Eguneroko gosaria familian. Izan zaitez harrera-familia eta bizitza-historia berria eraiki.

Familia-harrera

Familia-harrera beharrezko babes-neurri bat da; harrerako umeentzat oso onuragarria da eta familiek konpromiso bat hartzea eskatzen du. Arrakasta izateko, protagonista guztien inplikazioa behar da.

Web-orri honek lagunduko dizu ulertzen familiak, umeek eta profesionalek familia-harreran zer eginkizun, beharrizan eta zailtasun duten; horretaz gain, harrera-prozesuari buruzko orientazioa eskaintzen du.

Zer esan nahi duen...

Harrera motak

Norentzat?

6 urtetik beherako haurrentzat, familia-babeserako zer neurri dagokien erabaki arte.

Zenbat denboraz?

6 hilabete gehienez.

Norentzat?

 • Beren familiara itzul daitezkeela aurreikusten diren haurrentzat.
 • Babes-neurri egonkorrago baten zain, harrera iraunkorra edo adopzioa, besteak beste, dauden haurrentzat.

Zenbat denboraz?

2 urte gehienez, salbu eta haurraren edo nerabearen interes gorenak neurria luzatzea gomendatzen badu, familiara berriro eta berehala itzultzea, edo behin betiko beste babes-neurri bat hartzea.

Norentzat?

Aldi baterako harreran 2 urte eman dituzten eta jatorrizko familiara itzuli ezin diren haurrentzat.

Zenbat denboraz?

Harrera egonkorra da, bi urte baino gehiagokoa, eta behin betiko neurria izan daiteke.

Norentzat?

Premia edo egoera bereziak dituzten haurrentzat, familiako kideren batek lan hori egiteko prestakuntza edo esperientzia espezifikoa duen familietan.

Baldintzak...

Harrera-Familia izateko

 • Bizitzeko behar beste baliabide egonkorrak edukitzea.
 • Haurrari arreta ona bermatzeko osasun-egoera fisiko eta psikiko egokia izatea.
 • Ezkontza edo izatezko bikotea gutxienez urtebete jarraian elkarrekin bizi izan dela egiaztatzea, hartzeko eskaera aurkeztu aurretik.
 • Ingurune eta bizitza familiar eta sozial egokia, egonkorra eta normalizatua izatea.
 • Gaur egun harrerako familia-nukleoan haurrarentzat arriskutsua izan daitekeen gainditu gabeko historiarik ez izatea.
 • Jarreren aurrean malguak izatea eta egoera berrietara egokitzea.
 • Bere egoerak haurrari dakarkion zailtasuna ulertzea.
 • Haurraren historia pertsonala eta familiarra, identitatea eta kultura errespetatzea eta onartzea.
 • Haurraren eta bere jatorrizko familiaren arteko harremanak onartzea eta erraztea, batez ere arrebak eta anai-arrebak. Bisita-erregimena errespetatzea, halakorik badago.
 • Haurraren egoeraren prestakuntzan eta jarraipenean laguntzea eta konpromisoa hartzea.
 • Familia osatzen duten pertsona guztiek haurra familian hartzeari eta integratzeari buruzko jarrera positiboa izatea.
 • Harrerarako motibazioa izatea, eta horretan garrantzitsuena haurraren interesa eta haren eskubideen babesa izatea.
 • Haurraren ongizate fisikorako eta garapen psikiko edo emozionalerako arrisku larria dakarten aurrekari penalik ez izatea (familia-nukleoan bizi direnek).

Erantzukizunak...

Harrera-Familiarentzako

 • Haurra harreran zaindu eta heztea, eta behar duen guztia eskaintzea.
 • Haurraren afektu- eta segurtasun-beharrak beteko dituen etxe egonkor batean babestea.
 • Jatorrizko familia errespetatzea.
 • Bisita-erregimena errespetatzea.
 • Profesionalekin lankidetzan aritzea haurrari eta harreraren bilakaerari buruzko informazioa emateko, eta haien esku-hartze proposamena onartzea.

Esku hatzen duten profesional espezializatuak

 • Haurraren egoera eta bilakaera baloratzea eta erabaki egokiak hartzea.
 • Harrera-prozesu osoan, haurrari eta familiei (jatorrikoa eta harrerakoak) beharrezko eta eskura dauden baliabideak gainbegiratzea, laguntzea, orientatzea eta eskaintzea.
 • Haurrak jatorrizko familiarekin dituen harremanak ahalik eta egokienak izango direla eta haurraren garapena eta ongizatea bultzatuko dutela bermatzea.
 • Aldian-aldian familia-harreraren bilakaeraren berri ematea Fiskaltzari edo Epaitegiari.

Prozesua

Esperientzia duten profesionalek haurrei eta haien harrera-familiei lagunduko diete prozesu osoan zehar. Profesional horiek eta kasu bakoitza koordinatzeaz arduratuko den pertsonak prozesuaren fase bakoitza informatu, prestatu, gainbegiratu eta ebaluatuko dute.

Prozesua

Esperientzia duten profesionalek haurrei eta haien harrera-familiei lagunduko diete prozesu osoan zehar. Profesional horiek eta kasu bakoitza koordinatzeaz arduratuko den pertsonak prozesuaren fase bakoitza informatu, prestatu, gainbegiratu eta ebaluatuko dute.

Informazioa

Zer da?

Harreran parte hartu nahi duten pertsonek harrerari, harrera-prozesuari eta harrera-ibilbideari eta jatorrizko haurren eta haien familien ezaugarriei buruzko hasierako informazioa jasotzen duten fasea.

