ENPLEGUA, GIZARTE KOHESIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA

Enplegua, Gizarte Kohesioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren helburua hiru eremu horietan politikak garatzea da, inor atzean ez gelditzeko, Bizkaian inor kanpoan, zokoratua, diskriminatua edo baztertua ez gelditzeko.

Sail honek, Foru Aldundiko beste sail batzuekin lankidetzan, desberdintasunaren aurka borrokatzen du eta, xede horrez, pertsona gutxietsiei arreta osoa eskaini behar zaie.

Aurrekontua 2024 Bizkaiko Foru Aldundia

85,070,000 €*

1,601,097,000 euroko guztizko aurrekontuaren %5.31*

*Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2024

Zer egiten dugu?

Gutxi gorabehera 80.000 pertsona daude Bizkaian langabeziaren egoeran eta zuzendaritza honek horiekiko lehentasuna du. Erronkak ondorengoak dira: gazteen langabezia, enplegagarritasun txikia duten pertsonak eta horrek sortzen duen baztertze arriskua, baita familiako kideak izanik, lanposturik ez duten horiek ere, enplegu ezegonkorraren errealitatea ahaztu gabe.

Ildo horri jarraiki, enplegua sustatzeko ekimenak onartzen dira eta DEMA-Enpresa Garapena Enpresa Sorrera eta Garapenerako Agentziatik lan egiten da (Enplegu anezkak eta eskualdeetan suspertze planak).

Gizarte Inklusioa Sustatzeko Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak egoitza zentroetan tratu txarren biktimak diren emakumeei eta beren seme-alabei arreta eskaintzen die, bigarrenak ere biktimak baitira. Aldi berean, gizarteak baztertuak dituen pertsonentzat tresnak daude. Kasu honetan, baztertze zorrotzenerako, hau da, etxerik ez duten pertsonentzat, Habitat Bizkaia programa aktibatu da.

Gizarte Inklusioan ere Goihabe programa sartzen da, errefuxiatuak hartzeko.

Zuzendaritza honek, jatorria, adina, sexua, gaitasuna, sexu orientazioa edo erlijioa baztertuz, pertsona ororentzat eskubide guztiak ziurtatzeko lanean dihardu. Zeregin horri begira, gizarte ekimena eta boluntariotza ezinbestekoak dira.

Gizonen eta emakumeen berdintasunari buruz, Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat eremuren inguruko politikak planeatu ditu; hona hemen eremuok: koedukazioa, prebentzioa, maskulinotasun berria, mikromatxismoen desagerpena, jabekuntza eta emakumezkoen kontrako indarkeriaren biktimak direnen artapena.

Programak eta zerbitzuak

Guztiak

 • Lan Berri

  Lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak horretara irits daitezen bultzatzeko programa: 45 urtetik gorako langabetuak. Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak. Baztertze arriskuan dauden langabetuak.

  • 45 urtetik gorako langabetuak
  • Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak
  • Baztertze arriskuan dauden langabetuak.
 • Ekintzailetza ekimenak

  Autoenpleguaren proiektuak eta enpresa txikiak sortu eta abian jartzen laguntzen dituen programa, horiek langabetuek edo baztertze arriskuan daudenek garatzen badituzte.

 • Berrikuntza soziolaborala

  Bizkaian berrikuntza soziolaboralari buruzko proiektuetarako laguntzak.

 • Bazterkeriaren balorazioa

  Zerbitzu hau eskatzen duten pertsonen bazterkeriaren egoera balioztatzez arduratzen da. Helburua zerbitzu, prestazio, baliabide eta programa egokietara bideratzea da.

 • Gizarteratzeko arreta espezializatuko programak

  Esku-hartzeko programa, laguntza (maila altua edo ertaina) behar duten erabiltzaileekin, gizarte zerbitzuen sistemari dagozkion prestazio teknikoen bidez, bizitza autonomoa prestatzeko, bultzatzeko eta garatzeko.

 • Laguntzak eta zerbitzuak

  Gizarte-Ongizateko Fondoak, Oinarrizko errenta, Gizarte inklusiorako laguntza.

 • Gizarte inklusioa bilduma

  Enplegu, gizarte inklusio eta berdintasun arloko azterlan monografikoak.

 • Baliabideen mapa

  Bizkaiko udalerriek eskaintzen badituzte, gizarteratzeko baliabideen bilatzailea.

 • Familientzako Laguntza

  Gizarte esku hartzeko proiektu pilotua zaurgarritasun larriko egoeran dauden familiekin (SENDIKO programa)

 • Diru-laguntzak

  Bizkaiko Lurralde Historikoan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen dituen proiektuei diru-laguntzak emateko urteko deialdia.

