Zerga araudia

Xedapenei, prozedura / erreklamazioei, zerga obligazioei, zuzeneko zergei, eta zeharkako eta tokiko zergei aplikatu beharreko araudiak.

Lanen atxikipenak

Lanaren etekinei aplikatu dakizkiokeen atxikipenaren ehunekoak biltzen dituen taula 47/2014 FORU DEKRETUAREN 88. Artikuluan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena (BAO Apirilaren 23koa), araututa dago.

Abenduaren 28koa 214/2023 FORU DEKRETUA Arauemaileak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren 88. artikuluaren 1. eta 4. apartatuak aldatzen ditu (araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onartu zen), eta 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko atxikipen-taula berri bat onartzen du.

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2024

Urteko etekinaren zenbatekoa (eurotan) Ondorengoen kopurua
Honetatik Honetara 0 1 2 3 4 5 Gehiago
0,00 14.000,00 0 0 0 0 0 0 0
14.000,01 15.410,00 5 3 0 0 0 0 0
15.410,01 16.230,00 6 4 1 0 0 0 0
16.230,01 17.370,00 7 5 3 0 0 0 0
17.370,01 18.680,00 8 6 4 0 0 0 0
18.680,01 19.970,00 9 7 5 2 0 0 0
19.970,01 21.520,00 10 8 6 3 0 0 0
21.520,01 23.350,00 11 10 8 5 1 0 0
23.350,01 24.970,00 12 11 9 6 3 0 0
24.970,01 26.930,00 13 12 10 7 4 0 0
26.930,01 29.260,00 14 13 11 9 6 2 0
29.260,01 32.010,00 15 14 13 10 8 4 0
32.010,01 35.330,00 16 15 14 12 9 6 0
35.330,01 39.900,00 17 16 15 13 11 8 0
39.900,01 43.590,00 18 17 16 15 13 10 2
43.590,01 46.980,00 19 18 17 16 14 12 4
46.980,01 50.950,00 20 19 18 17 15 13 7
50.950,01 55.350,00 21 20 20 18 17 15 9
55.350,01 59.890,00 22 21 21 19 18 16 11
59.890,01 63.800,00 23 22 22 21 19 18 12
63.800,01 68.040,00 24 23 23 22 21 19 14
68.040,01 72.840,00 25 25 24 23 22 20 16
72.840,01 78.390,00 26 26 25 24 23 22 17
78.390,01 84.410,00 27 27 26 25 24 23 19
84.410,01 89.690,00 28 28 27 26 25 24 20
89.690,01 95.680,00 29 29 28 27 27 25 22
95.680,01 102.280,00 30 30 29 29 28 27 23
102.280,01 110.120,00 31 31 30 30 29 28 25
110.120,01 118.780,00 32 32 31 31 30 29 26
118.780,01 128.700,00 33 33 32 32 31 30 28
128.700,01 139.880,00 34 34 33 33 32 32 29
139.880,01 153.200,00 35 35 34 34 33 33 31
153.200,01 167.790,00 36 36 36 35 35 34 32
167.790,01 185.460,00 37 37 37 36 36 35 33
185.460,01 207.280,00 38 38 38 37 37 36 35
207.280,01 230.150,00 39 39 39 38 38 37 36
230.150,01 Hortik aurrera 40 40 40 39 39 39 37

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra 2024

Urteko etekinaren zenbatekoa Desgaitasun maila
Honetatik Honetara 4. a) atala 4. b) eta 4. c) atalak
0,00 24.970,00 9 12
24.970,01 32.010,00 7 12
32.010,01 46.980,00 6 10
46.980,01 55.350,00 5 10
55.350,01 78.390,00 4 8
78.390,01 118.780,00 3 6
118.780,01 185.460,00 2 5
185.460,01 hortik aurrera 1 3

Lanaren etekinei aplikatu dakizkiokeen atxikipenaren ehunekoak biltzen dituen taula 47/2014 FORU DEKRETUAREN 88. Artikuluan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena (BAO Apirilaren 23koa), araututa dago.

Abenduaren 27ko 161/2022 Foru Dekretu Arauemaileak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren 88. artikuluaren 1. eta 4. apartatuak aldatzen ditu (araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onartu zen), eta 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko atxikipen-taula berri bat onartzen du.

