Familiaren ingurunean zaintzeko zaintzaileei laguntzeko prestazio ekonomikoa

Familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa mendekotasuna duen pertsona bere etxean zaintzeak dakartzan gastuetan laguntzeko laguntza ekonomiko bat da. Zaintza hori pertsona horrekin bizi den familiako pertsona batek egin behar du.

Mendekotasuna baloratzean eskatzen da, eta bere Arreta Eskaintzeko Banakako Programan (AEBP) sartuta egon behar du.

Mendekotasuna duen pertsonaren betekizunak

 • Mendetasun-graduren bat (I., II. edo III. gradua) aitortua edukitzea.
 • Pertsona horren zaintzaz arduratzen den eta zaintzaile izateko baldintzak betetzen dituen senide batekin bizi izatea.
 • Etxeko zaintza pertsona horren Arreta Eskaintzeko Banakako Programan (AEBP) egoki legez onartzea.

Zaintzailearen betekizunak

 1. Zaintzailearen nahitaezko baldintzak:
  • Adin nagusikoa izan behar du.
  • Espainiako Estatuan legalki bizi behar du.
  • Mendekotasuna duen pertsonarekin erroldatua egon behar du.
  • Mendekotasuna duen pertsonaren senitartekoa izan behar du (ezkontidea edo izatezko bikotekidea, odolkidetasuneko, ezkontza-ahaidetasuneko edo adopzioko ahaidea, hirugarren gradura artekoa, edo haren harrera egiten duena edo legezko tutoretza betetzen duena).
  • Zaintza- eta laguntza-eginkizunak betetzeko gaitasun fisiko eta psikiko nahikoa izan behar du.
  • Eguneroko bizitzako oinarrizko jardueren arreta bermatzeko behar besteko dedikazio-denbora izan behar du.
 2. Zaintzailea ezin izango da mendeko gisa baloratuta egon.
 3. Pertsona bera ezin izango da mendetasun-egoeran dauden bi pertsona baino gehiagoren zaintzailea izan (salbu eta aita, ama, tutorea edo adingabeen harreragilea badira edo laguntza izatea eta Banakako Arreta Programaren egokitasuna adieraztea eragiten duten kasuak badira).
 4. Zaintzaile nagusiak Arreta Eskaintzeko Banakako Arreta Programan agertu behar du, eta zainketen erantzukizuna bere gain hartuko du.

Ahaidetasun- eta bizikidetza-eskakizunekiko salbuespenak

 • Baliabide publiko edo pribatu egiaztatu nahikorik ez duen ingurunean bizitzea, despopulazioa edo bestelako egoera geografikoak izatea, bestelako arreta-modalitateak eragozten edo zailtzen dituztenak, betiere zaintzaile ez-profesionala (etxeko langilea edo kontratatua ez dena) udalerri berean edo mugakide batean bizi bada, eta eskabidea aurkeztu aurreko urtebetean bizi izan bada.
 • Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonarekin lotura pertsonal egiaztatua izatea (gutxienez 10 urteko bizikidetza etengabea).
 • Erlijio-elkarteak.

Prestazioaren zenbatekoa

Urtean 12 hileko kobratuko ditu.

Pertsona bakoitzarentzako zenbatekoa kalkulatzeko, 4 faktore hartuko dira kontuan:

 • Mendekotasun-gradua eta -puntuak.
 • Gaitasun ekonomikoa (diru-sarrerak).
 • Beste zerbitzu batzuk erabiltzea.
 • Beste prestazio edo osagarri batzuk jasotzen badituzu: beste prestazio batzuetako hirugarren pertsona baten laguntzaren premiaren osagarria jasotzen baduzu.

Inoiz ez da izango berez graduaren eta mendekotasun-puntuen arabera dagokion gehieneko zenbatekoaren % 25 baino txikiagoa:

 • III. gradua, 90 - 100 puntu: 520,69 €/hilean.
 • III. gradua, 75 - 89 puntu: 416,98 €/hilean
 • II. gradua, 65-74 puntu: 337,25 €/hilean
 • II. gradua, 50-64 puntu: 300,90 €/hilean
 • I. gradua: 180,00 €/hilean

Kalkuluak azaltzen dituen txosten tekniko bat jasoko duzu, prestaziorako eskubidea onartzeko foru aginduarekin batera.

Zure egoeraren edozein aldaketa jakinarazteko betebeharra

Arreta Eskaintzeko Banakako Programa (AEBP) aldatzeko eskabidearen bidez:

 • Bizilekua aldatu baduzu.
 • Zaintzailea aldatu baduzu.
 • Zaintzailea ez bada gehiago zurekin bizi izango.

Zenbatekoak berrikusteko eskabidearen bidez:

 • Prestazioaren zenbatekoaren kalkuluan eragina duen beste prestazioren bat jasotzen baduzu.
 • Zure diru-sarreretan aldaketa esanguratsuren bat badago.

Sailari jakinaraziz:

 • Egoitza batean modu iraunkorrean edo aldi baterako sartzen bada
 • 30 egun baino gehiagoz ospitaleratzen bazaituzte.

Informazio gehiago

Erantsitako fitxategiak

Fitxategi hauek ikusteko doako programa behar duzu Adobe Reader