OHIKO GALDERAK

Aldundiarekin lotutako ohiko galderak

GALDERA GUZTIAK

Bizikletekin lotutako ohiko galderak

 • Errepidetik bizikletaz doazenak paraleloki ibil daitezke, bi ilaratan, kontuan hartuta errepidea zer egoeratan dagoen edo trafikoak arriskurik ekar dezakeen, eta errepideko eskuineko ertzera hurbildu beharko dira ahalik eta gehien.

  Zirkulazio Araudi Orokorraren 54. artikuluarekin bat, baimenduta dago txirrindulariak taldean joatea; horrek, baina, ez du esan nahi tropelean ibiltzea. Txirrindulariek eskuineko bazterbidea erabiliko dute, ibiltzeko modukoa eta haietako bakoitzarentzat nahikoa bada. Halakoa ez bada, galtzadaren zati bat erabiliko dute; ezinbestez behar dutena, besterik ez.

  Autobien kasuan, baimenduta dago txirrindularien zirkulazioa (berariaz kontrakoa adierazi ezean), baina bazterbidetik baino ezin dira joan; ez dira inoiz ere sartuko galtzadan. Bihurguneak dituzten jaitsiera luzeetan, bizikletan doazenek, bazterbidea utzi, eta behar duten galtzadaren eskuineko zatia erabili ahal izango dute, betiere segurtasun-baldintzek horretarako aukera ematen badute.

  Azkenik, ikuspenik ez dagoen zatietan edo zirkulazio-pilaketak daudenean, ilaran jarri beharko dira (bata bestearen atzean), aurre-hartzeak errazteko.

  Paraleloan doazen txirrindularien irudia

 • Trafikoari buruzko Legearen 23.5 artikuluan jasota dagoenez, bizikleta bat gidatzen dutenek pasatzeko lehentasuna dute ibilgailu motordunen aldean:

  1. bizikletaz doazenek bakarrik erabiltzeko bideratuta dagoen bizikleta-bide batetik, txirrindularientzako pasabide batetik edo bazterbide batetik zirkulatzen ari direnean.
  2. beste bide batean sartzeko, motordun ibilgailuak eskuinera edo ezkerrera biratu behar duenean, baimendutako kasuetan, eta inguruan txirrindulari bat dagoenean.
  3. bizikletak taldean zirkulatzen ari direnean, unitate mugikor bakartzat hartuko dira pasatzeko lehentasun-ondorioetarako. Horrela, taldeko lehen bizikleta gurutzatzen hasi denean edo biribilgune batean sartu denean, taldea osatzen duten gainerako unitateei lehen bizikleta horri aitortzen zaizkion lehentasunak aplikatuko zaizkie. Horri dagokionez, hiri-zirkulazioan dagokion udal-ordenantzak xedatutakoa beteko da, beste irizpideren bat aukeratzen bada.

  Gainerako kasuetan, Trafikoari buruzko Legean ibilgailuen artean pasatzeko lehentasunari buruz jasotako arau orokorrak aplikatuko dira. Horien artean dago, halaber, edozein ibilgailurekin elkargune batean edo oinezkoentzako edo txirrindularientzako pasagune batean sartzeko debekua (pasatzeko lehentasuna izan arren), baldin eta zirkulazio-egoera hain handia bada, non, ziurrenik, ibilgailua geratuta gera baitaiteke eta zeharkako zirkulazioa eragotzi edo oztopatu.

  Arau-hauste larritzat joko da Legeak pasatzeko lehentasunari buruz xedatzen duena urratzea, betiere delitua ez bada.

 • Bizikletaz zoazenean, haren gainean eta, beraz, ibilgailua gidatzeko mekanismoa erabiliz, gidaria (txirrindularia) zara. Oinez gidatzen baduzu, bultzatuz, oinezko bihurtzen zara berehala.

GALDERA GUZTIAK

Geobizkaiarekin lotutako ohiko galderak

 • Datu multzo bakoitzak metadatu batzuk ditu eta datuak erabiltzeko informazio garrantzitsua ematen digute. Horien artean, zalantzak argitzeko datuen arduradunaren kontaktua dago.

 • Datu geografikoak eskuratzeko, normalean, tresna bereziak erabili behar izaten dira, informazio geografikoko sistemak, alegia. Tresna horien bidez, datuak bi modutan eskura daitezke: OGC zerbitzuen bidez datuetara konektatuta edota datuak deskargatuta.

