Eguneko zentroak

Zer dira?

 • Eguneko arreta zerbitzuak dira, behar hauek dituzten pertsonentzat:
  • beste pertsona batzuen laguntza, beren eguneroko jarduerak egiteko.
  • beren etxean geratzeko babesa.
  • geltokira edo eguneko zentrora hurbiltzeko laguntza.
 • Laguntza ekonomiko batekin kofinantzatutako zerbitzua. Bizkaiko Foru Aldundiak kostuaren zati handi bat estaltzen du, eta zuk beste bat.

Zer eskaintzen du?

 • Eguneko arreta, egunero 8 ordu eta erdiz, etenik gabe (bazkaria eta askaria barne).
 • Laguntza, autonomia mantentzeko programa egokiak garatuz.
 • Laguntza eta aholkularitza familiei, beren etxeetan zaintza egokia izan dezaten
 • Garraio egokituko zerbitzua eguneko zentrora joateko (hautazkoa).

Zein modalitate daude?

 • Astelehenetik ostiralera, garraio zerbitzuarekin edo halakorik gabe.
 • Larunbat eta igandeetan, garraio zerbitzuarekin edo halakorik gabe.

Zenbat balio du?

Ordaindu beharreko zenbatekoa bizikidetza unitatearen gaitasun ekonomikoaren eta haututako modalitatearen araberakoa izango da:

 • Astelehenetik ostiralera: diru-sarreren % 35, garraio zerbitzua sartzen bada, eta % 30, garraio zerbitzurik gabe.
 • Asteburuetan: diru-sarreren % 45, garraio zerbitzua sartzen bada, eta % 40, garraio zerbitzurik gabe.

Bateragarria da familia inguruko zaintzetarako prestazio ekonomikoarekin (FIZPE). FIZPEren zenbatekoa % 50 murriztuko da, baldin eta eguneko zentroa astelehenetik ostiralera bitartekoa bada, eta % 20, asteburukoa bada.

  • Eskabidea egiten den unean Bizkaian erroldatuta egotea eta legezko eta benetako bizilekua bertan izatea.
  • 60 urte beteta edukitzea eskabidea aurkezten den egunean.
  • Mendekotasun egoer aitortuta edukitzea, gutxienez, I. mailan eta 40 punturekin.
  • Arreta emateko Banakako Programaren (ABP) arabera baliabide egokiena eguneko zentroa izatea.

Nola lortu plaza bat eguneko zentro batean

Mendekotasunaren balorazioa eta ABP

 • Aldundiaren eguneko egoitza batean plaza bat eskuratzeko, beharrezkoa da mendekotasunaren balorazioa egitea eta gutxienez I. maila eta 40 puntu aitortuta izatea.
 • Eguneko zentroaren zerbitzua onartua izatea Arreta emateko Banakako Programan (ABP).

Ondare eta ekonomia mailako balorazioa

Bizkaiko Foru Aldundiak:

 • Eskaera egiaztatzen du. Dokumenturen bat falta bada, eskatuko dizugu eta 10 eguneko epea izango duzu dokumentazioa aurkezteko.
 • Zure eta zure bizikidetza-unitatearen egoera ekonomikoa eta ondarezkoa ebaluatzen du prezio publikoa kalkulatzeko (ordaintzea dagokizun zenbatekoa).

Plaza esleitzeko prozesua

Balorazio ekonomikoa egin ondoren, jakinarazpen bat jasoko duzu ebazpenarekin.

 • Eguneko foru zentro batean plazaren onuradun izaera aitortuko dizugu eta Aldundiak emango duen laguntza ekonomikoaren zenbatekoa eta zentroari ordaindu beharko diozun zenbatekoa ezarriko ditugu.
 • Ez zara berehala sartuko eguneko zentroan. Plaza esleitzeko prozesuan, lehentasuna dute maila altuagoko pertsonek, eta, maila berdina izanez gero, gaitasun ekonomiko baxuagoa dutenek.
 • Plaza bat esleituko zaizu zure premietara egokitutako plaza bat libre dagoenean.

Eguneko zentroan sartzea

 • Plaza bat esleitzen zaizunean telefonoz deituko dizugu, berau eskaintzeko.
 • Onartzen baduzu, garraio zerbitzua behar duzun ala ez zehaztuko dugu, eta zentrora noiz joan beharko zaren ezarriko dugu. Beharrezkoa bada, egokitzapen aldi bat ezarriko dugu.
 • Adierazitako egunean justifikatutako arrazoirik gabe joaten ez bazara, plazari uko egiten diozula ulertuko da.

Ohiko galderak

 • Bai. Norberaren borondatez eguneko zentrora joateari utziz gero, plaza gordeko da, betiere kanpoan emandako epe hori urte natural bakoitzeko 60 egun baino gehiagokoa ez denean, astelehenetik ostiralerako modalitaterako, eta urte natural bakoitzeko 20 egun baino gehiagokoa ez denean larunbat eta igandeetako modalitaterako.

  Ospitalean edo antzekoan sartu behar izanez gero, erabiltzaileari plaza gordeko zaio han dagoen bitartean. Kanpoan dagoen bitartean, plazaren erreserba osorik ordaindu beharko da.

  • Irekita dagoen bitartean zaintzaileak egotea.
  • Medikuntza eta erizaintza zerbitzua, hala badagokio.
  • Erabiltzailearen ongizate fisiko, psikologiko eta sozialera bideratutako arreta integrala ematen duten profesionalen diziplina anitzeko taldearen laguntza.

  Ahal den neurrian, pertsonak beren profilera egokitzen den eta beren bizilekutik hurbil dagoen eguneko zentroan sartuko dira.

 • Bai. Salbuespen kasuetan, baldin eta erabiltzailearen familiako inguruabarrak edo egoera pertsonalak direla eta hala komeni bada.

 • Bai, baldin eta mendekotasun egoera baduzu eta eguneko zentro batean artatzeko moduko zaintza eta laguntza beharrak badituzu.

 • Ezin da itxaroteko epeei buruz hitz egin, hainbat faktoreren araberakoa delako:

  • Eskatzailearen profila.
  • Zentroan laguntza-beharrarengizarte-adierazkaria (ZLGA) lortutako puntuazioa.
  • Mendekotasun maila.

Argibide gehiago

Lotutako gaiak