Zerga araudia

Xedapenei, prozedura / erreklamazioei, zerga obligazioei, zuzeneko zergei, eta zeharkako eta tokiko zergei aplikatu beharreko araudiak.

 • PDF 9,4 MB 196/2024 FORU AGINDUA, ekainaren 5ekoa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 196/2024 FORU AGINDUA, ekainaren 5ekoa, zeinaren bidez onesten baitira, 2023ko urtarrilaren 1ean hasitako zergaldietarako, 200 eta 220 ereduak, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Bizkaian presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabili beharrekoak, eta arautzen baita eredu horiek telematikoki aurkezteko prozedura.

  B.A.O. 2024/06/13

 • PDF 410 KB 178/2024 FORU AGINDUA, maiatzaren 8koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 178/2024 FORU AGINDUA, maiatzaren 8koa, zeinaren bidez tabako-labore guztietarako ezarritako marka fiskalak garatzeko arauak onartzen diren.

  B.A.O. 2024/05/17

 • PDF 225 KB 3/2024 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, maiatzaren 2koa

  3/2024 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, maiatzaren 2koa, zeinaren bidez «UEFA Champions League Femenina 2024» eta «UEFA Europa League 2025» txapelketetako finalei aplikatu beharreko zerga-araubidea arautzen baiten.

  B.A.O. 2024/05/06

 • PDF 363 KB 118/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 19koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 118/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 19koa, zeinaren bidez onesten baita 379 eredua (mugaz haraindiko ordainketei buruzko Aitorpen informatiboa) eta ezartzen baitira hura aurkezteko baldintzak eta prozedura.

  B.A.O. 2024/03/26

 • PDF 514 KB 117/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 19koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 117/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 19koa, zeinaren bidez onesten baitira 040 eredua «Informazioa komunikatzera behartutako beste plataforma-eragile batzuen erregistroan inskribatutako alta, aldaketa eta bajaren zentsu-deklarazioa»)eta 238 eredua «Plataforma-eragileek informazioa komunikatzeko deklarazio informatiboa» eta ezartzen baitira haiek aurkezteko baldintzak eta prozedura.

  B.A.O. 2024/03/26

 • PDF 281 KB 108/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 108/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, zeinaren bidez aldatu egiten baita 617/2012 Foru Agindua, martxoaren 16koa, R-1 eredua «Ordezkaritza-agiri normalizatua» onesten duena.

  B.A.O. 2024/03/21

 • PDF 188 KB 2/2024 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, martxoaren 14koa

  2/2024 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, martxoaren 14koa, zeinaren bidez aldatzen baita Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga.

  B.A.O. 2024/03/18

 • PDF 277 KB 1/2024 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, martxoaren 7koa

  1/2024 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, martxoaren 7koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergan, Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezian eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergan neurri jakin batzuk egokitzen dituena, Ukrainako eta Ekialde Hurbileko gatazken ondoriozko ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko.

  B.A.O. 2024/03/15

 • PDF 228 KB 99/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 99/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa. Honen bidez, batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari, Ondarearen gaineko Zergari eta Fortuna Handien gaineko Aldi Baterako Elkartasun Zergari dagozkien 2023ko zergaldiko aitorpenak aurkezteko modua arautzen da, eta, bestetik, ondoriozko tributu-zorra sartzeko epeak ezartzen dira.

  B.A.O. 2024/03/13

 • PDF 776 KB 21/2024 FORU DEKRETUA, otsailaren 29koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 21/2024 FORU DEKRETUA, otsailaren 29koa, zeinaren bidez plataforma eragileek ematen duten informazioa modu automatikoan nahitaez trukatzean arreta egokiarekin jarduteko arauak eta prozedurak garatzen baitira eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalen araudia aldatzen baita (araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen), fiskalitatearen arloko administrazioen arteko lankidetzari buruzko 2011/16/EB Zuzentaraua aldatzen duen Kontseiluaren 2021eko martxoaren 22ko 2021/514 (EB) Zuzentarauaren eta beste zerga-arau batzuen transposizioa egiteko.

  B.A.O. 2024/03/04

 • PDF 276 KB Oker zuzenketa 61/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 61/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, zeinaren bidez aldatu egiten baita 617/2012 Foru Agindua, martxoaren 16koa, R-1 eredua («Ordezkaritza-agiri normalizatua») onesten duena (Oker zuzenketa).

  B.A.O. 2024/02/16

 • PDF 158 KB 61/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 61/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, zeinaren bidez aldatu egiten baita 617/2012 Foru Agindua, martxoaren 16koa, R-1 eredua («Ordezkaritza-agiri normalizatua») onesten duena.

  B.A.O. 2024/02/15

 • PDF 155 KB 41/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 41/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa, balore, aseguru eta errentei buruzko urteko aitorpen informatiboa egiteko 189 eredua onesten duen otsailaren 17ko 515/2009 Foru Agindua aldatzen duena.

