Ondarearen gaineko Zerga

Arauen, dekretuen, aginduen… zerrenda

Oinarrizko Arautegia