FITXATEGIAK BIDALTZEA

Lantik S.A. rekin Editran bidez egiteko konexioari, Lantik S.A.rekin duen konexioari, Editran-en kriptografiako parametroen konfigurazioari eta zerga-eredu bakoitzerako egiten diren baliozkotzeei buruzko informazioa.

KONEXIOAREN EZAUGARRIAK

KONEXIOAREN EZAUGARRIAK FITXATEGIEN TRUKAKETA TELEMATIKOA EGITEKO

 • Komunikazio linea: TCP/IP sarearen protokoloa. Ezaugarriak: Zirkuitu Birtual Konmutatua Paketearen tamaina: 128
 • Fitxategiak transferitzeko programa: Editran
 • Erregistroaren luzera: 500 karaktere fitxategi formatu aldakorra
 • Aplikazioaren izena: Editran DECINF
 • Batch Konpresioa egitea nahitaezkoa da: En 750.000 erregistro baino gehiago dituzten fitxategietan; gomendatu egiten da hortik beherako fitxategiak daudenean.
 • Jasoketa guztiak kriptografiatuta bidali beharko dira.

TRANSMISIOEN ORDUTEGIA

24x7

TRANSMISIO FITXATEGIAREN DISEINU LOGIKOA

Adierazpena fitxategi bakarrean aurkeztea:

 • 1.motako erregistroa.
 • 2. motako erregistroa/k.

Adierazpen bat baino gehiago fitxategi bakarrean aurkezteko:

 • 1. motako erregistroa..
 • 2. motako erregistroa/k.
 • 1. motako erregistroa.
 • 2. motako erregistroa/k.
  • 1. motako erregistroa.
  • 2. motako erregistroa/k

PARAMETROEN KONFIGURAZIOA

Erakundeek Lantik, S.A.rekin saio bat abiarazten dutenean Editran bidez (DECINF aplikazioa) aitorpen informatiboak bidaltzeko, EDITRANek aitorpenetako datuak enkriptatzea nahi badute, jarraian adieraziko diren balioak ezarri behar dituzte ondoko parametroetan:

BIDALKETA SAIOAN (EDITRAN/P) KONFIGURATU BEHARREKOA:

 • KRIPTOGRAFIA (S/N): S
 • BERTSIO KRIPTOGRAFIKOA: 3.0 edo handiagoa
 • GAKO ALDAKETA V2.2 (S/N/U): N
 • AUTENTIFIKAZIO ALGORITMOA: DES. TD3 konfidentzialtasuna
 • KONFIDENTZIALTASUN ALGORITMOA: RSA. Konfidentzialtasuna (hutsik)

AURKEZPEN SAIOAN (EDITRAN/G) KONGIGURATU BEHARREKOA:

 • KRIPTOGRAFIA (S/N): S
 • BERTSIO KRIPTOGRAFIKOA: 3.0 edo handiagoa
 • V2.2 KODE-ALDAKETA (S/N/U): N
 • AUTENTIFIKAZIO ALGORITMOA: DES.TDES-3 konfidentzialtasuna
 • KONFIDENTZIALTASUN ALGORITMOA: RSA. AES-256 Konfidentzialtasuna

OHARRAK

 1. Ingurunea UNIX bada eta Editran bertsioa 3.1.6, "A" balioa jarri behar da.
 2. Inguruneak hartara behartuz gero, jarri "2.20".
 3. Parametro hau dagoen instazioetan soilik adierazi behar.

BALIDAZIOAK

Erakundeek bidalitako fitxategiak prozesatu egingo dira informazioa balidatzeko. Balidazio-prozesuan informazioaren ezaugarriak aitorpen ereduak onetsi dituzten foru aginduetan ezarritako diseinu fisiko eta logikoetan zehaztutakoaren araberakoak diren egiaztatuko da.