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2023

Urteko etekinaren zenbatekoa (eurotan) Ondorengoen kopurua
Honetatik Honetara 0 1 2 3 4 5 Gehiago
0,00 14.000,00 0 0 0 0 0 0 0
14.000,01 15.220,00 5 3 0 0 0 0 0
15.220,01 15.980,00 6 4 1 0 0 0 0
15.980,01 17.090,00 7 5 3 0 0 0 0
17.090,01 18.380,00 8 6 4 0 0 0 0
18.380,01 19.730,00 9 7 5 2 0 0 0
19.730,01 21.260,00 10 8 7 3 0 0 0
21.260,01 23.020,00 11 10 8 5 1 0 0
23.020,01 24.340,00 12 11 9 6 3 0 0
24.340,01 26.450,00 13 12 10 7 4 0 0
26.450,01 28.730,00 14 13 11 9 6 2 0
28.730,01 31.440,00 15 14 13 10 8 4 0
31.440,01 34.700,00 16 15 14 12 9 6 0
34.700,01 39.200,00 17 16 15 13 11 8 0
39.200,01 42.730,00 18 17 16 15 13 10 2
42.730,01 46.060,00 19 18 17 16 14 12 5
46.060,01 49.950,00 20 19 18 17 15 13 7
49.950,01 54.440,00 21 20 20 18 17 15 9
54.440,01 58.910,00 22 21 21 19 18 16 11
58.910,01 62.530,00 23 22 22 21 19 18 12
62.530,01 66.690,00 24 23 23 22 21 19 14
66.690,01 71.430,00 25 25 24 23 22 20 16
71.430,01 76.990,00 26 26 25 24 23 22 17
76.990,01 82.800,00 27 27 26 25 24 23 19
82.800,01 87.810,00 28 28 27 26 25 24 20
87.810,01 93.650,00 29 29 28 27 27 25 22
93.650,01 100.330,00 30 30 29 29 28 27 23
100.330,01 108.030,00 31 31 30 30 29 28 25
108.030,01 116.500,00 32 32 31 31 30 29 26
116.500,01 125.820,00 33 33 32 32 31 30 28
125.820,01 137.200,00 34 34 33 33 32 32 29
137.200,01 150.220,00 35 35 34 34 33 33 31
150.220,01 164.530,00 36 36 36 35 35 34 32
164.530,01 181.840,00 37 37 37 36 36 35 33
181.840,01 203.240,00 38 38 38 37 37 36 35
203.240,01 225.470,00 39 39 39 38 38 37 36
225.470,01 Hortik aurrera 40 40 40 39 39 39 37

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra 2023

Urteko etekinaren zenbatekoa Minusbalio-gradua
Honetatik Honetara 4. a) atala 4. b) atala eta 4. c) atala
0,01 24.340,00 9 12
24.340,01 31.440,00 7 12
31.440,01 46.060,00 6 10
46.060,01 54.440,00 5 10
54.440,01 76.990,00 4 8
76.990,01 116.500,00 3 6
116.500,01 181.840,00 2 5
181.840,01 hortik aurrera 1 3

Lanaren etekinei aplikatu dakizkiokeen atxikipenaren ehunekoak biltzen dituen taula 47/2014 FORU DEKRETUAREN 88. Artikuluan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena (BAO Apirilaren 23koa), araututa dago.

Abuztuaren 24ko 5/2022 Foru Dekretu Arauemaileak, inflazioaren bilakaeraren aurrean premiazko zerga-neurriak hartzen dituenak inflazioaren bilakaerari aurre egiteko , 2022ko irailaren 1etik aurrerako ondorioekin, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren 88. artikuluaren 1. eta 4. paragrafoen aldaketa ezartzen du, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onartua, eta 2022ko irailaren 1etik aplikatu beharreko atxikipenen taula berria onartzen du.

