Merkataritzako Foru Sozietateen urteko kontuak

Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea, A.B.

Azpiegiturak, S.A.M.P.

Bizkaiko Basalan Akziozko Baltzua, A.B., (S.A.)M.P.

Beaz, S.A. .(Sociedad Unipersonal)

Euskalduna Jauregia, A.B.(Pertsona Bakarreko Sozietatea)

Garbiker, A.B.M.P.

Interbiak Bizkaia, A.B.M.P.

Lantik, A.B.M.P.

Seed Capital Sozietate Kudeatzailea, A.B.

Seed Capital Bizkaia Mikro SCR Pyme, A.B.

Zugaztel, A.B.M.P.

Crowdfunding Bizkaia, Norbakarreko E.M.

Sestao Bai, AB