Gaitasun profesionaleko azterketa

 • Azterketan parte hartu ahal izateko baldintzak

  Egoitza Bizkaian izatea eta titulu edo agiri hauetakoren baten jabe izatea:

  • Batxilergoko titulua edo baliokidea.
  • Erdi-mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzak gainditu izana egiaztatzen duen teknikariaren titulua.
  • Goi-mailako teknikariaren titulua, goi-mailako lanbide-heziketako ikasketak gainditu izana egiaztatzen duena.
  • Graduko edo graduondoko edozein titulu.
 • Azterketaren egitaraua

  Errepide bidezko garraiolari gisa jarduteko bete behar diren baldintzei buruzko arau komunak ezartzen dituen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko urriaren 21eko 1071/2009 (EE) Erregelamenduaren I. eranskinean jasotako gaien zerrendak osatuko du azterketaren egitaraua.

  Modalitateak

  • Errepide bidezko salgaien barruko eta nazioarteko garraioa.
  • Errepide bidezko bidaiarien barruko eta nazioarteko garraioa.

Azterketaren itxura, edukia eta iraupena

Ikaslea azterketa-egunean identifikatu beharko da, NAN/AIZ, pasaportea edo gidabaimena aurkeztuz.

Azterketa baliabide elektronikoak soilik erabiliz egingo da, eta 2 proba izango ditu. Proba bakoitzak 2 orduko iraupena izango du:

 1. 1. proba: test motako 200 galdera, aukerako lau erantzunekin
 2. 2. proba: 4 balizko praktiko, aukerako zortzi erantzunekin

Azterketarako izen-ematea

Garraioen atarira sartzen tasa ordaintzeko.

Tasa ordaindu eta horren ziurtagiria gorde ondoren, BFAko egoitza elektronikora joateko estela bat agertuko da, eskaera izapidetzeko.

Izapidea egiteko ziurtagiri elektronikoa behar da.

Eskabidea ez bada zuzena edo osatu gabe badago, pertsonak jakinarazpen elektroniko bat jasoko du, zuzentzeko eskatuz eta horretarako duen epea jakinaraziz.

Ondoren, onartutako hautagai bakoitzari dei egingo zaio, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoko jakinarazpen baten bidez, azterketaren eguna, ordua eta lekua adierazteko. Behin azterketaren data jarrita, data hori ezin izango da aldatu. Azterketara joan ezean, hautagaiak berriro eman beharko du izena.

Probak urtean zehar egingo dira aldizka, izena eman duten pertsonen kopuruaren eta ikasgelaren edukieraren arabera, lanorduetan, uztailean eta abuztuan izan ezik, hilabete horietan ez baita azterketarik egingo.

Probak gainditzen dituzten hautagaiak automatikoki inskribatuko dira Garraio Enpresa eta Jardueren Erregistroan, dagokion modalitatean garraiatzeko gaitasuna egiaztatu duten pertsona gisa eta azterketa gainditu izanaren ziurtagiria emango zaie..

Izena eman

Erreklamazioak

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko foru diputatuaren uztailaren 21eko 471/2022 Foru Aginduaren bidez izendatutako azterketak berrikusteko epaimahaiari erreklamazioak aurkezteko eskubidea erabili ahal izango da, azterketa egin eta hamar egun balioduneko epearen barruan, espedientean egoitza elektronikoan sartuz eta dagokion inprimakia betez.