Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga

Dekretuen zerrenda

Oinarrizkoa Arautegia

 • PDF 433 KB 4/2015 FORU ARAUA, martxoaren 25ekoa

  4/2015 FORU ARAUA, martxoaren 25ekoa, Oinordetza eta Dohaintzen Gaineko Zergari buruzkoa

  BAO Apirilaren 1ekoa

 • PDF 125 KB 3/1993 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 22koa

  3/1993 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 22koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 2/1989 Foru Arauaren Testu Bategina onetsi duena. 2015eko apirilaren 1a baino lehenago sortutako zerga-egitateetarako indarrean dagoen xedapena

  BAO Uztailaren 6koa

 • PDF 25 KB 10/2013 FORU ARAUA, abenduaren 5ekoa

  10/2013 FORU ARAUA, abenduaren 5ekoa. Honen bidez, aldatu egiten dira oinordetza eta dohaintzen gaineko zergari buruzko 1989ko otsailaren 15eko 2/1989 Foru Arauko Testu Bategina eta ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Gaineko Zergari buruzko 2011ko martxoaren 24ko 1/2011 Foru Araua

  BAO Abenduaren 13koa

Garapena