Zerga Bereziak

Legeen, arauen, dekretuen, aginduen… zerrenda

Oinarrizko Arautegia

Garapena

 • PDF 686 KB 1.165/1995 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 7koa

  1.165/1995 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 7koa, Zerga Bereziei buruzko Araudia onetsi duena

  EAO Uztailaren 28koa

 • PDF 55 KB 297/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa

  297/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa; honen bidez gasolio profesionala kontsumitzeagatik ordaindu beharreko Hidrokarburoen gaineko Zergaren eta Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren Autonomia Erkidegoko karga-tasaren ondoriozko kuoten zati bat itzultzeko prozedura ezarri da

  BAO Otsailaren 1ekoa

 • PDF 306 KB Martxoaren 15eko 664/2011 FORU AGINDUA

  Martxoaren 15eko 664/2011 FORU AGINDUA, Fabrikazio Zerga Berezien gaineko hainbat eredu onetsi eta zenbait kudeaketa arau eguneratu duena

  BAO Martxoaren 25ekoa

 • PDF 24 KB 183/2013 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa

  183/2013 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa, Hidrokarburoen gaineko Zergaren autolikidaziorako 581 eredua onesten duena

  BAO Otsailaren 1ekoa

 • PDF 20 KB 497/2013 FORU AGINDUA, martxoaren 8koa

  497/2013 FORU AGINDUA, martxoaren 8koa. Honen bidez, Hidrokarburoen gaineko Zerga autolikidatzeko 582 eredua onesten da: «Hidrokarburoen gaineko Zerga: Produktuak beste autonomia-erkidego batera edo beste lurralde historiko batera berrigortzeagatik egin beharreko erregularizazioa»

  BAO Martxoaren 13koa

 • PDF 18 KB 1266/2013 FORU AGINDUA, ekainaren 5ekoa

  1266/2013 FORU AGINDUA, ekainaren 5ekoa, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuarena; honen bidez Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien 548 eredua onetsi da: jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa

  BAO Ekainaren 11koa

 • PDF 244 KB 591/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa.

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 591/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa. Honen bidez, onetsi egiten dira bidalketa bermatuen mugimenduei lotutako garapen-arauak, 504 eredua Europar Batasuneko gainerako lurraldea helmuga edo jatorri duten eta fabrikazio-zerga bereziek zergapeturik dauden produktuak igortzeko edo hartzeko baimen-eskaera; 505 eredua Europar Batasuneko gainerako lurraldea helmuga edo jatorri duten eta fabrikazio-zerga bereziek zergapeturik dauden produktuak igortzeko edo hartzeko baimena; eta 507 eredua Itzulketa egiteko eskaera, bidalketa bermatuen sisteman, aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira, eta inskripzioa lurralde-erregistroan egiteko modua arautzen da.

  BAO Azaroaren 22koa

 • PDF 132 KB 592/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa.

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 592/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa, zeinaren bidez onesten den 508 Eredua, «Fabrikazio-zerga bereziak. Urruneko salmenten sisteman itzulketa egiteko eskaera».

  BAO Azaroaren 22koa