Arautegi telematikoa

Araudi telematikoari dagokion gaurkotasuna

 • PDF 304 KB 296/2001 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa

  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta kontura egindako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena. Eragiketa Telematikoei Buruzko Arautegia

  BAO16 zk., 2001.eko urtarrilaren 23koa

 • PDF 464 KB 897/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa

  Gainontzekoekin egindako eragiketen urteko aitorpenaren 347 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 52 zk., 2001.eko martxoaren 14koa

 • PDF 430 KB 1.143/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa

  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta kontura egindako sarreren hiruhilekoko aitorpen-likidazioaren 110 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa

 • PDF 430 KB 1.144/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa

  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta kontura egindako sarreren hilekoko aitorpen-likidazioaren 111 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa

 • PDF 430 KB 1.145/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa

  Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioaren 300 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena (Araubide Orokorra)

  BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa

 • PDF 430 KB 1.146/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa

  Enpresa handiek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko aitorpen-likidazioaren 320 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa

 • PDF 430 KB 1.148/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa

  Esportatzaileek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko aitorpen-likidazioaren emaitza sartu edo konpentsatu beharra denean erabili beharreko 330 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa

 • PDF 488 KB 62/2001 FORU DEKRETUA, apirilaren 3koa

  Ogasun eta Finantza Sailarekiko harremanetan bitarteko telefonikoak eta telematikoak erabiltzeko Bizkaibai Zerbitzuaren erabiltzaileentzat bankuko helbideratzearen bidez sarrerak egiteari buruzko arau zehatzak ezartzen dituena

  BAO 76 zk., 2001.eko apirilaren 20koa

 • PDF 779 KB 1.441/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 11koa

  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2000ko zergaldiko aitorpen-likidazioaren ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 81 zk., 2001.eko apirilaren 27koa

 • PDF 853 KB 2.153/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 14koa

  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren konturako zatikako ordainketaren hiruhilekoko aitorpen-likidazioaren 130 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 123. zk. 2001, ekainaren 27koa

 • PDF 853 KB 2.154/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 14koa

  Establezimendu etengabea duten Egoiliar ez direnen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioko 200 eta 201 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO123. zk. 2001.eko, ekainaren 27koa

 • PDF 515 KB 3.623/2001 FORU AGINDUA, azaroaren 12koa

  Beraren bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua eta haren barruko orrien ordez ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarria aurkeztu ahal izateko diseinu fisikoak eta logikoak onetsi dira eta 190 eredua telematikoki aurkezteko epea aldatu da

  BAO 227.zk., 2001.eko azaroaren 27koa

 • PDF 686 KB 3.880/2001 FORU AGINDUA, abenduaren 4koa

  Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioaren urteko laburpenerako araubide orokorrean soilik dauden subjektu pasiboek erabili beharreko 390 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 248 zk., 2001.eko abenduaren 28koa

 • PDF 654 KB 961/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa

  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2001eko zergaldiko aitorpen-likidazioaren ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena

  BAO 65 zk., 2002.ko apirilaren 8koa

 • PDF 453 KB 1777/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa

  Zenbait hiri ondasun higiezinen errentamendutik sortutako etekinei doazkiela, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren ziozko atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa egiteko 115 eredua onetsi duena

  BAO 166 zk., 2002.ko ekainaren 19koa

 • PDF 453 1776/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa

  Establezimendu iraunkorrek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zioz higikorren kapitalaren errenta edo etekinei dagokienez egin beharreko atxikipen eta konturako sarreren aitorpen-likidaziorako 123 eredua telematikoki aurkezteko prozedura onetsi duena

  BAO 166 zk., 2002.ko ekainaren 19koa

 • PDF 351 KB 1848/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa

  Honen bidez Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hiruhileko aitorpen-likidaziorako 310 eredua (araubide erraztua) telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 124 zk., 2002.ko uztailaren 1koa

 • PDF 351 KB 1849/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa

  Honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zioz establezimendu iraunkorra dutenek egin beharreko aitorpen-likidaziorako 200 eta 201 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 1245 zk., 2002.ko ekainaren 1koa

 • PDF 183 KB 2507/2002 FORU AGINDUA, irailaren 3koa

  Zergadun eta eredu jakin batzuetarako Internet bidezko aurkezpen telematikoaren baldintza orokorrak eta jardunbidea ezarri dituena

  BAO 170 zk., 2002.ko irailaren 6koa

 • PDF 626 KB 3.110/2002 FORU AGINDUA, urriaren 25koa

  Editran-en telematika bidezko adierazpenak aurkezteko zenbait zergadunek eta ereduk bete behar dituzten baldintza orokorrak eta prozedura ezarri dituena