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2022

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2022
Urteko etekinaren zenbatekoa (eurotan) Ondorengoen kopurua
Honetatik Honetara 0 1 2 3 4 5 Gehiago
0,00 14.000,00 0 0 0 0 0 0 0
14.000,01 15.070,00 5 3 0 0 0 0 0
15.070,01 15.830,00 6 4 1 0 0 0 0
15.830,01 16.880,00 7 5 3 0 0 0 0
16.880,01 18.150,00 8 6 4 0 0 0 0
18.150,01 19.540,00 9 7 5 2 0 0 0
19.540,01 21.050,00 10 8 7 3 0 0 0
21.050,01 22.760,00 11 10 8 5 1 0 0
22.760,01 24.070,00 12 11 9 6 3 0 0
24.070,01 26.080,00 13 12 10 8 4 0 0
26.080,01 28.330,00 14 13 11 9 6 2 0
28.330,01 30.990,00 15 14 13 10 8 4 0
30.990,01 34.210,00 16 15 14 12 9 6 0
34.210,01 38.650,00 17 16 15 13 11 8 0
38.650,01 42.060,00 18 17 16 15 13 10 3
42.060,01 45.340,00 19 18 17 16 14 12 5
45.340,01 49.170,00 20 19 18 17 15 13 7
49.170,01 52.920,00 21 20 20 18 17 15 9
52.920,01 57.270,00 22 21 21 19 18 16 11
57.270,01 60.980,00 23 22 22 21 19 18 12
60.980,01 65.050,00 24 23 23 22 21 19 14
65.050,01 69.670,00 25 25 24 23 22 20 16
69.670,01 74.950,00 26 26 25 24 23 22 17
74.950,01 80.720,00 27 27 26 25 24 23 19
80.720,01 85.740,00 28 28 27 26 25 24 20
85.740,01 91.450,00 29 29 28 27 27 25 22
91.450,01 97.970,00 30 30 29 29 28 27 23
97.970,01 105.500,00 31 31 30 30 29 28 25
105.500,01 113.490,00 32 32 31 31 30 29 26
113.490,01 122.900,00 33 33 32 32 31 30 28
122.900,01 134.030,00 34 34 33 33 32 32 29
134.030,01 146.790,00 35 35 34 34 33 33 31
146.790,01 160.770,00 36 36 36 35 35 34 32
160.770,01 177.700,00 37 37 37 36 36 35 33
177.700,01 198.600,00 38 38 38 37 37 36 35
198.600,01 220.450,00 39 39 39 38 38 37 36
220.450,01 hortik aurrera 40 40 40 39 39 39 37

2022/01/01etik 2022/08/31ra aplika daitekeen atxikipen-taula aurki daiteke  Abenduaren 28ko 176/2021 Foru Dekretuan

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra
Urteko etekinaren zenbatekoa Desgaitasun maila
Honetatik Honetara 4. a) atala 4. b) atala eta 4. c) atala
0,01 24.070,00 9 12
24.070,01 30.990,00 7 12
30.990,01 45.340,00 6 10
45.340,01 52.920,00 5 10
52.920,01 74.950,00 4 8
74.950,01 113.490,00 3 6
113.490,01 177.700,00 2 5
177.700,01 Hortik aurrera 1 3

Lanaren etekinei aplikatu dakizkiokeen atxikipenaren ehunekoak biltzen dituen taula 47/2014 FORU DEKRETUAREN 88. Artikuluan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena (BAO Apirilaren 23koa), araututa dago.

Abenduaren 28ko 176/2021 Foru Dekretuak 2022, urtean aplikatu beharreko atxikipen-taula berri bat onartzen du.