 • Berdintasunerako Foru Plana

  Foru-Sektore Publikoan emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko politika publikoak garatzeko esparru estrategikoa.

 • Berdintasunerako Foroa

  Foro honetan Bizkaian lan egiten duten emakumeen kolektibo ezberdinek egindako planteamendu guztiak sartzen dira

 • Zirgari Sariak

  Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK-k ematen dituzten Zirgari Sariek emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde ahalegin berezia egiten duten pertsona, erakunde eta enpresen lana nabarmentzen dute

 • Garapenerako lankidetza

  Laguntzak banatzeko mapa

  Urteen eta eskualdeen arabera

  Garapenarako kooperazioari buruzko diru-laguntzak

  Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako, gizartea eraldatzeari begira sentsibilizazio proiektuak, ekintza puntualak, laguntza teknikoak jatorrian, larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioa…

 • Dibertsitaterako diru-laguntzak

  Antolaketa egitura sendotzea, sentsibilizazioa, LGTBI, dibertsitate afektibo-sexuala eta familia-dibertsitatea…

 • Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua

  Erakunde feministek, emakumeen elkarteek eta emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu edota eginkizun duten beste entitate eta erakunde batzuek parte hartzeko organoa.

 • Kanpainak

  Bizkaiko Foru Aldundiak burutzen dituen sentsibilizazio-kanpainak

Enplegua

 • Lan Berri

  Lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak horretara irits daitezen bultzatzeko programa: 45 urtetik gorako langabetuak. Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak. Baztertze arriskuan dauden langabetuak.

  • 45 urtetik gorako langabetuak
  • Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak
  • Baztertze arriskuan dauden langabetuak.
 • Ekintzailetza ekimenak

  Autoenpleguaren proiektuak eta enpresa txikiak sortu eta abian jartzen laguntzen dituen programa, horiek langabetuek edo baztertze arriskuan daudenek garatzen badituzte.

 • Berrikuntza soziolaborala

  Bizkaian berrikuntza soziolaboralari buruzko proiektuetarako laguntzak.

Gizarteratzea

 • Bazterkeriaren balorazioa

  Zerbitzu hau eskatzen duten pertsonen bazterkeriaren egoera balioztatzez arduratzen da. Helburua zerbitzu, prestazio, baliabide eta programa egokietara bideratzea da.

 • Gizarteratzeko arreta espezializatuko programak

  Esku-hartzeko programa, laguntza (maila altua edo ertaina) behar duten erabiltzaileekin, gizarte zerbitzuen sistemari dagozkion prestazio teknikoen bidez, bizitza autonomoa prestatzeko, bultzatzeko eta garatzeko.

 • Laguntzak eta zerbitzuak

  Gizarte-Ongizateko Fondoak, Oinarrizko errenta, Gizarte inklusiorako laguntza.

Emakumea

 • Arreta komunitarioko zerbitzua

  Esku-hartze sozioedukatiboko eta esku-hartze psikosozialeko programak, ostatu-laguntzarekin edo gabe, indarkeria matxistaren biktimentzat

Emakumeen eta gizonen berdintasuna

 • Diru-laguntzak

  Bizkaiko Lurralde Historikoan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen dituen proiektuei diru-laguntzak emateko urteko deialdia.

 • Berdintasunerako Foru Plana

  Foru-Sektore Publikoan emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko politika publikoak garatzeko esparru estrategikoa.

 • Berdintasunerako Foroa

  Foro honetan Bizkaian lan egiten duten emakumeen kolektibo ezberdinek egindako planteamendu guztiak sartzen dira

 • Zirgari Sariak

  Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK-k ematen dituzten Zirgari Sariek emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde ahalegin berezia egiten duten pertsona, erakunde eta enpresen lana nabarmentzen dute

Garapenerako lankidetza

 • Garapenerako lankidetza

  Laguntzak banatzeko mapa

  Urteen eta eskualdeen arabera

  Garapenarako kooperazioari buruzko diru-laguntzak

  Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako, gizartea eraldatzeari begira sentsibilizazio proiektuak, ekintza puntualak, laguntza teknikoak jatorrian, larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioa…

Dibertsitatea

 • Dibertsitaterako diru-laguntzak

  Antolaketa egitura sendotzea, sentsibilizazioa, LGTBI, dibertsitate afektibo-sexuala eta familia-dibertsitatea…

 • Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua

  Erakunde feministek, emakumeen elkarteek eta emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu edota eginkizun duten beste entitate eta erakunde batzuek parte hartzeko organoa.

 • Kanpainak

  Bizkaiko Foru Aldundiak burutzen dituen sentsibilizazio-kanpainak

Albisteak