Egoitza iraunkorrak

Aldi baterako egoitzak

 • Bai. Urte berean ezin dira eskatu aldi baterako egonaldia eta zaintzailearen atseden zerbitzuari lotutako prestazioa, salbu eta zaintzailea ospitaleratu beharra badago edo beste edozein arrazoi larri dela eta senidea zaindu ezin badu.

 • Ez. Aldi baterako egonaldiak ez du inola ere eskubiderik sortuko egoitza zentro batean plaza bat behin betiko eskuratzeko.

 • Bai. Onuradunei plaza bat esleituko zaie aldi baterako egonaldiko zerbitzuan, honako lehentasun ordena honen arabera:

  • Presakotzat kalifikatutako sarrerak.
  • Ohiko prozeduraren araberako sarrerak, mendekotasun mailaren, gaitasun ekonomikoaren, eta eskariaren sarrera dataren eta zenbakiaren arabera.
 • Bai. Erabiltzaileek plaza erreserbatuta izateko eskubidea dute, baldin eta ospitale batera sartu beharra badute, betiere aldi baterako egonaldirako onartutako aldia gainditzen ez bada. Gordetako plaza hori osorik ordainduko du erabiltzaileak. Beraz, ordaindu beharreko prezio publikoan ez da inolako deskonturik egingo.

 • Ezkontidea edo izatezko bikotekidea, zerbitzuko titularrarekin bizi diren mendekotasunik gabeko seme-alaba adingabeak, edo 28 urtera artekoak (adin hori barne), baldin eta langabezian edo ikasten badaude.

 • 2024an, eguneroko prezio publikoa gehienez ere 94,87 eurokoa da. Hala ere, kalkulatutako diru-sarreren arabera ordaintzen du erabiltzaileak, gaia arautzen duen dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

 • Ez. Mendekotasun egoeran dagoen pertsonak ezingo du zerbitzu hori eskuratu, baldin eta egoera hauetakoren batean badago:

  • Osasun laguntzarako bitarteko espezializatuak behar baditu edo arreta handia behar badu, hain zuzen ere hizpide ditugun egoitza zerbitzuen ahalbideetatik kanpoko arreta edo laguntza behar badu.
  • Infekzio kutsakorren bat badu; hala ere, kutsaduraren bidea dela eta egoitza zentroan har daitezkeenak horretatik salbu daude.
  • Egoitzako ingurunearen, beste pertsona batzuekiko harremanen edo bestelako inguruabarren eraginez ondore antiterapeutikoak jasan baditzake.
  • Jarrera edo jokabideko nahasdura larriak baditu, eta, horren ondorioz, zentroaren funtzionamenduan edo bertako bizikidetza arruntean kalte larriak sortzeko arriskua badu.

  Egoera horiek egoitzan dagoen bitartean gertatzen badira, zerbitzuan baja emateko eta egoitza zentroa uzteko erabakia hartu ahalko da.

 • Ezin da itxaroteko epeei buruz hitz egin, hainbat faktoreren araberakoa delako:

  • Eskatzailearen profila.
  • Zentroan laguntza-beharrarengizarte-adierazkaria (ZLGA) lortutako puntuazioa.
  • Mendekotasun maila.

Eguneko zentroak

Lotutako gaiak