Komunitate-Arretarako Zerbitzuak

Indarkeria matxistaren biktimei hurbileko arreta emateko zerbitzuak dira. Horrela, emakumeen eta seme-alaben deserrotzea ekiditen da eta biktima dagoen lekura hurbiltzen da.

Programen bitartez, komunitatearen testuinguruan esku hartzeko ibilbideak garatzen dira, hala nola hezkuntzan esku hartzea, esku-hartze soziala eta psikosoziala, laguntza soziala, esku-hartze soziojuridikoa, okupazionala edo lan aurrekoa, estimulaziozkoa edo birgaitzekoa, eta gizarteratzen laguntzeko sare sozialak sustatzen dira, familiarekin esku hartzen da eta abar.

Helburuak

Indarkeria matxistatik bizirik irteten direnei erraztasunak ematea eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko eta ahal den neurrian autonomia mantentzeko, berreskuratzeko edo handitzeko, familia, lagun edo komunitateko beste eragile batzuekin harremanak izaten.

Sarbidea

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen bitartez, Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuak indarkeria matxistaren ondoriozko babesgabetasun-egoeraren balorazioa egin ostean.

Programak

 • Zerizan programa:

  Ikuspegi integral batetik jorratzen du emakumeek eta familiek pairatzen dituzten sexu-askatasunaren aurkako egintzetatik eta indarkeria matxistaren egoeretatik sortzen den kalte soziala.

  Aldi baterako ostatua du eta ostatu hartzeko laguntza ematen die hala behar duten biktimei.

 • Sua programa:

  Hezkuntzan esku hartzea eta esku-hartze soziala jorratzen ditu, bai eta psikosoziala ere, indarkeria matxistaren biktima diren eta babesgabetasun-egoera larrian dauden emakumeen familia- edo bizikidetza-unitateei arreta emateko.

  Programan Arretarako Eguneko Zerbitzu bat dago, eta, horrez gain, aldi baterako ostatua eta ostatu hartzeko laguntza eskaintzen dizkie hala behar duten biktimei.

 • Beregain-Ailara programa:

  Erabiltzaileei beharrezkoa den arreta ematen zaie bizitza autonomoa izateko prest egon daitezen, eta gaitasun sozialak eta laneko gaitasunak ematen zaizkie familia-dinamika osasuntsuen alde. Horrez gain, babesteko betebeharra modu egokian gauzatzea sustatzen da, seme-alabak zaintzeari dagokionez.

  Eguneko Arreta Zerbitzu bat du, eta aldi baterako ostatuta edo ostatu hartzeko laguntza eskaintzen die ahal behar duten emakumeei.

 • Haziak programa:

  Indarkeria matxistatik bizirik irten diren emakumeei laguntzeko zerbitzu bat da.

  Emakumeen eta kargura dituzten adingabeen indarkeria matxistatik sortutako ondorioak jorratzen ditu, eta hezkuntzan esku hartzeko eta esku-hartze sozialeko eta psikosozialeko orientabideei lotutako prestazioen multzo bat eskaintzen die familia-unitate horiei. Horretarako, esku hartzeko lau modalitate ditu, hautemandako premien araberakoak.

  Eguneko Arretarako Zerbitzu bat du, eta aldi baterako ostatua eta ostatu hartzeko laguntza eskaintzen dizkie hala behar duten emakumeei. Telefono bidezko coaching zerbitzua du behar duten emakumeek bertara deitu dezaten. Horretarako, krisi- edo arrisku-egoeretarako segurtasun-planak egiten dira erabiltzailearekin, arriskuak eta kalteak murrizteko ikuspegitik.