  BAO 213 zk., 2002.ko azaroaren 7koa

 • PDF 8,4 MB 3.961/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Beraren bidez Balio Erantsiaren gaineko Zergaren azken aitorpen-likidaziorako 391 eredua (araubide erraztua) telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 7 zk., 2003.ko urtarrillaren 13koa

 • PDF 8,4 MB 3.963/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Beraren bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zioz higikorren kapitalaren etekin batzuei eta errenta batzuei agokienez egin beharreko atxikipen eta konturako sarreren urteko laburpen-aitorpenerako 193 eredua telematikoki aurkezteko prozedura onetsi da

  BAO 7 zk., 2003.ko urtarrillaren 13koa

 • PDF 8,4 MB 3.964/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Beraren bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zioz hiriko higiezinak errentatuz edo azpierrentatuz lortutako etekinei dagokienez egin beharreko atxikipen eta konturako sarreren urteko laburpen-aitorpenerako 180 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 7 zk., 2003.ko urtarrillaren 13koa

 • PDF 663 3.962/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Beraren bidez fabrikazioaren gaineko zerga berezien kudeaketan erabiltzen diren zirkulazio agiriak Internet bidez telematikoki aurkezteko sistema ezarri da

  BAO 8 zk., 2003.ko urtarrillaren 14koa

 • PDF 440 KB 3.323/2003 FORU AGINDUA, urriaren 21ekoa

  Beraren bidez araubide orokorrean dauden higikorren kapitalaren etekin inplizituak eta higikorren kapitalaren (banku kontuak) etekinak aitortzeko 124 eta 126 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 208 zk., 2003.ko Urriaren 30ekoa

 • PDF 667 KB 4.031/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa

  Beraren bidez bi eredu telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da: 117 eredua, talde inbertsioko erakundeen kapitalaren edo ondarearen ordezkari diren akzioak eta partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz lortzen diren errenten edo ondare irabazien gaineko atxikipenei eta konturako sarrerei buruzkoa, eta 128 eredua, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortutako higikorren kapitalaren errenten edo etekinen gaineko atxikipenei eta konturako sarrerei buruzkoa

  BAO 1 zk., 2004.ko urtarrillaren 2koa

 • 667 KB 4.032/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa

  Beraren bidez fabrikazioaren gaineko zerga berezien aitorpenerako 560, 561, 562, 563, 564 eta 566 ereduak eta Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren aitorpenerako 569 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 1 zk., 2004.ko urtarrillaren 2koa

 • PDF 667 KB 4.033/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa

  Honen bidez Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 610 eta 615 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da eta 611, 616 eta 781 ereduak Editran bidez aurkezteko baimena eman da

  BAO 1 zk., 2004.ko urtarrillaren 2koa

 • PDF 883 KB 177/2004 FORU AGINDUA, urtarrilaren 16koa

  Beraren bidez bi eredu telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da: 187 eredua, talde inbertsioko erakundeen kapitalaren edo ondarearen ordezkari diren akzioak eta partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz lortzen diren errenten edo ondare irabazien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko erabili behar dena, eta 188 eredua, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortutako higikorren kapitalaren errenten edo etekinen gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko erabili behar dena

  BAO 15 zk., 2004.ko urtarrilaren 23koa

 • PDF 707 KB 1800/2005 FORU AGINDUA, uztailaren 13koa

  Beraren bidez zergadun batzuek agiri batzuk Internet bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura telematikoa ezarri dira

  BAO 138 zk., 2005.eko uztailaren 21ekoa

 • PDF 927 KB 499/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa

  Honen bidez Aseguru Primen gaineko Zergaren aitorpen-likidaziorako 430 eredua eta zerga beraren urteko laburpen-aitorpenerako 480 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 42 zk., 2006.eko martxoaren 1ekoa

 • PDF 928 KB 3344/2006 FORU AGINDUA, Abenduaren 22koa

  Honen bidez borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen, gizarte-aurreikuspeneko planen, pentsio fondoen, sistema alternatiboen eta mutualitateen, eta bermaturiko aurreikuspen planen urteko aitorpenerako 345 eredua telematikoki aurkezteko prozedura onetsi da

  BAO 5 zk., 2007.ko Urtarilaren 8koa

 • PDF 928 KB 3345/2006 FORU AGINDUA, Abenduaren 22koa

  Honen bidez Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aldizkakoa ez den autolikidaziorako 309 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 5 zk., 2007.ko Urtarilaren 8koa

