Zerga araudia

Xedapenei, prozedura / erreklamazioei, zerga obligazioei, zuzeneko zergei, eta zeharkako eta tokiko zergei aplikatu beharreko araudiak.

12/31an Indarrean dagoen zerga-araudia

PFEZ, Sozietateak, EJZ eta OHZ aurreko ekitaldietarako 12/31an indarrean dagoen zerga-araudia.

PFEZ

  • PDF 1.1 MB Oinarrizko Arautegia

    13/2013 FORU ARAUA, abenduaren 5ekoa, Pertsona Fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa.

    B.A.O. Abenduaren 13koa

  • PDF 780 KB Garapena

    Bizkaiko Foru Aldundia 47/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren 8koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena

    B.A.O. Abenduaren 17koa