  B.A.O. 2024/02/06

 • PDF 1649 KB 40/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 40/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa. Honen bidez, aldatu egiten da 1561/2015 Foru Agindua, uztailaren 29koa, zeinaren bidez ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aitorpenerako 210 eredua onesten baita, establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko erabili behar dena.

  B.A.O. 2024/02/06

 • PDF 67,8 MB 3/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 3/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, zeinen bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.

  B.A.O. 2024/02/05

 • PDF 1078 KB 32/2024 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa

  Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 32/2024 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa urterako Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Plana funtsatzen duten irizpide orokorrak jakinarazten dituena.

  B.A.O. 2024/01/25

 • PDF 189 KB 26/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 22koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 26/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 22koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-ikuskapeneko prozedura eta jarduketetan eskumenak mugatzeari buruzkoa.

  B.A.O. 2024/01/25

 • PDF 145 KB 5/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 5/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, martxoaren 31ko 632/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, 289 eredua onesten da, elkarri eman beharreko laguntzaren esparruan finantza-kontuei buruz urtero egin beharreko aitorpen informatiboa egiteko dena.

  B.A.O. 2024/01/22

 • PDF 1430 KB 4/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 4/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa. Honen bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2024. urterako.

  B.A.O. 2024/01/22

 • PDF 183 KB Oker-zuzenketa 703/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 20koa

  Oker-zuzenketa Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 703/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 20koa. Honen bidez, aldatu egiten dira, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 15eko 2211/2016 Foru Agindua, zeinaren bidez 193 eredua onesten baita -arrunta eta erraztua-, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kapital higigarriaren zenbait etekinen eta Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zenbait errentaren gaineko atxikipenen eta kontura egindako sarreren urteko laburpena egiteko erabili behar dena, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 7ko 2156/2016 Foru Agindua, zeinaren bidez onartzen baita 296 aitorpen-eredua. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 639/2023 Foru Agindua, azaroaren 23koa, Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren azaroaren 18ko 2942/2009 Foru Agindua aldatzen duena. Haren bidez, 345 eredua onetsi zen, hauen urteko aitorpenerako erabili beharrekoa: borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, pentsio-planak, sistema alternatiboak, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak, aurreikuspen-plan aseguratuak, aurrezki sistematikorako banakako planak, enpresen gizarte-aurreikuspeneko planak eta mendekotasun-aseguruak.

  B.A.O. 2024/01/12

 • PDF 201 KB Akats zuzenketa. 214/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 28koa

  Akats zuzenketa. Bizkaiko Foru Aldundiaren 214/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 28koa, 2024ko lanaren etekinei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketarako aplikatuko zaizkien atxikipen-ehunekoak aldatzen dituena.

  B.A.O. 2024/01/03

 • PDF 672 KB 703/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 20koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 703/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 20koa. Honen bidez, aldatu egiten dira, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 15eko 2211/2016 Foru Agindua, zeinaren bidez 193 eredua onesten baita -arrunta eta erraztua-, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kapital higigarriaren zenbait etekinen eta Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zenbait errentaren gaineko atxikipenen eta kontura egindako sarreren urteko laburpena egiteko erabili behar dena, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 7ko 2156/2016 Foru Agindua, zeinaren bidez onartzen baita 296 aitorpen-eredua. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 639/2023 Foru Agindua, azaroaren 23koa, Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren azaroaren 18ko 2942/2009 Foru Agindua aldatzen duena. Haren bidez, 345 eredua onetsi zen, hauen urteko aitorpenerako erabili beharrekoa: borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, pentsio-planak, sistema alternatiboak, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak, aurreikuspen-plan aseguratuak, aurrezki sistematikorako banakako planak, enpresen gizarte-aurreikuspeneko planak eta mendekotasun-aseguruak.

  B.A.O. 2024/01/05

 • PDF 584 KB 694/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 694/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, honen bidez honako foru agindu hauek aldatzen dira: 230/2021 Foru Agindua, otsailaren 3koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena, aseguru-primen gaineko zergaren autolikidaziorako 430 eredua onesten duena; 2136/2016 Foru Agindua, abenduaren 5ekoa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena (honen bidez 188 eredua onesten da, hau da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak) direla-eta kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi- edo elbarritasun-aseguruen kontratuetatik datozen kapital higigarriaren errentei edo etekinei dagokienez egiten diren atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena egiteko erabili behar den eredua); 2997/2007 Foru Agindua, azaroaren 30ekoa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena, 187, 188, 193 arrunta eta erraztua, 194, 196 eta 198 ereduak onesten dituena; 2282/2016 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena (honen bidez finantza-aktiboekin eta beste balore higigarri batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena egiteko 198 eredua onesten da).

  B.A.O. 2024/01/04

 • PDF 776 KB 695/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 695/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa. Honen bidez, aldatu egiten dira, batetik, Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren otsailaren 17ko 515/2009 Foru Agindua, zeinaren bidez balore, aseguru eta errentei buruzko urteko aitorpen informatiboa egiteko 189 eredua onartzen baita, eta, bestetik, Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren azaroaren 11ko 2282/2013 Foru Agindua, zeinaren bidez onesten baitira 720 eredua -atzerrian diren ondasun eta eskubideei buruzko aitorpen informatiboa egitekoa- eta eredu hori telematikoki aurkeztea.