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2022

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2022
Urteko etekinaren zenbatekoa (eurotan) Ondorengoen kopurua
Honetatik Honetara 0 1 2 3 4 5 Gehiago
0,00 14.000,00 0 0 0 0 0 0 0
14.000,01 14.790,00 5 3 0 0 0 0 0
14.790,01 15.530,00 6 4 2 0 0 0 0
15.530,01 16.460,00 7 5 3 0 0 0 0
16.460,01 17.700,00 8 6 4 0 0 0 0
17.700,01 19.150,00 9 7 5 2 0 0 0
19.150,01 20.660,00 10 8 7 3 0 0 0
20.660,01 22.020,00 11 10 8 5 1 0 0
22.020,01 23.540,00 12 11 9 6 3 0 0
23.540,01 25.360,00 13 12 10 8 4 0 0
25.360,01 27.540,00 14 13 11 9 6 2 0
27.540,01 30.140,00 15 14 13 10 8 4 0
30.140,01 33.230,00 16 15 14 12 9 6 0
33.230,01 37.460,00 17 16 15 13 11 8 0
37.460,01 40.700,00 18 17 16 15 13 10 3
40.700,01 43.840,00 19 18 17 16 14 12 5
43.840,01 47.530,00 20 19 18 17 15 13 7
47.530,01 51.420,00 21 20 20 18 17 15 9
51.420,01 55.650,00 22 21 21 19 18 16 11
55.650,01 59.140,00 23 22 22 21 19 18 12
59.140,01 63.080,00 24 23 23 22 21 19 14
63.080,01 67.570,00 25 25 24 23 22 20 16
67.570,01 72.700,00 26 26 25 24 23 22 17
72.700,01 78.160,00 27 27 26 25 24 23 19
78.160,01 83.030,00 28 28 27 26 25 24 20
83.030,01 88.560,00 29 29 28 27 27 25 22
88.560,01 94.660,00 30 30 29 29 28 27 23
94.660,01 101.910,00 31 31 30 30 29 28 25
101.910,01 109.880,00 32 32 31 31 30 29 26
109.880,01 119.000,00 33 33 32 32 31 30 28
119.000,01 129.790,00 34 34 33 33 32 32 29
129.790,01 142.100,00 35 35 34 34 33 33 31
142.100,01 155.630,00 36 36 36 35 35 34 32
155.630,01 172.010,00 37 37 37 36 36 35 33
172.010,01 192.250,00 38 38 38 37 37 36 35
192.250,01 213.160,00 39 39 39 38 38 37 36
213.160,01 en adelante 40 40 40 39 39 39 37

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra
Urteko etekinaren zenbatekoa Desgaitasun maila
Honetatik Honetara 4. a) atala 4. b) atala eta 4. c) atala
0,01 23.540,00 9 12
23.540,01 30.140,00 7 12
30.140,01 43.840,00 6 10
43.840,01 51.420,00 5 10
51.420,01 72.700,00 4 8
72.700,01 109.880,00 3 6
109.880,01 172.010,00 2 5
172.010,01 en adelante 1 3

Lanaren etekinei aplikatu dakizkiokeen atxikipenaren ehunekoak biltzen dituen taula 47/2014 FORU DEKRETUAREN 88. Artikuluan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena (BAO Apirilaren 23koa), araututa dago.

Abenduaren 22ko 126/2020 Foru Dekretuak 2021, urtean aplikatu beharreko atxikipen-taula berri bat onartzen du.

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2021

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2021
Urteko etekinaren zenbatekoa (eurotan) Ondorengoen kopurua
Honetatik Honetara 0 1 2 3 4 5 Gehiago
0,00 14.000,00 0 0 0 0 0 0 0
14.000,01 14.690,00 5 3 0 0 0 0 0
14.690,01 15.420,00 6 4 2 0 0 0 0
15.420,01 16.310,00 7 5 3 0 0 0 0
16.310,01 17.540,00 8 6 4 0 0 0 0
17.540,01 18.970,00 9 7 5 2 0 0 0
18.970,01 20.500,00 10 8 7 3 0 0 0
20.500,01 21.840,00 11 10 8 5 1 0 0
21.840,01 23.340,00 12 11 9 6 3 0 0
23.340,01 25.080,00 13 12 10 8 4 0 0
25.080,01 27.250,00 14 13 11 9 6 2 0
27.250,01 29.790,00 15 14 13 10 8 4 0
29.790,01 32.880,00 16 15 14 12 9 6 0
32.880,01 37.070,00 17 16 15 13 11 8 0
37.070,01 40.210,00 18 17 16 15 13 10 3
40.210,01 43.320,00 19 18 17 16 14 12 5
43.320,01 46.760,00 20 19 18 17 15 13 7
46.760,01 50.350,00 21 20 20 18 17 15 9
50.350,01 54.520,00 22 21 21 19 18 16 11
54.520,01 57.900,00 23 22 22 21 19 18 12
57.900,01 61.740,00 24 23 23 22 21 19 14
61.740,01 66.140,00 25 25 24 23 22 20 16
66.140,01 71.180,00 26 26 25 24 23 22 17
71.180,01 76.720,00 27 27 26 25 24 23 19
76.720,01 81.370,00 28 28 27 26 25 24 20
81.370,01 86.760,00 29 29 28 27 27 25 22
86.760,01 92.930,00 30 30 29 29 28 27 23
92.930,01 100.050,00 31 31 30 30 29 28 25
100.050,01 107.900,00 32 32 31 31 30 29 26
107.900,01 116.860,00 33 33 32 32 31 30 28
116.860,01 127.460,00 34 34 33 33 32 32 29
127.460,01 139.130,00 35 35 34 34 33 33 31
139.130,01 152.870,00 36 36 36 35 35 34 32
152.870,01 168.970,00 37 37 37 36 36 35 33
168.970,01 188.840,00 38 38 38 37 37 36 35
188.840,01 209.480,00 39 39 39 38 38 37 36
209.480,01 hortik aurrera 40 40 40 39 39 39 37

