Harrera eta adopzioa

Adingabeen familia harrera, adingabeen adopzio nazionala eta nazioartekoa…