  B.A.O. 2024/01/02

 • PDF 275 KB 696/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 696/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, martxoaren 31ko 632/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, 289 eredua onesten da, elkarri eman beharreko laguntzaren esparruan finantza-kontuei buruz urtero egin beharreko aitorpen informatiboa egiteko dena.

  B.A.O. 2024/01/02

 • PDF 3,8 MB 10/2022 FORU ARAUA, abenduaren 29koa

  10/2022 FORU ARAUA, abenduaren 29koa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2024ko aurrekontu orokorrei buruzkoa.

  B.A.O. 2023/12/30

 • PDF 201 KB 214/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 28koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 214/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 28koa, 2024ko lanaren etekinei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketarako aplikatuko zaizkien atxikipen-ehunekoak aldatzen dituena.

  B.A.O. 2023/12/30

 • PDF 346 KB 697/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 697/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa, zeinaren bidez aldatu egiten baita Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren abenduaren 11ko 2190/2017 Foru Agindua. Foru-agindu haren bidez, lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua onetsi zen.

  B.A.O. 2023/12/26

 • PDF 495 KB 9/2023 FORU ARAUA, abenduaren 15ekoa

  9/2023 FORU ARAUA, abenduaren 15ekoa, fortuna handien gaineko aldi baterako elkartasun-zergarena.

  B.A.O. 2023/12/26

 • PDF 192 KB 698/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 698/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2020ko abenduaren 14ko 2163/2022 Foru Agindua, BATUZ proiektuaren betebeharretatik salbuesteko baimena emateko prozedura arautzekoa.

  B.A.O. 2023/12/22

 • PDF 102 KB 683/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa

  Ogasun eta Finantza 683/2023 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, Ogasun eta Finantzetako foru diputatuarena, hiriko ondasun higiezinen merkatu-balio probablea eguneratzeko oinarri den merkatuazterketa onartzen duena.

  B.A.O. 2023/12/18

 • PDF 320 KB 639/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 639/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa, Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren azaroaren 18ko 2942/2009 Foru Agindua aldatzen duena. Haren bidez, 345 eredua onetsi zen, hauen urteko aitorpenerako erabili beharrekoa: borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, pentsio-planak, sistema alternatiboak, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak, aurreikuspen-plan aseguratuak, aurrezki sistematikorako banakako planak, enpresen gizarte-aurreikuspeneko planak eta mendekotasun-aseguruak.

  B.A.O. 2023/11/23

 • PDF 190 KB 643/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 643/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa. Honen bidez, nekazaritzako ekoizleek kontsumitzen duten gasolioaren prezioa ordaintzeko, ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuan ezarritako ezohiko eta aldi baterako laguntza kudeatzeko eta ordaintzeko prozedura arautzen da.

  B.A.O. 2023/11/23

 • PDF 513 KB 641/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 641/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa. Haren bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren urteko laburpen-aitorpenaren 390 eredua onesten da, bai eta eredu horren aurkezpen elektronikoa ere.

  B.A.O. 2023/11/23

 • PDF 231 KB 178/2023 FORU DEKRETUA, azaroaren 23koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 178/2023 FORU DEKRETUA, azaroaren 23koa, zeinaren bidez ezartzen baitira 2024ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak.

  B.A.O. 2023/12/04

 • PDF 1089 KB 8/2023 FORU ARAUA, azaroaren 22koa

  8/2023 FORU ARAUA, azaroaren 22koa, BATUZ sistemaren behin betiko ezarpena antolatzeko neurriak onartzen dituena, zerga-arloko administrazio-lankidetzari eta beste zerga-aldaketa batzuei buruzko 2011/16/EB Zuzentaraua aldatzen duen Kontseiluaren 2021eko martxoaren 22ko 2021/514 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiteko.

  B.A.O. 2023/11/23

 • PDF 382 KB 7/2023 FORU ARAUA, azaroaren 22koa

  7/2023 FORU ARAUA, azaroaren 22koa, zabortegietan hondakinak uztearen, hondakinak erraustearen eta batera erraustearen gaineko Zergari buruzkoa.

  B.A.O. 2023/11/23

 • PDF 573 KB 6/2023 FORU ARAUA, azaroaren 22koa

  6/2023 FORU ARAUA, azaroaren 22koa, berrerabili ezin diren plastikozko ontzien gaineko Zerga bereziari buruzkoa.

  B.A.O. 2023/11/23

 • PDF 358 KB 592/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 592/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa, zeinaren bidez onesten den 508 Eredua, «Fabrikazio-zerga bereziak. Urruneko salmenten sisteman itzulketa egiteko eskaera».

