Gizarteratzearen balorazioa

Inklusio Zerbitzuak Inklusio Zuzendaritza Nagusiaren arabera egiten du lan.

Inklusioa Sustatzeko Zerbitzuari dagokio, oro har, gizartetik baztertuta dauden pertsonen bizi baldintzak hobetzea: haien egoera diagnostikatzea, zerbitzu eta prestazio egokienetara bideratzea eta helburu hori duten prestazioak, baliabideak, zerbitzuak eta programak garatzea. 

Balorazio eta Orientazio Atalak, bere eskumenen baitan,  pertsonen gizarte-bazterkeriaren balioespena egiten ditu hala eskatzen badiote diagnostiko espezializatuak, bazterkeria-maila zehazteko eta egoera bakoitzerako aproposak diren zerbitzu eta prestazioak errazteko.