 • BFA rekin datuak deskargatu eta konektatu ahal izango zara, kosturik gabe. Horrek ez du barne hartzen interneterako konexioa edo hirugarrenen zerbitzuak erabiltzeagatik kostua duten tresnak erabiltzea.

GALDERA GUZTIAK

Gizarte-zerbitzuekin lotutako ohiko galderak

 • Bai. Ospitaleratu ondorengo lehen 3 hilabeteetan (beste 3 hilabetez luza daitezke), erabiltzaileak zentroaren ezaugarrietara eta funtzionamendura egokitzeko aldi bat osatuko du, bai eta erabiltzaile guztientzako arreta eta ongizate egokia bermatuko duten gutxieneko bizikidetza-ohituretara egokitzeko aldi bat ere.

 • Arreta emateko banakako planaren bidez laguntza teknikoa eman arren, zentroko langileek ikusten badute erabiltzailea ez dela zentrora egokitzen, zentroko zuzendaritzak horren berri emango die erabiltzaileari eta/edo haren legezko edo borondatezko ordezkariari, bai eta Gizarte Ekintza Saileko administrazio-unitate eskudunari ere. Espedientea aztertu ondoren, administrazio-unitateak egokien deritzon proposamena egingo du, eta, hala badagokio, bere gizarte-ingurunera itzultzen bada, beste gizarte-baliabide batzuen laguntza lortzeko aukeraren berri emango zaio.

 • Bai. Hala ere, lekualdaketa ezin izango da baimendu sartu eta 3 hilabeteko epea igaro baino lehen, behar bezala justifikatutako salbuespenezko arrazoiengatik izan ezik. Erabiltzaileak eskatuta eguneko zentrotik lekualdaketa bat egin bada, ez da beste lekualdatze bat baimenduko ospitaleratu eta urtebete igaro arte, behar bezala justifikatutako salbuespenezko arrazoiengatik izan ezik.

GALDERA GUZTIAK

Kontratazio publikoarekin lotutako ohiko galderak

GALDERA GUZTIAK

Kulturarekin lotutako ohiko galderak

GALDERA GUZTIAK

Zerbitzu-katalogoarekin lotutako ohiko galderak

 • Doako nabigatzaile hauetakoren bat erabili behar da katalogoan sartzeko:

  • Internet Explorer, 11 bertsioa edo goragokoa
  • Mozilla Firefox, 60 bertsioa edo goragokoa.
  • Google Chrome, 66 bertsioa edo goragokoa.
  • Microsoft Edge.
  • Safari, 11 bertsioa edo goragokoa.

  PDF fitxategien edozein bistaratzaile (Adobe Reader XI. bertsioa, Foxit Reader, Free PDF Opener, Nitro PDF Reader, ...). Google Chrome eta Mozilla Firefox nabigatzaileen azken bertsioetarako, ez dago bistaratzailerik instalatu beharrik, badaukatelako PDF bistaratzaile bat integratuta.

  Ziurtagiri elektronikoen erabileraren ondoriozko beste konfigurazio batzuk.

  Gainera, Egoitza Elektronikora bideratzen zaituzten laguntzen/diru-laguntzen kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak onartzen dituen sinadura elektronikoko sistemak erabili behar dira.

 • Gaur egun, hautatutako laguntzen/diru-laguntzen/zerbitzuen fitxak banan-banan jaitsi daitezke PDF formatuan. 2019/12/13tik aurrera, katalogo osoa jaitsi ahal izango da PDF formatuan

 • Bai. Erregistro elektronikoak automatikoki luzatuko du izapideari ekin zaiola erakusten duen egiaztagiri elektronikoa. Egiaztagiri horretan datu hauek aurkituko dituzu: sarrera-erregistroko zenbaki edo kodea eta aurkezpen eguna eta ordua, pertsona igortzailearen nortasuna, zure kasuari buruzko prozedura, gaiaren izena, aurkezpen-inprimakian jarritako datuen hitzez hitzeko kopia, eta hari esleitutako egiaztapen elektronikoko kodea, aukera emango duena hura kontsultatu eta bistaratzeko eta haren kopia elektronikoa inprimatzeko.

GALDERA GUZTIAK