  B.A.O. 2023/11/22

 • PDF 1093 KB 591/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 591/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa. Honen bidez, onetsi egiten dira bidalketa bermatuen mugimenduei lotutako garapen-arauak, 504 eredua Europar Batasuneko gainerako lurraldea helmuga edo jatorri duten eta fabrikazio-zerga bereziek zergapeturik dauden produktuak igortzeko edo hartzeko baimen-eskaera; 505 eredua Europar Batasuneko gainerako lurraldea helmuga edo jatorri duten eta fabrikazio-zerga bereziek zergapeturik dauden produktuak igortzeko edo hartzeko baimena; eta 507 eredua Itzulketa egiteko eskaera, bidalketa bermatuen sisteman, aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira, eta inskripzioa lurralde-erregistroan egiteko modua arautzen da.

  B.A.O. 2023/11/22

 • PDF 233 KB 609/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 609/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa. Honen bidez, BATUZ sistema behin betiko ezartzeko Unitatea sortzen da eta haren antolaketarako eta funtzionamendurako arauak ematen dira.

  B.A.O. 2023/11/21

 • PDF 556 KB 560/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 9koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 560/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 9koa. Horren bidez, onetsi da 721.eredua («Atzerrian dauden moneta birtualei buruzko informazio-aitorpena») eta ezarri dira hura aurkezteko baldintzak eta prozedura.

  B.A.O. 2023/11/17

 • PDF 918 KB 559/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 9koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 559/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 9koa. Honen bidez onetsi egiten dira 172 eredua (Moneta birtualen saldoei buruzko informazioaren aitorpena) eta 173 eredua (Moneta birtualekin egindako eragiketei buruzko informazioaren aitorpena), eta aurkezteko prozedura eta baldintzak ezartzen dira.

  B.A.O. 2023/11/17

 • PDF 143 KB 550/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 7koa

  Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 550/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 7koa, enkante bidez eta zuzeneko esleipen bidez besterentzeko prozeduretan mahaiaren osaera zehazten duena.

  B.A.O. 2023/11/15

 • PDF 515 KB 387/2023 FORU AGINDUA, irailaren 29koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 387/2023 FORU AGINDUA, irailaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1047/2018 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, eragiketa lotuen eta paradisu fiskaltzat jotako herrialdeekin edo lurraldeekin lotutako eragiketen eta egoeren aitorpen informatiborako 232 eredua onestekoa. Akatsen zuzenketa.

  B.A.O. 2023/11/14

 • PDF 193 KB 4/2023 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, urriaren 5ekoa

  4/2023 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, urriaren 5ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 1/2023 Foru Dekretu Arauemailea, otsailaren 28koa, balio erantsiaren gaineko zergan, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan eta ekonomia-jardueren gaineko zergako tarifetan tributu-neurriak aplikatzeari buruzkoa.

  B.A.O. 2023/10/13

 • PDF 674 KB 388/2023 FORU AGINDUA, irailaren 29koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 388/2023 FORU AGINDUA, irailaren 29koa. Honen bidez, aldatu egiten da 60/2015 Foru Agindua, urtarrilaren 9koa, 20R eredua onesten duena. 20R eredua: bat-egiteen, zatiketen, aktibo-ekarpenen, balore-trukeen, aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoaren, eta Europako sozietate edo kooperatiba-sozietate baten egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzearen zerga-araubide berezia aplikatzeko jakinarazpena.

  B.A.O. 2023/10/10

 • PDF 116 KB 387/2023 FORU AGINDUA, irailaren 29koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 387/2023 FORU AGINDUA, irailaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1047/2018 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, eragiketa lotuen eta paradisu fiskaltzat jotako herrialdeekin edo lurraldeekin lotutako eragiketen eta egoeren aitorpen informatiborako 232 eredua onestekoa.

  B.A.O. 2023/10/10

 • PDF 452 KB 362/2023 FORU AGINDUA, irailaren 18koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 362/2023 FORU AGINDUA, irailaren18koa. Honen bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren autolikidaziorako 303 Eredua onesten da, bai eta horren aurkezpen elektronikoa ere.

  B.A.O. 2023/09/22

 • PDF 156 KB 347/2023 FORU AGINDUA, irailaren 12koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 347/2023 FORU AGINDUA, irailaren 12koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren ekainaren 12ko 240/2023 Foru Agindua, finantza-transakzioen gaineko zergaren autolikidazioa egiteko 604 Eredua onesten duena.

  B.A.O. 2023/09/21

 • PDF 499 KB 3/2023 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, uztailaren 26koa

  3/2023 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, uztailaren 26koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 1994ko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua aldatzen duena.

  B.A.O. 2023/08/03

 • PDF 149 KB 303/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 21ekoa.

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 303/2023 FORU AGINDUA, uztaileko 21ekoa, zeinaren bidez onesten baita 03 eredua, «Desgaitasuna duten eta gurpil-aulkian dabiltzan pertsonen edo mugikortasun urriko pertsonen garraiorako ibilgailuen eragiketetan %4ko BEZa aplikatzeko eskubidea aitortzea».

  B.A.O. 2023/07/26

 • PDF 186 KB 301/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 21ekoa.

