Mendekotasunaren ebaluazioa

Mendekotasunaren ebaluazioa

Mendekotasuna

Nor dira mendekotasun-egoeran dauden pertsonak?

Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko laguntza behar dutenak, etengabe, honako arrazoi hauengatik:

 • Autonomia fisikoa, mentala, intelektuala edo sentsoriala galtzeagatik.
 • Gaixotasunagatik edo desgaitasunagatik.

Mendekotasun-egoera Bizkaiko Foru Aldundiak egiaztatzen du balorazioa egin ondoren.

 • Zertan datza mendekotasunaren ebaluazioa?

  Mendekotasunaren balorazioa zerbitzu bat da, zeinean profesional-talde batek baloratu egiten duen pertsonek zer laguntza behar duten beren ohiko ingurunean eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko.

  Mendekotasunaren balorazio-prozesua mendekotasun-gradua zehazten duen ebazpen batekin amaitzen da.

 • Nork eska dezake mendekotasunaren ebaluazioa?

  • Mendekotasuna eragiten duen egoeraren batean daudenak.
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein udalerritan erroldatuta eta bertan legez eta benetan bizi izan diren pertsonak.
  • Edo hau egiaztatzen dutenak:
   • Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea eta
   • Eskabidea egin aurreko urtean, egiazko bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean edukitzea.
  • Adingabeak, edozein dela ere haien jatorri nazionala edo aurretiko administrazio-egoera.

  Balorazioa egingo zaion pertsonak berak eska dezake balorazioa, edo, bestela, haren legezko edo borondatezko ordezkaritza edo egitatezko zaintza duenak.

Ebaluazioa eta orientazio prozesua

Hasierako eskaera

 • Hasierako eskaera eskatzailea erroldatuta dagoen udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan edo 39/2015 Legean aurreikusitako edozein lekutan aurkeztuko da (Bizkaiko Foru Aldundia, Estatuko Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetza, Eusko Jaurlaritza, beste udal batzuk, posta-bulegoak...).
 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak dokumentazioa bildu eta Bizkaiko Foru Aldundira bidaliko du.
 • Balorazio-prozesuak 2 hilabete inguruko iraupena du, eskaera Bizkaiko Foru Aldundian jasotzen denetik aurrera zenbatuta.

Ebaluazioa eta orientazioa

Balorazio-taldea mediku batek edo psikologo batek eta gizarte-langile batek osatzen dute, eta balorazioa eskatzailea bizi den etxebizitzan edo lekuan egiten dute.

Lehenago telefonoz deituko dizute eguna eta ordua adosteko.

Balorazio-taldeak hau egiten du bisitan:

 • Pertsonak eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretan eta bere ingurunean nola moldatzen den ebaluatzen du.
 • Mendekotasun-gradua zehazten du eta zerbitzu eta prestazioen gaineko orientazioa eskaintzen du.
 • Pertsonarekin eta haren familiarekin adosten du zer laguntza eta prestazio diren egokienak haren premia eta lehentasunei erantzuteko.
 • Arreta eskaintzeko banakako programaren proposamena egiten du, non adostutako baliabideak eta prestazioak jasotzen baitira.

Etxebizitzan bisita egin ondoren, mendekotasun-graduaren eta arreta eskaintzeko banakako programaren behin-behineko emaitza emango diote.

Hiru (3) urtetik beherakoen balorazioa Gizarte Ekintzako bulegoetan egiten da, helbide honetan: Uribitarte 15, 1.a, Bilbo.

Eskabidea aurkeztu ondoren, telefonoz deituko dizute eguna eta ordua adosteko.

Ebaluazioan, taldeak hau egiten du:

 • 3 urtetik beherako pertsonen egoera ebaluatzen du.
 • Mendekotasun-gradua zehazten du.
 • Egoera 6 hilean behin aztertzen du, 36 hilabeteko adina izan arte.
 • Arreta eskaintzeko banakako programa egiten du, haren premiei erantzuteko prestazio eta zerbitzu egokiekin.
 • Arreta goiztiarraren beharra baloratzen du, gurasoek eta tutoreek eskatuta.

Banakako Arreta Programa (BAP)

Arreta eskaintzeko banakako programak pertsonarekin eta haren familiarekin adostutako zerbitzuak eta prestazioak jasotzen ditu, mendekotasun-graduaren eta balorazio-taldearen orientazioen arabera.

Ebazpena eta jakinarazpena

Etxean jasotzen da honako hauek jakinarazten dituen ebazpena:

 • Aitortutako mendekotasun-gradua
 • Banakako arreta-programa (BAP).
 • Balorazioaren irizpena.

Mendekotasun-egoeraren ziurtagiriaren eskabidea

Balorazioaren berrrikuspena

Noiz?

 • Mendekotasun-gradua berrikusteko eska daiteke larriagotzen den kasuan, hobetzen den kasuan edo diagnostikoan akatsa egon den kasuan, osasun-txosten batek hala bermatzen badu.

