Zerga-bilketa Prozedura

Diru-bilketaren prozeduraren atalari dagokion indarreko araudia.

Oinarrizko Arautegia

  • PDF 563 KB Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2019 FORU DEKRETUA, abuztuaren 21ekoa

    Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2019 FORU DEKRETUA, abuztuaren 21ekoa. Honen bidez, batetik, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Erregelamendua onesten da; bestetik, UEFA Euro 2020 txapelketaren azken fasearen araubide fiskala garatzen da, eta, azkenik, aldatu egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorra administrazio bideko berrikuspenaren arloan garatzeko Erregelamendua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-ikuskapenaren Erregelamendua eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren erregelamenduak

    BAO Abuzutaren 23koa

Garapena