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 301/2023 FORU AGINDUA uztailaren 21ekoa, zeinaren bidez onesten baita 05 eredua, «Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia. Zergapean ez egoteko, zergatik salbuesteko eta zerga-oinarria murrizteko eskabidea».

  B.A.O. 2023/07/26

 • PDF 868 KB 287/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 11koa.

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 287/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 11koa. Foru-agindu honen bidez, batez besteko salmenta-prezioak onartu dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikatzeko, prezio horiek 2018ko abenduaren 23ko 954/2022 Foru Aginduaren bidez onartu ez ziren kasuetarako.

  B.A.O. 2023/07/20

 • PDF 184 KB 279/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 4koa

  Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren 279/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 4koa, zergapekoek Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak bere egoitza elektronikoan zerga-jakinarazpenak zer egunetan ezin dituen haientzat eskuragarri jarri adierazteko duten aukera baliatzeko baldintzak arautzen dituena.

  B.A.O. 2023/07/17

 • PDF 1270 KB 278/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 4koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 278/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 4koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren urriaren 5eko 1740/2017 Foru Agindua (haren bidez, bi eredu hauek onetsi dira: 036 eredua, enpresaburuek, profesionalek eta atxikitzaileek zentsuko alta-, baja- eta aldaketa-aitorpenetarako aurkeztu beharrekoa; eta 037 eredua, enpresaburuek eta profesionalek (pertsona fisikoek) zentsuko aldaketa-aitorpenerako aurkeztu beharrekoa.

  B.A.O. 2023/07/13

 • PDF 431 KB 274/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 274/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa. Honen bidez, honako foru agindu hauek aldatzen dira: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1482/2020 Foru Agindua, irailaren 9koa, software bermatzailearen zehaztapen arauemaile eta teknikoak eta software bermatzailearen erregistroan alta emateko adierazpena arautzen dituena; Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1578/2021 Foru Agindua, irailaren 24koa, zeinaren bidez, pertsona fisikoen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen diren, eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1582/2021 Foru Agindua, irailaren 24koa, zeinaren bidez, sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen diren, kontabilitateko mugimenduen kapituluaren kasuan izan ezik.

  B.A.O. 2023/07/12

 • PDF 147 KB 273/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 273/2023 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa. Honen bidez, profesional elkargokideei BizkaiBai zerbitzua erabiltzeko emandako ordezkaritza-ahalordeen indarraldiaren amaiera-datak ezartzen dira.

  B.A.O. 2023/07/11

 • PDF 736 KB Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2023 FORU DEKRETUA, uztailaren 4koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2023 FORU DEKRETUA, uztailaren 4koa, zeinaren bidez aldatzen baitira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-betebehar Formalei buruzko Araudia, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia, Sozietateen gaineko Zergaren Araudia eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Kudeaketari buruzko Araudia.

  B.A.O. 2023/07/10

 • PDF 1.374 KB 240/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 240/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, finantza-transakzioen gaineko zergaren autolikidazioa egiteko 604 eredua onesten duena.

  B.A.O. 2023/06/20

 • PDF 9,0 MB 241/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 241/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, zeinaren bidez onesten baitira, 2022ko urtarrilaren 1ean hasitako zergaldietarako, 200 eta 220 ereduak, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Bizkaian presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabili beharrekoak, eta arautzen baita eredu horiek telematikoki aurkezteko prozedura.

  B.A.O. 2023/06/15

 • PDF 151 KB 229/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 229/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa. Honen bidez, nekazaritzako ekoizleek kontsumitzen duten gasolioaren prezioa ordaintzeko ezohiko eta aldi baterako laguntza kudeatzeko eta ordaintzeko prozedura arautzen da.

  B.A.O. 2023/06/09

 • PDF 327 KB 47/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 31koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 47/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 31koa. Honen bidez, apirilaren 27ko 1330/2000 Foru Agindua eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren uztailaren 29ko 1564/2015 Foru Agindua aldatzen dira (1330/2000 Foru Agindua, apirilaren 27koa, 123, 124, 126 eta 128 ereduak onartzen dituena, pezetatan eta eurotan, atxikipenak eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren, sozietateen gaineko zergaren, eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren konturako sarrerak aitortzekoak/likidatzekoak, establezimendu iraunkorrei dagozkienak, errenta edo kapital higigarrien etekinei dagokienez -1564/2015 Foru Agindua, uztailaren 29koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena, Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren 216 autolikidazio-eredua onartzen duena, establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko erabili eta telematikoki aurkeztu behar dena).

  B.A.O. 2024/02/02

 • PDF 200 KB 207/2023 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 207/2023 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa, honako foru-agindu hauek aldatzekoa: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 129/2023 Foru Agindua, apirilaren 4koa, zeinaren bidez, 587 eredua, «Berotegi Efektuko Gas Fluordunen gaineko Zerga. Autolikidazioa», eta A23 eredua, «Berotegi Efektuko Gas Fluordunen gaineko Zerga. Itzulketa-eskaera», onesten diren, haiek aurkezteko era eta prozedura ezartzen diren, eta lurralde-erregistroan inskribatzeko modua arautzen den, eta 2232/2017 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa, zeinaren bidez Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen normatibo eta teknikoak arautzen diren.

