Zerga betebeharrak

Zerga-obligazioen atalari dagokion indarreko araudia.

Oinarrizko arautegia