Mendekotasunaren arloko zaintzaileak Zaintzen dutenak zaintzen ditugu

Bizkaiko zaintzaileen estatutua

Bizkaiko Foru Aldundiak beste batzuk zaintzen dituzten pertsonen lana aintzat hartu, sustatu eta hobetzeko garatu du Estatutu hau.

Estatutuak zaintzailetzat aitortzen ditu eta neurriak baliatzeko aukera ematen die, beren bizi-proiektuaren garapena eta mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren zaintza bateragarri izan daitezen.

Familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten pertsonei ematen die babesa Estatutuak.

ZER DA FAMILIA-GIROAN ZAINTZEKO PRESTAZIO EKONOMIKOA?

Laguntza ekonomiko bat mendekotasun-egoeran dagoen pertsonarentzat, harekin bizi den familiarteko batek etxean laguntza ematearen ondorioz sortutako gastuetarako.

Informazio gehiago prestazio ekonomikoa

Zaintzailea

Mendekotasuna duen pertsona baten familiartekoa (kasu batzuetan, gertukoa ere bai) hartzen da zaintzailetzat. Pertsona horren ohiko zaintzaile nagusi jarduten du, modu ez-profesionalean.

Pertsona bat zaintzaile nagusitzat hartzen da foru-agindu bidez onartzen den arreta eskaintzeko banakako programan hala agertzen denean. Izaera hori izango du arreta eskaintzeko banakako programan hala jasota dagoen bitartean.

 1. Zaintzailearen nahitaezko baldintzak:
  • Adin nagusikoa izan behar du.
  • Espainiako Estatuan legalki bizi behar du.
  • Mendekotasuna duen pertsonarekin erroldatuta egon behar du. Pertsonak I. graduko mendetasun-egoera aitortuta duenean, bizikidetzaren baldintza salbuetsi ahal izango da, baldin eta profesionala ez den zaintzailearen berehalako arreta bermatzen bada.
  • Mendekotasuna duen pertsonaren familiartekoa izan behar du (ezkontidea edo izatezko bikotekidea, odolkidetasuneko, ezkontza-ahaidetasuneko edo adopzioko ahaidea, laugarren gradura artekoa) edo harreman-ingurunekoa, eguneroko bizitza bere kabuz edo ikuskatzen dituen beste pertsona batzuen laguntzarekin garatzeko behar dituen laguntzak eta zaintzak emateko moduan dagoena.
  • Zaintza- eta laguntza-eginkizunak betetzeko gaitasun fisiko eta psikiko nahikoa izan behar du.
  • Eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretan laguntza bermatzeko behar besteko dedikazioa eskaini behar du.
 2. Zaintzailea ezin izango da mendeko gisa baloratuta egon.
 3. Pertsona bera ezin izango da mendekotasun-egoeran dauden bi pertsona baino gehiagoren zaintzaile izan (aita, ama, tutorea edo adingabeen harreragilea izan ezik).
 4. Zaintzaile nagusiak arreta eskaintzeko banakako programan agertu behar du, eta zainketen erantzukizuna bere gain hartuko du.

Estatutuak aitortzen dituen ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

etxeTIC

ETXEAN BIZITZEN JARRAITZEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA

ARGIBIDE GEHIAGO

Zaintzapp

ZURI LAGUNTZEKO ETA ELKARREKIN KOMUNIKATZEKO APLIKAZIOA

ARGIBIDE GEHIAGO

Erabiltzailearentzako laguntza

Telefonoa: 944 066 000

Neguko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 19:00etara

Uztail eta abuztuko ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era