  B.A.O. 2023/05/25

 • PDF 200 KB Oker-zuzenketa, 954/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Oker-zuzenketa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 954/2022 Foru Agindua, abenduaren 23koa, zeinen bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.

  B.A.O. 2023/05/16

 • PDF 751 KB 129/2023 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa

  Ogasun eta Finantzako foru-diputatuaren 129/2023 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa. Honen bidez, 587 eredua, «Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa»; eta A23 eredua, «Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Itzulketa-eskaera», onesten dira, haiek aurkezteko era eta prozedura ezartzen dira, eta lurralde-erregistroan inskribatzeko modua arautzen da.

  B.A.O. 2023/04/13

 • PDF 558 KB 128/2023 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa

  Ogasun eta Finantzako foru-diputatuaren 128/2023 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa. Honen bidez, 593 eredua onesten da, «Hondakinak zabortegietan uztearen, hondakinen errausketaren eta haien baterako errausketaren gaineko zerga. Autolikidazioa», hura aurkezteko era eta prozedura ezartzen dira, eta zerga horren zergapekoak hondakinak zabortegietan uztearen, hondakinen errausketaren eta haien baterako errausketaren gaineko zergaren lurralde-erregistroan inskribatzeko modua arautzen da.

  B.A.O. 2023/04/13

 • PDF 915 KB 127/2023 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa

  Ogasun eta Finantzako foru-diputatuaren 127/2023 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa. Honen bidez, 592 eredua, «Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Autolikidazioa»; eta A22 eredua, «Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Itzulketa-eskaera», onesten dira, haiek aurkezteko era eta prozedura ezartzen dira, eta lurralde-erregistroan inskribatzeko modua, kontabilitatea egitekoa eta izakinen erregistro-liburua aurkeztekoa arautzen dira.

  B.A.O. 2023/04/13

 • PDF 189 KB 113/2023 FORU AGINDUA, martxoaren 28koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 113/2023 FORU AGINDUA, martxoaren 28koa. Honen bidez, batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eta Ondarearen gaineko Zergari dagozkien 2022ko zergaldiko aitorpenak aurkezteko modua arautzen da, eta, bestetik, horien ondoriozko tributu-zorra sartzeko epeak ezartzen dira.

  B.A.O. 2023/04/4

 • PDF 292 KB 122/2023 FORU AGINDUA, martxoaren 31ekoa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 122/2023 FORU AGINDUA, martxoaren 31koa, 2018ko irailaren 25eko 1554/2018 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, Sozietateen gaineko Zergaren konturako zatikako ordainketarako 222 eredua onesten da. Zerga-baterakuntzako araubidea.

  B.A.O. 2023/04/4

 • PDF 226 KB 28/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 21ekoa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 28/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 21ekoa. Honen bidez, aldatu egiten dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudia.

  B.A.O. 2023/03/29

 • PDF 426 KB 97/2023 FORU AGINDUA, martxoaren 21ekoa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 97/2023 FORU AGINDUA, martxoaren 21ekoa. Honen bidez, aldatu egiten dira, batetik, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren ekainaren 22ko 655/2022 Foru Agindua, zeinaren bidez Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergaren autolikidazioa egiteko 490 eredua onesten baita, eta, bestetik, Erabilera turistikorako etxebizitzen lagapenari buruzko aitorpen informatiboa egiteko 179 eredua aurkezteko epea.

  B.A.O. 2023/03/24

 • PDF 314 KB Oker-zuzenketa, 954/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Oker-zuzenketa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 954/2022 Foru Agindua, abenduaren 23koa, zeinen bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.

  B.A.O. 2023/03/21

 • PDF 470 KB 22/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 7koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 22/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 7koa. Honen bidez, aldatu egiten dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia.

  B.A.O. 2023/03/10

 • PDF 859 KB 1/2023 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, otsailaren 28koa

  1/2023 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, otsailaren 28koa, balio erantsiaren gaineko zergan, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan eta ekonomia-jardueren gaineko zergako tarifetan tributu-neurriak aplikatzeari buruzkoa.

  B.A.O. 2023/03/08

 • PDF 498 KB 3/2023 FORU ARAUA, otsailaren 15ekoa

  3/2023 FORU ARAUA, otsailaren 15ekoa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2022ko azaroaren 17ko lehen erabakia eta Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2022ko abenduaren 27ko lehen erabakia berresteko dena.

  B.A.O. 2023/03/01

 • PDF 195 KB 24/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 24/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa, Honen bidez, baldintzak ezartzen dira zorren ordainketa helbideratzeko bai Europar Batasunean, Eurotan Ordaintzeko Eremu Bakarraren (SEPA) barruan, kokatuta dauden diru-bilketako erakunde ez-laguntzaileetan irekitako kontuetan, bai erakunde laguntzaileetan ireki eta ordaintzera behartutako pertsonaren titulartasunekoak ez diren kontuetan.