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra 2021

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra 2021
Urteko etekinaren zenbatekoa Minusbalio-gradua
Honetatik Honetara 4. a) atala 4. b) atala eta 4. c) atala
0,01 23.340,00 9 12
23.340,01 29.790,00 7 12
29.790,01 43.320,00 6 10
43.320,01 50.350,00 5 10
50.350,01 71.180,00 4 8
71.180,01 107.900,00 3 6
107.900,01 168.970,00 2 5
168.970,01 hortik gora 1 3

Lanaren etekinei aplikatu dakizkiokeen atxikipenaren ehunekoak biltzen dituen taula 47/2014 FORU DEKRETUAREN 88. Artikuluan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena (BAO Apirilaren 23koa), araututa dago.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 170/2018 Foru Dekretuak (2018-12-11ko BAO) aldatu egin zituen 2019ko ekitaldirako lan-etekinei aplikatu beharreko atxikipen-ehunekoak, eta aldaketarik gabe mantenduko dira 2020ko ekitaldirako.

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2020

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2020
Urteko etekinaren zenbatekoa (eurotan) Ondorengoen kopurua
Honetatik Honetara 0 1 2 3 4 5 Gehiago
0,00 11.860,00 0 0 0 0 0 0 0
11.860,01 12.340,00 1 0 0 0 0 0 0
12.340,01 12.850,00 2 0 0 0 0 0 0
12.850,01 13.410,00 3 1 0 0 0 0 0
13.410,01 14.020,00 4 2 0 0 0 0 0
14.020,01 14.690,00 5 3 0 0 0 0 0
14.690,01 15.420,00 6 4 2 0 0 0 0
15.420,01 16.310,00 7 5 3 0 0 0 0
16.310,01 17.540,00 8 6 4 0 0 0 0
17.540,01 18.970,00 9 7 5 2 0 0 0
18.970,01 20.500,00 10 8 7 3 0 0 0
20.500,01 21.840,00 11 10 8 5 1 0 0
21.840,01 23.340,00 12 11 9 6 3 0 0
23.340,01 25.080,00 13 12 10 8 4 0 0
25.080,01 27.250,00 14 13 11 9 6 2 0
27.250,01 29.790,00 15 14 13 10 8 4 0
29.790,01 32.880,00 16 15 14 12 9 6 0
32.880,01 37.070,00 17 16 15 13 11 8 0
37.070,01 40.210,00 18 17 16 15 13 10 3
40.210,01 43.320,00 19 18 17 16 14 12 5
43.320,01 46.760,00 20 19 18 17 15 13 7
46.760,01 50.350,00 21 20 20 18 17 15 9
50.350,01 54.520,00 22 21 21 19 18 16 11
54.520,01 57.900,00 23 22 22 21 19 18 12
57.900,01 61.740,00 24 23 23 22 21 19 14
61.740,01 66.140,00 25 25 24 23 22 20 16
66.140,01 71.180,00 26 26 25 24 23 22 17
71.180,01 76.720,00 27 27 26 25 24 23 19
76.720,01 81.370,00 28 28 27 26 25 24 20
81.370,01 86.760,00 29 29 28 27 27 25 22
86.760,01 92.930,00 30 30 29 29 28 27 23
92.930,01 100.050,00 31 31 30 30 29 28 25
100.050,01 107.900,00 32 32 31 31 30 29 26
107.900,01 116.860,00 33 33 32 32 31 30 28
116.860,01 127.460,00 34 34 33 33 32 32 29
127.460,01 139.130,00 35 35 34 34 33 33 31
139.130,01 152.870,00 36 36 36 35 35 34 32
152.870,01 168.970,00 37 37 37 36 36 35 33
168.970,01 188.840,00 38 38 38 37 37 36 35
188.840,01 209.480,00 39 39 39 38 38 37 36
209.480,01 hortik aurrera 40 40 40 39 39 39 37

