INDARKERIA MATXISTAREN BEHATOKIA

INDARKERIA MATXISTAREN INGURUKO POLITIKA PUBLIKOAK

Indarkeria matxistaren arloko jarduketek ikuspegi integrala, koherentea eta koordinatua behar dute prebentzio-, arreta- eta erreparazio-ardatzen inguruan eta/edo ardatz horien artean. Ikuspegi feminista eta intersekzionaletik, emakumeen eta neskatoen bizi-esperientzien eta aniztasunaren konplexutasuna kontuan hartzea ahalbidetuko duena, bai eta laguntza-prozesuak bultzatzea ere emakumeen ahalduntze indibidual eta kolektibotik, emakume horien behar eta eskaeretara egokituta. Une oro jasandako kaltea erreparazio-eskubidea bermatuz.

Ikuspegi horrek indarkeria matxistaren arloko jardueren diseinua, jarraipena eta ebaluazioa bideratu behar du.

GARAPENAREN JARRAIPENA

PDFa deskargatu Garapenaren jarraipena (PDF, 581 KB)

JARDUTEKO BALIABIDEAK

Udal esparruan garatutako azpiegiturak, tresnak eta jarduketak eskuratu emakumeen eta gizonen berdintasuna lantzeko eta indarkeria matxista saihesteko, tratatzeko eta zuzentzeko.

Ikus baliabideak eremuka

GIDAK ETA JARDUNBIDE EGOKIAK

Indarkeria matxistaren arloko jarduketa oro biktimek jasandako kaltea erreparazio ikuspegitik egin behar da, eta lehengoratzeko, kalte-ordainak emateko, berreskuratzeko, gogobetetzeko eta berriz ez gertatzeko bermeak emateko neurriak garatu behar dira.

Indarkeria matxistaren ondorioak eragindako kalte fisiko eta psikologikotik harago doaz. Duintasuna, mina, estresa eta kaltetutako ongizate emozionala. Enpleguan, pentsioetan eta hezkuntzan galdutako aukerak eta diru-sarrerak sortzeko ahalmena galtzea eta/edo lan- eta lanbide-garapenaren narriadura sortzea. Zerbitzu juridikoen, medikuen, psikologikoen eta abarren gastuak. Guztiek dute inpaktu ikaragarria, neurtu ezina, bizirik atera diren biktimen bizitzetan.

Jasandako kalte hori ahal den neurrian erreparazioak erakunde guztiak eta gizarte-eragileak inplikatzen ditu, eta honako neurri hauek martxan jartzea dakar: lehengoratzea, jasandako kalteen araberako kalte-ordain proportzionala, berreskuratze integrala, aitorpen instituzionala eta soziala eta berriz ez gertatzeko bermea.

Prebentzioaren arloko jarduketa publikoek indarkeria matxista sotilena eta normalizatuena identifikatzeko, kontzientzia hartzeko eta bideratzeko prozesuak sortu behar dituzte, eta indarkeria hori iraunarazten duten egiturak eta sinboloak eraldatu behar dituzte.

Ikuspegi feminista eta intersekzionala duen arreta integrala, indarkeria matxistatik bizirik atera diren biktimentzat egokia dena; dauden baliabideen, horien kalitatearen eta egokitasunaren, biktimekin harremanetan jartzen direnen prestakuntzaren eta esku hartzen duten zerbitzuen arteko koordinazioaren araberakoa da.