Argitalpenak eta kanpainak

ARGITALPENAK ETA AZTERLANAK

 • Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzuak duela gutxi argitaratu duen liburu honen berri eman nahi dizugu atsegin handiz:

  6 eta 16 urte bitarteko ikasleek egiten duten kirol-jardunari buruzko datu bereziki garrantzitsuak ematen dituen dokumentua. Kirol-modalitateak, denbora, jolasguneak, praktika librea edo antolatua, irakaskuntza-hizkuntza eta abar dira inkesta honek, 2000 ikasle baino gehiagori zuzenean egiten zaienak, gure lurraldeko kirol-jardueraren kudeaketaz arduratzen diren pertsona guztiei eskaintzen dien informazioaren lagin txiki bat.

  PDF Bizkaiko ikasleen kirol ohiturak 2022 (21.9 MB)

 • Txosten hau Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak lurraldeko biztanleen kirol-ohituretan azken urteetan izandako aldaketak ezagutzeko duen interesetik sortu da.

  Erakundeak hainbat ikerketa egin ditu, eta, horiei esker, hamasei urtetik gorako biztanleriak ariketa fisikoarekin lotutako ohituretan zer aldaketa izan dituen azter daiteke, abiapuntu hartuta 2001ean Bizkaiko biztanleen kirol-ohiturei buruz egindako ikerketa.

  PDF Kirol-ohituren bilakaera (14.9 MB)

 • Parke bio-osasungarriak (aurrerantzean, PBO) espazio berdeak, irekiak eta aire zabalekoak dira. Herriguneetan egoten dira eta hainbat makina izaten dituzte sasoi fisikoa garatu eta mantentzeko (Giráldez et al., 2013). Parkeen helburua da pertsona guztiek erabili ahal izatea bestelako testuinguruetan kostu handiak dituzten gailu espezializatuak, denbora librea aprobetxatzea eta ariketa fisikoa egitea ongizate fisiko, mental eta soziala sortzen duen aukera gisa (Camargo, 2018).

  Parke horiek ‘Kirolguneak: parke bio-osasungarriak’ programaren dinamizazio xedea dira. Programa 5 urtean zehar (2017tik 2021era) gauzatu du Bizkaiko Foru Aldundiak, eta helburua izan da 20.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerrietako adinekoei espazio horiek ezagutaraztea aire zabalean ariketak egiteko puntu gisa. Modu horretan, PBOen bidez zahartze aktiboa sustatzea izan da helburua, eta hala, udalerriei programa eredu bat eskaintzea, denboran jarraikortasuna izan dezaten.

  Ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kirol Zerbitzuak sustatu eta finantzatutako txosten honetan ‘Kirolguneak: parke bio-osasungarriak’ programaren inpaktua eta gaur egun PBOek Bizkaiko 112 udalerrietan duten egoera jorratzen da biztanleen erabilera mailari eta erabiltzaileek eta udal teknikariek programaren inguruan duten iritziari dagokienez.

  PDF "Kirolguneak: Parke Bio-Osasungarriak". Programaren inpaktua eta bizkaiko parke bio-osasungarrien egoera (12.3 MB)

 • Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko federazio eta kirol-erakundeetan berdintasun-planak prestatzeari buruz hartutako erabakian, hau bera indartzen duten hainbat argudio biltzen dira, eta inflexio-puntu bat ezartzen du kirol-erakundeen kudeaketari dagokionez; berdintasun-planak prestatzeak kultura-aldaketa bat dakar, eta kirolean egitura-aldaketak eragiteko neurriak hartzeak dakar ere. Ekintza hori, zalantzarik gabe, Bizkaiko kirola eraldatzeko prozesu zabalago baten funtsezko alderdi bat da.

  Gida honen helburua, emakume eta gizonen berdintasunerako planak diseinatzeko tresna praktiko bat eskaintzea da Bizkaiko kirol federazio eta erakundeei.

  PDF Kirol-erakundeetan berdintasun plana egiteko gida (3.2 MB)

 • Udal Kirolaren eta Azpiegituren Atalaren ildo estrategiko bat KIROLAREKIN HARREMANAK DITUZTEN AGENTEEN ARTEAN EZAGUTZA SORTZEA da. Beraz, HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEAREN HEZKUNTZA FISIKO ETA KIROL SAILAREKIN (EHU)lankidetzan egindako ikerketa-lan bat aurkezten dugu, honako helburu nagusi hauekin:

  • Udal kirol-zerbitzuen egoerari, ahuleziei eta etorkizuneko erronkei buruz udal kirol-arduradunek duten pertzepzioa ezagutzea.
  • Etorkizuneko kirol-agertoki posibleak baloratzen laguntzen duen hausnarketa-elementu bat sortzea.

  Espero dugu ezagutza-tresna ezin hobea izatea, Bizkaiko gizarte kirolzaleagoa lortzeko bidean aurrera egiten jarraitzeko.

  PDF Kirol-zerbitzuen egungo egoera eta etorkizuneko erronkak (12.1 MB)

 • Foru Aldundian egunero lan egiten dugu Bizkaia bat eraikitzeko, non guztiok izango garen bere bizi-kalitatearen onuradun, eta, aldi berean, bere ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-garapena bultzatzeko benetako protagonistak sentituko garen.

  Ildo horretan, kirol sektorea nabarmentzen da, pertsonen balioen inguruko prestakuntzari lotutako gizarte-eraldaketarako tresna gisa eskaintzen dituen aukerengatik, etorkizuneko erronken ikusgarritasuna eta kontzientzia hartzeko plataforma nagusi gisa, eta, gainera, gure lurraldeko dinamismo ekonomikoaren eta aberastasun-sortzailearen eragile gisa, eskolako, federatutako eta herritar guztientzako kirol jarduera bultzatzeari dagokion guztian.

  Hain zuzen ere, Bizkaian dauden 4.000 klub edo talde, 45 federazio eta kirol-enpresa baino gehiagori aurre egiten ari zaien erronketako bat da beren kudeaketa-sistemetan integratzea zerga- eta lan-arloari lotutako administrazio-prozedurak, hala nola fakturak, kontratazioak, soldatapekoak, dietak, diru-sariak, BEZa, kirol materialaren merkaturatzea, etab. Horregatik sortu dugu Kirol Zerbitzuan gida hau.“Zerga- eta lan-kontsiderazioak.

  Bizkaiko Kirol Erakundeak”, beharrezko laguntza hori izan nahi duena eta kirol erakunde batek bere eguneroko jardueretan jarraitu beharreko prozeduren aplikazioari buruzko kontzeptuak argitu eta zalantzak argitu nahi dituena.

  Ziur nago Gida hau oso garrantzitsua izango dela kirol sektoreak Bizkaiari egiten dizkion askotariko ekarpenei balioa ematen jarraitzeko.

  Jardunaldi praktikoaren bideoa ikusi

 • Kirola bizi-kalitatean eragin positiboa duten faktore nagusietako bat da eta horrela dago aintzatetsita. Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak 'Bizkaiko populazioaren kirol-ohiturak' azterlana egin du.

  Azterlan honek Bizkaiko kirol-sistema osatzen duten erakunde guztiei laguntzen die Lurraldeko herritarren joera eta beharrei erantzungo dieten kirol-ekimenak ezartzen, kirol-ohiturak modu osasungarriagoan, berdintasunezkoagoan, inklusiboagoan eta jasangarriagoan sustatzearen ondoreetarako.

 • Honako esteka hauen bidez, kirolarekin lotutako kanpainei buruzko informazioa eskuratu ahal izango duzu.

KANPAINAK