 • PDF 1,4 MB 298/2007 FORU AGINDUA, Urtarilaren 26ekoa

  Abenduaren 11ko 3623/2000 Foru Agindua ordezkaritza gaiari dagokionez aldatzen duena. Foru Agindu horren bidez, Ogasun eta Finantza Sailarekiko harremanetarako baliabide telefoniko eta telematikoak erabiltzeko BizkaiBai zerbitzuaren araudia eta funtzionamendua ezarri ziren

  BAO 23 zk., 2007.ko Otsailaren 1ekoa

 • PDF 740 KB 642/2007 FORU AGINDUA, Martxoaren 7koa

  Honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren 200 eredua eta fabrikazioaren gaineko zerga berezien eta Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren inguruko eredu batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak ezarri dira

  BAO 51 zk., 2007.ko Martxoaren 13koa

 • PDF 2,2 MB 941/2007 FORU AGINDUA, Apirilaren 4koa

  Honen bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2006ko zergaldiko aitorpenlikidaziorako ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 74 zk., 2007.ko Apirilaren 17koa

 • PDF 1,2 MB 1716/2007 FORU AGINDUA, ekainaren 21ekoa

  Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren autolikidazioa egiteko 576 eredua telematikoki aurkezteko prozedura arautu duena

  BAO 131 zk., 2007.ko Uztailaren 4koa

 • PDF 854 KB 342/2008 FORU AGINDUA, otsailaren 5ekoa

  Zergadun batzuek agiri jakin batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena

  BAO 29 zk., 2008.ko otsailaren 11koa

 • PDF 825 KB 431/2008 FORU AGINDUA, otsailaren 14koa

  Zergei buruzko kontsulta idatziak telematikoki aurkezteko prozedura arautzen duena

  BAO 37 zk., 2008.ko otsailaren 21ekoa

 • PDF 913 KB 933/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 9koa

  Honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren konturako zatikako ordainketarako 218 eta 222 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da eta 2008ko ereduak aurkezteko eta haietako kopuruak sartzeko epea luzatu da

  BAO 73 zk., 2008.ko apirilaren 17koa

 • PDF 781 KB 1024/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 18koa

  Honen bidez Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien kargapeko produktuen mugimenduak kontrolatzeko agiriak Internet bidez telematikoki aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak ezarri dira

  BAO 78 zk., 2008.ko apirilaren 24koa

 • PDF 909 KB 1480/2008 FORU AGINDUA, maiatzaren 30ekoa

  Honen bidez Garraiobide Batzuen gaineko Zergaren autolikidaziorako 576 eredua eta Garraiobide Batzuen gaineko Zergaren aitorpenerako 06 eredua (salbuetsiak eta kargapean ez daudenak, aurretik aintzatetsi gabe) onetsi dira eta baliabide telematikoen bitartez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri dira

  BAO 110 zk., 2008.ko ekainaren 10ekoa

 • PDF 3,9 MB 1533/2008 FORU AGINDUA, ekainaren 5ekoa

  Honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) 200 eta 220 ereduak onetsi dira, 2007ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako ekitaldietako autolikidaziorako aurkeztu beharrekoak, eta telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO113 zk., 2008.ko ekainaren 13koa

 • PDF 822 KB 1663/2008 FORU AGINDUA, ekainaren 16koa

  Honen bidez Elektrizitatearen gaineko Zergaren autolikidaziorako 560 eredua onetsi da

  BAO 120 zk., 2008.ko ekainaren 24koa

 • PDF 860 KB 512/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa

  Hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena egiteko 347 eredua eta, eredu horren barruko orrien ordez, ordenagailu bidez zuzenean irakurtzeko moduko euskarriak erabiltzeko diseinu fisiko eta logikoak onetsi dituena

  BAO 39 zk., 2009.ko otsailaren 26koa

 • PDF 860 KB 511/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa

  Honen bidez, batetik, establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko erabili behar den Ez-egoiliarren Errentarengaineko Zergaren autolikidaziorako 216 eredua eta horren aurkezpen telematikoa eta, bestetik, aitorpenerako 296 eredua, horren urteko laburpena, onetsi dira

  BAO 39 zk., 2009.ko otsailaren 26koa

 • PDF 618 KB 898/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa

  Jokoaren gaineko Zerga Tasa -Apustuak- autolikidatzeko 048 eredua onartu eta horren aurkezpena bide telematikoz egitea arautzen duena

  BAO 64 zk., 2009.ko apirilaren 3koa

 • PDF 618 KB 896/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa

  Erreklamazio ekonomiko-administratiboak telematikoki aurkezteko prozedura arautzen duena

