ESTRATEGIA DIGITALA

Bizkaiko Foru Aldundia Estrategia Digitala diseinatzen ari da, Bizkaiko eta bere gizarteko trantsizio digitalaren erronka handiari aurre egiteko lan-esparrua izango dena.

Azken urteotan ahalegin handiak egin dira administrazioa digitalizatzeko eta herritarrak eta enpresak administrazioarekin harremanetan jartzeko modua digitalizatzeko.

Estrategia Digitala Bizkaiko Foru Aldundian

Bizkaiko Foru Aldundiak iraultza digitalarekin bat egin behar du, Bizkaiko enpresen eta etxeen digitalizazioa bultzatuz, herritarrek merezi eta eskatzen duten mailako zerbitzuak eskainiz.

Bizkaiko Foru Aldundiak mundura konektatuta dagoen lurralde digital baten alde lan egiten duen administrazioa izan nahi du, bere errealitatera egokitutako zerbitzuak kontsumitzea espero duen herritar hiperkonektatuentzat. Bizkaiko kultura- eta historia-ondarea indartu nahi da, eta gizarte aurreratua eta etorkizunekoa bultzatu, lurraldeko ekosistema teknologiko osoari bultzada emanez.

Bizkaiko Estrategia Digitalaren ezaugarri nagusien artean honako hauek nabarmentzen dira:

 1. Epe ertaineko ikuspegia, 2025 denbora-muga gisa hartuta eta etorkizuneko administrazioa izango denaren oinarriak ezarrita. Prest egotea Bizkaiko pertsonek 2025ean Administrazioarengandik espero izango dutenerako.
 2. Zerbitzu holistiko, pertsonalizatu, proaktibo eta inklusiboak eskaintzea du helburu, pertsonak, haien familiak eta negozioak erdigunean jarriz. Gizarteak ahalmen digital handiagoa duenez, Bizkaia hobeto prestatuta egongo da etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
 3. Zerbitzuak pertsonei modu errazean hurbiltzea bilatzen du, digitalizazioaren bidez zerbitzuak eskainiz: zerga-betebeharrak, zaintza-modu berriak, gizarte-beharren aurreikuspena, azpiegitura adimendunak, aisialdia eta kultura, mugikortasun iraunkorra, eskola-kirola, eta enpresei zuzendutako plataforma digitalak eskainiz, administrazio-izapideak egin eta kontuak eman ahal izateko.

LANKIDETZA-DINAMIKAK: ADINEKOAK ETA TEKNOLOGIA BERRIAK

Bizkaiko Estrategia Digitalaren diseinuaren esparruan ez da inor atzean utzi nahi. Horregatik, Foru Aldundiak, Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetearen eta Gizarte Ekintza Sailaren bitartez, bi lankidetza-dinamika antolatu ditu Nagusiak elkartearekin eta Bizkaiko Adinekoen Kontseiluarekin. Elkarlaneko dinamika horien helburua adinekoen kolektiboaren beharrak identifikatzea izan da, teknologia berriekin duten harremanean, eta haien eten digitala minimizatuko duten ekimenak lortzea. Zehazki, honako jarduera-ardatz hauek identifikatu dira:

 • Adinekoen kolektiboaren CO-Partaidetza sustatzea diseinuan eta berrikuntzan.
 • Kanal digitalak adinekoen beharretara egokitzea.
 • Aurrez aurreko bidea euskarri eta laguntza gisa mantentzea eta kolektibo horren beharretara egokitzea.
 • Prestakuntzara eta gaikuntzara bideratutako ekimenak eskaintzea, adinekoen kolektiboaren heterogeneotasuna kontuan hartuta.
 • Kolektiboaren errealitate kuantitatiboa eta kualitatiboa zehatz-mehatz aztertzea, ekintza espezifikoak eta ibilbide-orria segmentu bakoitzaren egoerara egokitzeko.

Maiatzaren 21ean eta ekainaren 8an egindako lankidetza-dinamiketan identifikatutako ondorioak eta ekintza-ardatzak azaroaren 24an aurkeztu ziren, Lantik SAMPren egoitzan egindako bilkuran. Bilera horretan, Bizkaiko Adinekoen Kontseiluko hainbat lan-taldetako kideek, adineko pertsonen elkarteetako kideek, Bizkaiko Foru Aldundiko Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabineteak eta Lantikek parte hartu zuten.

Saio horretan lantalde bat eratzea erabaki zen, ardatz traktoreei eta ibilbide-orriari lotutako ekintza espezifiko hauei ekiteko.

Ekintza espezifikoak

 1. Adinekoentzako teknologia berriei buruzko prestakuntza eta gaikuntza: programa praktiko-formatibo-digitala, aurrez aurre eta online
 2. Bizkaia.eus: Herri Laguntzarako atalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webguneko kexen eta iradokizunen formularioaren erabilgarritasuna berrikustea.
 3. BizkaiUP: adineko pertosnentzako espazio berrien erabilgarritasuna eta baterako diseinua berrikustea
 4. WhatsApp: komunikazio- eta arreta-kanal berri gisa gidatzea.
 5. Aurrez aurreko arreta-kanalen zerbitzua berrikustea.

PROZESUA MARTXAN

Adinekoen Kontseiluak, adinekoen elkarteek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lantik SAMPk identifikatutako pertsonekin lan-taldea eratu ondoren, 4 saio planifikatu dira lehenengo ekintzarekin hasteko:

Adineko pertsonen kolektiboarentzako prestakuntza

 • Helburua: Bizkaiko adinekoen kolektiboa gaitzeko berariazko prestakuntza-programa bat diseinatzea eta ematea, online eta aurrez aurre, haien eten digitala minimizatzeko.
 • 1. saioa (urtarrilaren 26an). Ikasleen bolumetria zehaztea eta Prestakuntza eta Trebakuntza Programaren edukiaren lehen iterazioa egitea.
 • 2. saioa (otsailaren 9an). Prestakuntza- eta trebakuntza-programaren edukiaren bigarren iterazioa eta irakasteko kanalen zehaztapena.
 • 3. saioa (otsailaren 23an). Prestakuntza eta Gaikuntza Programaren osaera osoa.
 • 4. saioa (martxoaren 9an). Arrakala digitala minimizatzeko Bizkaiko Adinekoen Prestakuntza eta Trebakuntza Programaren aurkezpena

PARTAIDETZA PROZESUAREN DOKUMENTAZIOA