Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga

Hiri-lursailen balioa gehitzearen atalari dagokion indarreko araudia