzea, funtsezko hiru ardatzen inguruan ezarritako helburuak lortzeko beharrezkotzat jotzen diren jarduketen bidez. Hauek dira ardatzak: lankidetza, jasangarritasuna eta digitalizazioa.

2030rako Turismo Estrategiaren garapena sustatzen du, pertsonak, jasangarritasuna, ekonomiaren eta sektorearen sorrera, digitalizazioa eta gobernantza-eredua aintzat hartuta.

Turismorako aurrekontu-programa da ekintza horiek lortzeko behar den euskarri ekonomikoa. Ekintza horien barruan, zeregin garrantzitsua hartzen dute barne-turismoaren garapenak eta landa- eta industria-turismoaren sustapenak, kalitateko turismoak eta turismo jasangarriak.

Eta esandako guztia, sektorea suspertzeko testuinguru berrian, sektorearen gobernantzan buru izanik, ardatz hartuta Bizkaiko lurralde osoaren sustapena eta Eusko Jaurlaritzarekiko koordinazioa.

Programak eta zerbitzuak

Guztiak

 • Bizkaibus

  Bizkaibus Bizkaiko hirien arteko herri garraioaren zerbitzua da. Webgunearen eta Apparen bidez lineak, tarifak, ibilbideak eta ordutegiak kontsultatu daitezke. Modu berean, zerbitzua aldatzen denean edo hobekuntzak daudenean oharrak egiten ditu eta lineen, autobusen egoeraren eta itxarote denboren arabera bilaketa gauzatzen du. Erabiltzailearen arretarako zerbitzu telefonikoa: 946125555.

  Zerbitzu karta: Bizkaibus

 • Gidarientzako Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ)

  Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ) —salgaiena zein bidaiariena— lortzeko araudiari, ikastaroa emateko homologatutako zentroei, azterketa-deialdiei, tasei eta inprimakiei buruzko informazioa.

 • Errepideko garraiorako baimenak

  Bizkaiko errepideko garraiorako baimenei buruzko informazioa: taxia, VTC, anbulantzia, autobusa, salgai arinak, salgai astunak eta abar.

Garraioa

 • Bizkaibus

  Bizkaibus Bizkaiko hirien arteko herri garraioaren zerbitzua da. Webgunearen eta Apparen bidez lineak, tarifak, ibilbideak eta ordutegiak kontsultatu daitezke. Modu berean, zerbitzua aldatzen denean edo hobekuntzak daudenean oharrak egiten ditu eta lineen, autobusen egoeraren eta itxarote denboren arabera bilaketa gauzatzen du. Erabiltzailearen arretarako zerbitzu telefonikoa: 946125555.

  Zerbitzu karta: Bizkaibus

 • Gidarientzako Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ)

  Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ) —salgaiena zein bidaiariena— lortzeko araudiari, ikastaroa emateko homologatutako zentroei, azterketa-deialdiei, tasei eta inprimakiei buruzko informazioa.

 • Errepideko garraiorako baimenak

  Bizkaiko errepideko garraiorako baimenei buruzko informazioa: taxia, VTC, anbulantzia, autobusa, salgai arinak, salgai astunak eta abar.

Albisteak