 • Beste ebaluazio bat etxebizitzan eta beste Banakako Arreta Programa (BAP) bat egin behar da.
  Balorazio berriaren emaitzak puntuazio edo gradu bera, handiagoa edo txikiagoa ekar dezake.

Non aurkeztu berrikuspen-eskaera?

 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

  Eskabidea egiten duen pertsona erroldatuta dagoen udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.

 • Egoitza elektronikoa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa

 • Erregistro Orokorra eta Herritarrei Laguntzeko Bulego

  Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistroko eta Herritarreganako Laguntza Bideratzeko Bulegoetan, aurretiko hitzordua eskatu behar da (eskatu hitzordua online edo 944 068 000 telefonora deituta).
 • Beste batzuk

  39/2015 Legean aurreikusitako beste leku batzuetan. (Estatuko Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzan, Eusko Jaurlaritzan, udaletan, posta-bulegoetan...), eskabidea Gizarte Ekintza Sailera zuzenduta (Ugaskobidea 3-bis, 48014 Bilbo).

Banakako arreta-programa (BAP) aldatzea

Noiz?

 • Arreta eskaintzeko banakako programa aldatzeko eska dezakezu zure egoera pertsonala aldatzen bada eta zerbitzu edo prestazioak aldatu nahi badituzu.

  Banakako programa aldatzeko eskatu behar duzu, beti, familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen bazaude eta:

  • Bizilekua aldatzen baduzu.
  • Zaintzailea aldatzen baduzu.
  • Egoitza batean sartzen bazara.
 • Aurreko BAPen adostutako zerbitzuak eta prestazioak aldatzea dakar.

Non aurkez daiteke BAPa aldatzeko eskaera?

 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

  Eskabidea egiten duen pertsona erroldatuta dagoen udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.

 • Egoitza elektronikoa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa

 • Erregistro Orokorra eta Herritarrei Laguntzeko Bulego

  Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistroko eta Herritarreganako Laguntza Bideratzeko Bulegoetan, aurretiko hitzordua eskatu behar da (eskatu hitzordua online edo 944 068 000 telefonora deituta).
 • Beste batzuk

  39/2015 Legean aurreikusitako beste leku batzuetan. (Estatuko Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzan, Eusko Jaurlaritzan, udaletan, posta-bulegoetan...), eskabidea Gizarte Ekintza Sailera zuzenduta (Ugaskobidea 3-bis, 48014 Bilbo).

Lekualdatzeak

Zer egin behar dut baldin eta...

 • Mendekotasun-egoeran zaude eta Bizkaira etorri zara bizitzera

  Erroldatu zaren Bizkaiko udalerriko oinarrizko gizarte zerbitzura jo beharko duzu:

  • Beste autonomia-erkidego edo lurralde historiko batean aitortutako graduari buruzko ebazpena aurkezteko.

  Aitortutako mendekotasun-graduak Estatu osoan du balioa. Hala ere, arreta eskaintzeko banakako programa egoera pertsonal eta sozial berrietara egokitu beharko da. Hori dela eta, pertsonarekin telefonoz deituko zaio etxean bisita bat egiteko, lekualdatzeko eskaera jaso ondoren.

 • Beste autonomia-erkidego edo lurralde historiko batera bizitzera joan behar den

  • Mendekotasuna duen pertsonak Bizkaiko Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuari jakinarazi behar dio, eta
  • Bizileku berriaren errolda-ziurtagiria aurkeztu behar du.
  • Bizkaiko Foru Aldundiak 60 egun naturalez jarraituko du aitortutako prestazio ekonomikoak ordaintzen.

Ohiko galderak

Lotutako gaiak

 • Imagen Ziurtagiriak eskatzea

  Ziurtagiriak eskatzea

  Izapidetu mendekotasun-egoeraren txostena Egoitza Elektronikoan.

  Izapidera sartu

 • Imagen Zaintzaileak

  Zaintzaileak

  Zaintzaileen lanari, eskubideei eta betebeharrei buruzko informazioa eskuratu.

  Joan webgunera

 • Imagen Zentroak

  Zentroak

  Ezagutu Bizkaiko Foru Aldundiak mendekotasuna duten pertsonen eskura jartzen dituen zentroak.

  Mendetasun-zentroetan sartu

 • Imagen Zaintzapp

  Zaintzapp

  Baliabideei buruzko informazioa emateko, zure kasua koordinatzen duen pertsonarekin harremanetan jartzeko eta abisuak jasotzeko doako web-aplikazioa.

  Joan webgunera

 • Imagen Gizatek

  Gizatek

  Laguntza-produktuak erosteko informazioa eta dirulaguntza.

  Sartu Gizatek-era

 • Imagen etxeTIC

  etxeTIC

  Etxean bizitzen jarraitzeko laguntza-zerbitzua

  Joan webgunera