Sozietateen gaineko Zerga

Arauen, dekretuen, aginduen, instrukzioen… zerrenda

Oinarrizko Arautegia

Garapena

 • PDF 533 KB 203/2013 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 203/2013 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa. Honen bidez Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onesten da

  BAO Abenduaren 31ekoa

 • PDF 180 KB 241/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 241/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, zeinaren bidez onesten baitira, 2022ko urtarrilaren 1ean hasitako zergaldietarako, 200 eta 220 ereduak, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Bizkaian presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabili beharrekoak, eta arautzen baita eredu horiek telematikoki aurkezteko prozedura.

  BAO Ekainaren 15ekoa

 • PDF 117 KB 141/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 29koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 29koa, zeinaren bidez ezartzen baitira 2023ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak

  BAO Abenduaren 12koa

 • PDF 116 KB 178/2023 FORU DEKRETUA, azaroaren 23koa

  BIzkaiko Foru Aldundiaren 178/2023 FORU DEKRETUA, azaroaren 23koa, zeinaren bidez ezartzen baitira 2024ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak.

  BAO Abenduaren 04koa

Ondare Sozietate Jarribidea

 • PDF 72 KB 3/2003 Jarraibidea, azaroaren 3ko

  Zerga-gardentasunaren araubide iragankorra eta ondare-sozietateen araubide berezia interpretatzeko irizpideak ezarri dituen Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren azaroaren 3ko 3/2003 Jarraibidea

 • PDF 110 KB 3/2007 Jarraibidea, maiatzaren 28koa

  3/2007 Jarraibidea, maiatzaren 28koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusiarena; honen bidez irizpide batzuk ezarri dira ondare sozietateen desegitearen eta likidazioaren araubide iragankorra eta sozietate horien araubide berezi berria interpretatzeko.