  B.A.O. 2023/01/27

 • PDF 431 KB 9/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 9/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, zeinaren bidez zenbait zerga arauditan aldaketak sartzen dituena.

  B.A.O. 2023/01/27

 • PDF 191 KB 28/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 28/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa. Honen bidez, gasolio profesionala erabiltzearen ondorioz Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketa partzialerako eskubidea duten errepideko garraioko enpresei zuzenduta dagoen zenbait energia-produkturen prezioa ordaintzeko ezohiko eta aldi baterako laguntza kudeatzeko eta ordaintzeko prozedura arautzen da.

  B.A.O. 2023/01/30

 • PDF 314 KB 10/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 10/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, kultura sustatzeko zerga-pizgarriak erregelamendu bidez garatzen dituena

  B.A.O. 2023/01/26

 • PDF 146 KB 11/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 16koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 11/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 16koa. Honen bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko eta La Palma uhartea berreraikitzen eta beste kalteberatasun-egoera batzuetan laguntzeko neurriei buruzko abenduaren 27ko 20/2022 Errege Lege-Dekretuan aurreikusitako diru-sarrera gutxiko pertsona fisikoentzako laguntza eskatzeko prozedura arautzen da.

  B.A.O. 2023/01/25

 • PDF 104 KB Oker-zuzenketa, 952/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Oker-zuzenketa, Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 952/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa. Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 11ko 2190/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua onesten da

  B.A.O. 2023/01/24

 • PDF 66,4 MB 954/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 954/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, zeinen bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.

  B.A.O. 2023/01/20

 • PDF 1431 KB 3/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 3/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa. Honen bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2023. urterako.

  B.A.O. 2023/01/18

 • PDF 1081 KB 8/2023 Ebazpena, urtarrilaren 9koa

  8/2023 Ebazpena, urtarrilaren 9koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, 2023. urterako Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Plana funtsatzen duten irizpide orokorrak jakinarazten dituena.

  B.A.O. 2023/01/17

 • PDF 236 KB 945/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 21ekoa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 945/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 21ekoa, Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren abenduaren 21eko 2131/2018 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ez-aldizkako autolikidaziorako 309 eredua eta haren izapidetze elektronikoa onesten dira..

  B.A.O. 2023/01/11

 • PDF 279 KB 949/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 949/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa, martxoaren 31ko 632/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, 289 eredua onesten da, elkarri eman beharreko laguntzaren esparruan finantza-kontuei buruz urtero egin beharreko aitorpen informatiboa egiteko dena.

  B.A.O. 2023/01/09

 • PDF 452 KB 161/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 27koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 161/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 27koa, 2023ko lanaren etekinei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketarako aplikatuko zaizkien atxikipen-ehunekoak aldatzen dituena.

  B.A.O. 2022/12/30

 • PDF 667 KB 952/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 952/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 11ko 2190/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua onesten da.

  B.A.O. 2022/12/30

 • PDF 352 KB 933/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 933/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa, zeinaren bidez onesten baitira 043-M. Jokoaren gaineko Tributuaren Autolikidazioa eta 043-G. Jokoaren gaineko Tributuaren Errekarguaren Autolikidazioa ereduak.

  B.A.O. 2022/12/27

 • PDF 1.007 KB 930/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa

  930/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena, mailegu eta kredituei eta ondasun higiezinekin lotutako finantza-eragiketei buruzko informazio-aitorpenaren 181 eredua onartzen duen abenduaren 23ko 2281/2016 Foru Agindua aldatzen duena; 2282/2016 Foru Agindua, abenduaren 23koa, finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpenaren 198. eredua onartzen duena; 2210/2016 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren, 196 eredua onartzen duena, kapital higigarriaren etekinen eta finantza-erakunde mota guztietako kontuetatik eratorritako kontraprestazioaren ondoriozko errenten gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenari buruzkoa, finantza-aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne. Ordainsaririk, atxikipenik edo konturako sarrerarik izan ez duten kontuen identifikazioa. Baimendutako pertsonen urteko informazio-aitorpena eta mota guztietako finantza-erakundeetako kontuko saldoak; eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren azaroaren 30eko 2109/2016 Foru Agindua, epe luzerako aurrezki-planen urteko informazio-aitorpenaren 280 eredua onartzen duena.

  B.A.O. 2022/12/26

 • PDF 413 KB 927/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa

  Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 927/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, honen bidez, bi foru agindu aldatzen dira, alde batetik Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 145/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 17koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren autolikidaziorako 303 eredua onesten duena, bai eta horren aurkezpen telematikoa ere, eta, bestetik, 138/2014 Foru Agindua, urtarrilaren 20koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erakunde-taldeen araubide berezian daudenen hileko autolikidaziorako 322 eredua (banakoa) eta 353 eredua (agregatua) eta haien aurkezpen telematikoa onesten dituena.

  B.A.O. 2022/12/26

 • PDF 774 KB 153/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 26ko 66/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoaren zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren erregelamendua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2009ko uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuak onesten duen Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia aldatzen dituena.