Zertan datzan?

Interesa duten pertsonek izena eman behar dute harrerari buruzko hitzaldi batera joateko. Hitzaldi hori programako profesionalek emango dute.

 • Informazio-hitzaldiak

  Hitzaldi horietan oinarrizko informazioa emango da familia-harreraren prozesuari, protagonista bakoitzaren eginkizunari eta familia-harrera arautzen duten legeei buruz.

  LEKUA

  Interesdunei telefonoz edo posta elektronikoz jakinaraziko zaie non izango den hitzaldia.

  Egunak eta ordutegiak
  • 2024ko urtarrilaren 16ean. 18:00 - 19:30, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko otsailaren 27an. 18:00 - 19:30, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko martxoaren 19an. 10:30 - 12:00, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko apirilaren 16an. 18:00 - 19:30, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko maiatzaren 14an. 18:00 - 19:30, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko ekainaren 25an. 18:00 - 19:30, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko irailaren 17an. 18:00 - 19:30, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko urriaren 15an. 10:30 - 12:00, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko azaroaren 19an. 18:00 - 19:30, euskaraz/gaztelaniaz.
  • 2024ko abenduaren 17an. 18:00 - 19:30, euskaraz/gaztelaniaz

  Joateko asmoa izanez gero, ziurtatu egin behar da 944 470 737 edo e-mailean acogimientofamiliar@bizkaia.eus

Prestakuntza

Zer da?

Derrigorrezko prestakuntza-fasea, hasierako informazioa jaso ondoren. Gai hauetan sakontzen da: familia interesdunentzat harrerak zer ekar dezakeen, haurraren eta haurraren familien errealitatea eta zailtasuna, harrera-prozesuaren ezaugarriak eta jarraipen profesionala.

Zertan datzan?

Interesa duten pertsonek taldean egingo diren 4 saioko prestakuntza-programa batean izena eman behar dute.

Familia harrerarako prestakuntzako eskaera

Ebaluazioa

Zer da?

Fase horretan, arautegiak ezartzen duen bezala, familiak harrera egiteko egokiak direla baloratu behar da. Ebaluazioak kontuan hartzen ditu familiak haurraren beharrei erantzuteko duen motibazioa, gaitasuna eta baliabideak.

Zertan datzan?

Balorazioa egiteko, harrera-familiak familia-harrerarako eskaintza-eskabidea bete behar du.

Balorazioaz arduratzen diren profesionalak:

 • hainbat elkarrizketa egiten dituzte (horietako bat etxean bertan) beren burua harreran parte hartzeko eskaintzen duten pertsonekin.
 • txosten psikosoziala egiten dute, eta familiari ezagutarazten diote, haien iritzia eta alegazioak jasotzeko.

Balorazioa egin ondoren, familia harrerarako egokia den ala ez zehazten duen ebazpena ematen da.

Familia harrerarako eskaitzako eskaera

Bizikidetza

Zer da?

Haurra eta harrera-familia bizikidetza-prozesuan pixkanaka integratzen ari diren fasea. Harrera-familiak bere gain hartzen ditu ebazpenean eta familiaren eta Bizkaiko Foru Aldundiko Umeen Zerbitzuaren artean sinatutako kontratuan jasotako zaintza-lana zaintzeko eta babesteko eginkizunak.

Zertan datzan?

 • Familia baloratu eta egokitzat jo ondoren, itxaron-poltsan sartuko da.
 • Familiak ebaluazioarekin eta familiaren baldintzekin bat datorren haur baten esleipen-proposamena jasoko du.
 • Familiak esleipena onartzen badu, bizikidetzaren aurretik gainbegiratutako prozesu bat hasiko da. Prozesu horretan, haurra familiari egokituko zaio, etorkizuneko bizikidetza berme handienekin has dadin.
 • Kontratua sinatzea Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Harrera-familiaren eskubideak eta betebeharrak jasotzen ditu, baita Umeen Zerbitzuak eskaintzen dizkien laguntza profesionalak eta ekonomikoak ere.
 • Bizikidetza-prozesu osoan, familiak kasuaren koordinatzailearen eta sortzen diren beharrei erantzuteko esku hartzen duten profesionalen laguntza eta prestasuna izango du, batez ere jatorrizko familiarekin ezarritako bisita-erregimenari buruzko gaietan.

Amaiera

Zein kasutan eten daiteke harrera?

 • Larrialdiko eta aldi baterako harreretarako ezarritako epea amaitzen denean.
 • Umeen Zerbitzuak edo epai judizial batek hala erabakitzen duenean, haurraren interes gorenaren arabera.
 • Harrera-familiak eskatzen duenean.
 • Hartutako pertsonak 18 urte betetzen dituenean.

Umeen Zerbitzuak aldeei laguntzen die bertan behera uzteko prozesuan, bizikidetza amaitzen denean harremana edo komunikazioa errazten laguntzeko.

Zein kasutan jarrai dezake bizikidetzak harreran hartutako pertsonak 18 urte bete eta berez bertan behera geratu denean?

Gazteak eta harrera-familiak hala nahi dutenean.

Interesdunek hala eskatzen badute, Umeen Zerbitzuak bizikidetza hori laguntzen jarrai dezake (legezko betebehar hori ez badago ere).

Esperientziak

Bizkaiko Psikologia Elkargoa

Bizkaiko Gizarte Langintzaren Elkargoa

Kontaktua

acogimientofamiliar@bizkaia.eus

944 470 737

Neguko ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:30etik 19:00etara

Udako ordutegia (uztaila eta abuztua): Astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era