  BAO 64 zk., 2009.ko apirilaren 3koa

 • PDF 1,0 MB 1016/2009 FORU AGINDUA, apirilaren 7koa

  Honen bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2008ko zergaldiko autolikidaziorako 100 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 69 zk., 2009.ko apirilaren 15ekoa

 • PDF 1,2 MB 1868/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 2koa

  Honen bidez fakturazio betebeharrak araupetu dituen apirilaren 6ko 57/2004 Foru Dekretuan fakturazio telematikoaz eta fakturak formatu elektronikoarekin gordetzeaz ezarritako xedapen batzuk garatu dituena

  BAO 129 zk., 2009.ko uztailaren 9koa

 • PDF 575 KB 2780/2009 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa

  Zerga-ordainketako aurretiko proposamenen aurkezpen telematikoa egiteko prozedura arautzen duena

  BAO 219 zk., 2009.ko azaroaren 16koa

 • PDF 10,9 MB 490/2010 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa

  Honen bidez Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren autolikidaziorako 600 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 41 zk., 2010.eko martxoaren 2koa

 • PDF 1,3 MB 2723/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 24koa

  Honen bidez Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren aitorpenerako 840 eredua onetsi da, bai eta horren aurkezpen telematikoa ere

  BAO 231 zk., 2010.eko abenduaren 1ekoa

 • PDF 1,7 MB 2749/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 26koa

  Honen bidez Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren autolikidaziorako 621 eredua (ibilgailu erabili batzuen salerosketa norbanakoen artean) onetsi da eta telematikoki aurkezteko prozedura ezarri da

  BAO 234 zk., 2010.eko abenduaren 7koa

 • PDF 2,3 MB 582/2011 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa

  Honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren konturako zatikako ordainketarako 218 eredua onetsi da

  BAO 49 zk., 2011.ko martxoaren 11koa

 • PDF 1,5 MB 1419/2011 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa

  Honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) 200 eta 220 ereduak onetsi dira, 2010eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako ekitaldietako autolikidaziorako aurkeztu beharrekoak, eta telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 118 zk., 2011.ko ekainaren 21ekoa

 • PDF 1,6 MB 1345/2012 Foru Agindua, ekainaren 25ekoa

  Honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) 200 eta 220 ereduak onetsi dira, 2011ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako ekitaldietako autolikidaziorako aurkeztu beharrekoak, eta telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da

  BAO 121 zk., 2012.ko ekainaren 18koa

 • PDF 684 KB 50/2012 Foru Dekretua, martxoaren 20koa

  Honen bidez, Ogasun eta Finantza Sailak bitarteko elektronikoak erabiliz egiten dituen jakinarazpenak eta komunikazioak arautzen dira

  BAO 59 zk., 2012.ko martxoaren 23koa

 • PDF 830 KB 2345/2012 Foru Agindua, irailaren 4koa

  Zeinaren bidez autolikidaziorako 043-E eredua, «Jokoaren gaineko zerga. Bingo elektronikoa», onartzen baita, eta autolikidazio hori telematikoki aurkezteko prozedura arautzen

  BAO 174 zk., 2012.ko irailaren 10ekoa

 • PDF 662 KB 2230/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa

  Honen bidez, zehazten da egiaztapen-kode segurua erabiliko dela sinadura elektronikorako sistema legez Ogasun eta Finantza Sailak Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan araututako prozeduren barruan sortzen dituen administrazio-agiri elektronikoetan

  BAO 245 zk., 2016.ko abenduaren 27koa

 • PDF 1,7 MB 2232/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa

  Honen bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen normatibo eta teknikoak arautzen dira

  BAO 245 zk., 2017.ko abenduaren 27koa

 • PDF 269 KB 119/2018 FORU DEKRETUA, irailaren 11koa

  Honen bidez, aldatu egiten dira Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 20ko 50/2012 Foru Dekretua (haren bidez, Ogasun eta Finantza Sailak bitarteko elektronikoak erabiliz egiten dituen jakinarazpenak eta komunikazioak arautzen dira) eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia, Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsia

  BAO 177 zk., 2018.ko irailaren 13koa

 • PDF 1,7 MB 112/2009 FORU DEKRETUAREN 2. AZPIATALA, uztailaren 21ekoa

  Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena. BALIABIDE TELEMATIKOAK ERABILTZEA OGASUNA ETA FINANTZAK SAILAREKIKO HARREMANETAN. BIZKAIBAI ZERBITZUA

  BAO 144 zk., 2009.eko uztailaren 30ekoa

 • PDF 547 KB 100/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 24koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 100/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 24koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia aldatzen duena, Administrazio Elektronikoaren arloan

  BAO 2020/11/26