Zer aurkituko duzu orri honetan?

Bizikleta mugikortasunaren liburu zuria

Bizkaiko Foru Aldundiak «Bizikletaren Liburu Zuria» argitaratu zuen bizikletak Bizkaian duen garrantziaren inguruan hausnartzeko, eta bere erabilera sustatzeko gakoak ezartzen ditu. Horien artean, gure lurraldeko udalekiko eta beste gizarte erakunde batzuekiko lankidetza indartu behar da, bizikletaren leku guztietan modu berean sustatzeko. Horretarako, partekatu egingo da gero eta pertsona gehiagok egunero mugitzeko garraiobide hori aukeratzen lagunduko duen modu bat. Helburua argia da: Bizkaiko bizi kalitatea hobetzea.

Bizkaiko bizikleta bideen lurralde plan sektoriala - BBBLPS 2023-2035

Lurralde antolamenduko tresna hori prozesu konplexu baten emaitza da. Prozesu horren bidez, Planaren lurraldeko bizikleta sarea zehaztu zen, mugikortasunari dagokionez lehentasunezkoak diren helburu funtzional eta egiturazkoekin batera, bai eta mugakide diren lurraldeekin lotzeari eta bizikleta garraioaren arloko plangintzei dagozkien alderdiekin ere. Prozesu hori amaitzeko, Bizkaiko Batzar Nagusietan ordezkatuta dauden talde politikoek ia aho batez babestu dute (baiezko 48 boto eta 2 abstentzio) martxoaren 22ko 5/2023 Foru Araua, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Plan Orokorra behin betiko onartzen duena.

Gainera, hirigintza plangintzako zehaztapenez harago dagoenez, Lurraldearen Antolamenduari buruzko 4/1990 Legean eta haren Zuzendaritza Lurraldeak 2040/2019 Dekretuan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizikleta Bideei buruzko ekainaren 27ko 10/2014 Foru Arauan ezarrita dagoen bezala, tresna garrantzitsu eta nagusi bihurtzen dute Bizkaiko Lurralde Historikoan bizikleta azpiegiturak gaitzeko.

Deskargak

Bizikleta sustatzea

Bizikleta bideak, eta, oro har, bizikleta zirkulazioaren segurtasuna hobetzea, funtsezkoak dira bizikleta garraiobide gisa ezar dadin laguntzeko. Hal ere, era berean, garrantzitsua da bizikleta sustatzeko, hezkuntza, arau, ebaluazio eta kudeaketa/gobernantza neurri jakin batzuk ezartzea, Bizkaian bizikleta sustatzeko estrategia oso bat abian jartzeko.

Bizkaiko bizikleta bideen lurralde plan sektoriala (BBBLPS) onetsi ondoren, Foru Erakundea lanean ari da estrategia hori zehazteko. Baina ez da zerotik abiatuko. Horrela, BBBLPS hori zehazteko eta onesteko prozesuan aurrera egin ahala, Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarri ditu esparru horretako hainbat ekimen, bereziki, udalekin lankidetzan arituta. Jarduera horiek errealitate hasiberriak dira gaur egun, eta, horri esker, emaitzak ebaluatu ahal izango ditugu epe ertainera (aipatutako estrategia eratu bitartean): bizikletak aparkatzeko puntuak (BiziPark), horiek gordetzeko eta garbitzeko puntuak (Bizipuntos) edo bizikleta elektrikoak maileguan emateko zerbitzua (BizkaiBizi). Horietaz gain, hainbat prestakuntza jarduera puntualak ere izan dira bizikletaz ibiltzea errazteko (esaterako, bere garaian, MugiON aplikazioaren bidez sustatutakoak) edo informazio eta sentsibilizazio jarduerak egiteko (esaterako, web-ingurune hau eta eratutako komunikazio-kanpainak ere bai).

Bizkaia

Foru bizikleta bideen foru araua

Ekainaren 27ko 10/2014 Foru Arauak oru Aldundietako bizikleta bideak izendatzeko prozedura eta horien Katalogoa jasotzen ditu, haien titulartasunari dagozkion alderdiekin batera; sektorea antolatzeko tresna bat ezartzea (lehen aipatutako Bizkaiko Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana eta bere nagusitasuna hirigintza plangintzako zehaztapenen gainetik); foru bizikleta bideak gaitu eta sortzeko prozedura; onura publikoko adierazpena; horiek eraikitzeko ondasunak eta eskubideak eskuratzea; eta foru bizikleta bideak babesteko eremuen erabilera araubidea eta baimenak, arau hausteak eta zehapenak ezartzea, bai eta aipatutako bizikleta bideen titulartasuna transferitzeko erregulazioa ere.

Bizikleta bideak diseinatzeko eskuliburua

Bizikleta azpiegituren arloko jardunbide egokien estilo eskuliburu bat da. Kontsulta liburu tekniko bat da udal erantzukizunak dituztenentzat eta bizikletaren erabilera sustatu nahi dutenentzat, plangintza mailan edo bizikleta azpiegiturak gaitzeko.

Eskuliburuak modu erraz baina zorrotzean deskribatzen du nola aurre egin ibilgarritasun politikak gauzatzean agertzen diren arazoei. Behin betiko idatzi baino lehen, hura egiteko ahalik eta adostasunik eta parte hartzerik handiena lortzeko, jendaurrean aurkeztu zen, eta zuzenketak, ekarpenak eta iradokizunak egiteko epea ireki zen, bere garaian, eta horiek kontuan hartu ziren behin betiko bertsioa idatzi aurretik.