Ingurumen-Zergak

Arauen eta aginduen zerrenda

Oinarrizko Arautegia

Garapena

  • PDF 24 KB 786/2013 FORU AGINDUA, apirilaren 17koa

    786/2013 FORU AGINDUA, apirilaren 17koa, eredu hauek onetsi dituena: 583 - «Sortutako energia elektrikoaren balioaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta zatikako ordainketak»; 584 - «Zentral nukleoelektrikoetan sortzen diren erregai nuklear agortuaren eta hondakin erradiaktiboen gaineko zerga. Autolikidazioa eta zatikako ordainketak»; 585 - «Instalazio zentralizatuetan biltzen diren erregai nuklear agortuaren eta hondakin erradiaktiboen gaineko zerga. Autolikidazioa eta zatikako ordainketak»

    BAO Apirilaren 22koa