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra 2020

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra 2020
Urteko etekinaren zenbatekoa Minusbalio-gradua
Honetatik Honetara 4. a) atala 4. b) atala eta 4. c) atala
0,01 23.340,00 9 12
23.340,01 29.790,00 7 12
29.790,01 43.320,00 6 10
43.320,01 50.350,00 5 10
50.350,01 71.180,00 4 8
71.180,01 107.900,00 3 6
107.900,01 168.970,00 2 5
168.970,01 hortik gora 1 3

Lanaren etekinei aplikatu dakizkiokeen atxikipenaren ehunekoak biltzen dituen taula 47/2014 FORU DEKRETUAREN 88. Artikuluan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena (BAO Apirilaren 23koa), araututa dago.

170/2018 FORU DEKRETUAren bidez lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen portzentajeak aldatzen dira (BAO Abenduaren 31koa).

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2019

Atxikipen-portzentajeen taula orokorra 2019
Urteko etekinaren zenbatekoa (eurotan) Ondorengoen kopurua
Honetatik Honetara 0 1 2 3 4 5 Gehiago
0,00 11.860,00 0 0 0 0 0 0 0
11.860,01 12.340,00 1 0 0 0 0 0 0
12.340,01 12.850,00 2 0 0 0 0 0 0
12.850,01 13.410,00 3 1 0 0 0 0 0
13.410,01 14.020,00 4 2 0 0 0 0 0
14.020,01 14.690,00 5 3 0 0 0 0 0
14.690,01 15.420,00 6 4 2 0 0 0 0
15.420,01 16.310,00 7 5 3 0 0 0 0
16.310,01 17.540,00 8 6 4 0 0 0 0
17.540,01 18.970,00 9 7 5 2 0 0 0
18.970,01 20.500,00 10 8 7 3 0 0 0
20.500,01 21.840,00 11 10 8 5 1 0 0
21.840,01 23.340,00 12 11 9 6 3 0 0
23.340,01 25.080,00 13 12 10 8 4 0 0
25.080,01 27.250,00 14 13 11 9 6 2 0
27.250,01 29.790,00 15 14 13 10 8 4 0
29.790,01 32.880,00 16 15 14 12 9 6 0
32.880,01 37.070,00 17 16 15 13 11 8 0
37.070,01 40.210,00 18 17 16 15 13 10 3
40.210,01 43.320,00 19 18 17 16 14 12 5
43.320,01 46.760,00 20 19 18 17 15 13 7
46.760,01 50.350,00 21 20 20 18 17 15 9
50.350,01 54.520,00 22 21 21 19 18 16 11
54.520,01 57.900,00 23 22 22 21 19 18 12
57.900,01 61.740,00 24 23 23 22 21 19 14
61.740,01 66.140,00 25 25 24 23 22 20 16
66.140,01 71.180,00 26 26 25 24 23 22 17
71.180,01 76.720,00 27 27 26 25 24 23 19
76.720,01 81.370,00 28 28 27 26 25 24 20
81.370,01 86.760,00 29 29 28 27 27 25 22
86.760,01 92.930,00 30 30 29 29 28 27 23
92.930,01 100.050,00 31 31 30 30 29 28 25
100.050,01 107.900,00 32 32 31 31 30 29 26
107.900,01 116.860,00 33 33 32 32 31 30 28
116.860,01 127.460,00 34 34 33 33 32 32 29
127.460,01 139.130,00 35 35 34 34 33 33 31
139.130,01 152.870,00 36 36 36 35 35 34 32
152.870,01 168.970,00 37 37 37 36 36 35 33
168.970,01 188.840,00 38 38 38 37 37 36 35
188.840,01 209.480,00 39 39 39 38 38 37 36
209.480,01 hortik aurrera 40 40 40 39 39 39 37

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra 2019

Langile aktibo desgaituentzako gutxipenen taula orokorra 2019
Urteko etekinaren zenbatekoa Minusbalio-gradua
Honetatik Honetara 4. a) atala 4. b) atala eta 4. c) atala
0,01 23.340,00 9 12
23.340,01 29.790,00 7 12
29.790,01 43.320,00 6 10
43.320,01 50.350,00 5 10
50.350,01 71.180,00 4 8
71.180,01 107.900,00 3 6
107.900,01 168.970,00 2 5
168.970,01 hortik gora 1 3