  B.A.O. 2022/12/23

 • PDF 225 KB 141/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 29koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 29koa, zeinaren bidez ezartzen baitira 2023ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak

  B.A.O. 2022/12/12

 • PDF 240 KB 7/2022 FORU-DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 29koa

  7/2022 FORU-DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 29koa, Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauak ezarritako 9 bis artikuluaren transposizioa egiten duena. Zuzentarau horrek 2016/1164 (EB) Zuzentaraua aldatzen du hirugarren herrialdeekiko asimetria hibridoei dagokienez.

  B.A.O. 2022/12/02

 • PDF 469 KB 9/2022 FORU ARAUA, azaroaren 23koa

  9/2022 FORU ARAUA, azaroaren 23koa, kultura sustatzeko zerga-pizgarriak eguneratu eta zabaltzen dituena.

  B.A.O. 2022/12/02

 • PDF 149 KB 901/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 25ekoa

  Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 901/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 25ekoa, Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergaren 591 eredua onesten duen urriaren 23ko 2023/2015 Foru Agindua aldatzen duena. Zergadunen eragiketen urteko aitorpena, eta horien aurkezpen telematikoa.

  B.A.O. 2022/11/30

 • PDF 892 KB 868/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 868/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa. Honen bidez, honako foru-agindu hauek aldatzen dira: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2942/2009 Foru Agindua, azaroaren 18koa (horren bidez, 345 eredua onesten da, ondoko hauen urteko aitorpenerako erabili beharrekoa: borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, pentsio-planak, sistema alternatiboak, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak, aurreikuspen-plan aseguratuak, aurrezki sistematikorako banakako planak, enpresen gizarte aurreikuspeneko planak eta mendekotasun-aseguruak), eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 48/2018 Foru Agindua, urtarrilaren 9koa (horren bidez, inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioen eta partaidetzen eskuraketei eta besterentzeei buruzko urteko aitorpen informatiborako 187 eredua onesten da)

  B.A.O. 2022/11/24

 • PDF 196 KB 6/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 2koa

  6/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 2koa. Honen bidez, aldatzen dira: batetik, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta, bestetik, Finantza Transakzioen gaineko Zergari buruzko ekainaren 22ko 4/2022 Foru Araua.

  B.A.O. 2022/11/11

 • PDF 368 KB 5/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abuztuaren 24koa

  5/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abuztuaren 24koa, honen bidez premiazko zerga-neurriak hartzen dira inflazioaren bilakaerari aurre egiteko.

  B.A.O. 2022/08/25

 • PDF 275 KB 4/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, uztailaren 26koa

  4/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, uztailaren 26koa, zeinaren bidez neurri jakin batzuk egokitzen baitira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko.

  B.A.O. 2022/08/04

 • PDF 151 KB 702/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 702/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa, zeinaren bidez luzatu egiten den krisi energetikoaren ondoriozko premiazko zerga-neurriei buruzko apirilaren 5eko 2/2022 Foru Dekretu Arauemailean aurreikusitako zorren salbuespenezko gerorapena aurkezpena eta ordainketa egiteko borondatezko epearen muga-eguna 2022ko abuztuaren 1etik urriaren 25era bitartean duten tributu-zorretarako.

  B.A.O. 2022/08/01

 • PDF 1.581 KB 8/2022 FORU ARAUA, uztailaren 20koa

  8/2022 FORU ARAUA, uztailaren 20koa, zergen arloko zenbait aldaketa sartzen dituena.

  B.A.O. 2022/07/29

 • PDF 227 KB 91/2022 FORU DEKRETUA, uztailaren 26koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 91/2022 FORU DEKRETUA, uztailaren 26koa, zeinaren bidez BATUZ sistemari borondatez atxikitzeari buruzko zenbait alderdi garatzen diren eta aldaketak egiten diren tributu-erregelamendu batzuetan.

  B.A.O. 2022/07/28

 • PDF 152 KB 687/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 21koa

  Ogasun eta Finantzen 687/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 21ekoa. Honen bidez, sarrera- eta ondare-maila baxua duten pertsona fisikoentzako laguntza eskatzeko prozedura arautzen da; laguntza hori ekainaren 25eko 11/2022 Errege Lege Dekretuan ezartzen da, zeinaren bidez neurriak hartu eta luzatzen baitira Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei eta zaurgarritasun sozial eta ekonomikoko egoerei erantzuteko eta La Palmako uhartearen suspertze ekonomikoa eta soziala bultzatzeko.

  B.A.O. 2022/07/21

 • PDF 192 KB 674/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 13koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 674/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 13koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren apirilaren 12ko 540/2022 Foru Agindua aldatzen duena; azken horren bidez, zenbait energia-produkturen azken prezioaren ezohiko eta aldi baterako hobaria eskatzeko prozedura arautzen da.

  B.A.O. 2022/07/13

 • PDF 141 KB 3/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa

  3/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa, hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Araua aldatzekoa.

  B.A.O. 2022/06/27

 • PDF 458 KB 4/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa

  4/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa, Finantza-transakzioen gaineko Zergari buruzkoa.

  B.A.O. 2022/06/27