Behin fitxategia balidatuz gero, Ogasun eta Finantza Sailak, Lantik S.A.ren bidez, balidazioaren emaitza bidaliko dio erakundeari fitxategi batean (bat fitxategi bakoitzeko). Emaitzen fitxategiak Editran bidez bidaliko zaizkie erakundeei aitorpenaren fitxategia jasotzen den egunaren biharamunean.

Aitorpenetan gerta daitezkeen akatsak kodetu egin dira. Emaitzaren fitxategia akats kode horiek azalduko dira.

Beste alde batetik, aitorpen ereduetako goiburuko eta xehekapeneko erregistroetako eremuak ere kodetu egin dira.

Erakundeek bidaltzen dituzten fitxategiak prozesatu egingo dira bertako informazioa balidatzeko, eta gero balidazio-prozesuaren emaitzaren fitxategia sortuko da; honelakoa izango da:

 1. Erregistroaren luzera: 2.300 karaktere.
 2. Erregistro motak:
  • Aitortzailearen erregistroa: nahitaez bat egon behar da aurkeztutako aitorpeneko.
  • Aitortu erregistro akastuna(k): halako bat egongo da okertzat jotzen den erregistroko balidazioan akatsak antzematen direnean.

OHARRA

baldin eta fitxategi batean hainbat eredutako aitorpenak sartu badira (aitortzaile eta zergaldi berekoak, jakina), emaitzaren fitxategian eredu beste aitortzaile erregistro egongo dira; aitorpeneko erregistroak balidatzean akatsik antzemanez gero, emaitzaren fitxategian antzemandako akats beste aitortu erregistro egongo dira.

Hala gertatzen denean hauxe izango erregistroen arteko hurrenkera:

 • Aitortzailearen erregistroa (1 eredua)
  • Aitortu erregistro akastuna(k) (1 eredua)
 • Aitortzailearen erregistroa (2 eredua)
  • Aitortu erregistro akastuna(k) (2 eredua)
 • Aitortzailearen erregistroa (n eredua)
  • Aitortu erregistro akastuna(k) (n eredua)
Aitortzailearen erregistroa
Mailaks Izaera Eremuen deskribapena
1-500 Alfanumerikoa 1. motako erregistroa.
Adierazpenari dagokio 1. motako erregistroan adierazitako edukia; horren baliozkotze sistemari erantzuna ematen ari zaio.
501-1000 Alfanumerikoa Kalkulatutako 1. motako erregistroa.
Adierazpenari dagokio 1. motako erregistroan adierazitako edukia; horren baliozkotze sistemari erantzuna ematen ari zaio salbu eta baliozkotze prozesuaren bidez kalkulatuko diren erregistroen eta zenbateko kontagailuen eremuetan.
1001-1001 Alfabetikoa Baliozkotzearen emaitza.
Bidalitako adierazpenaren gainean eginiko baliozkotzearen emaitza izango du:

A : Ontzat hartu da adierazpena zuzena izan baita baliozkotze prozesuan.

E : Adierazpena ez da behar bezala aurkeztu, erroreak antzeman direlako baliozkotze sisteman. Zuzendu egin behar dira jakinarazitako erroreak eta horren ordez beste adierazpen bat egin.

N : Ezin izan da adierazpena prozesatu, sisteman dagoen informazioarekin bateragarria ez delako edo 1 eta 2. motako erregistroen diseinu logiko eta fisikoei lotzen ez zaielako; erregistro horiek Foru Agindu honetan adierazpena egiteko ezarritako ereduak onetsi dituzten Foru Ordenantzetan ezarri dira. Zuzendu egin behar da jakinarazitako errorea eta beste transmisio bat egin.

1002-1009 Numerikoa Baliozkotze data.
Adierazpenaren baliozkotzea da, AAAAMMDD formatuan.
1010-1015 Numerikoa Baliozkotze ordua.
Adierazpenaren baliozkotzea da, HHMMSS formatuan.
1016-1031 Alfanumerikoa Kode elektronikoa.
Ogasun eta Finantza Salak ontzat hartzen badu adierazpena (501=A maila), 16 karaktereko kode bat sortuko da. Bestela, eremu hori zuriz joango da.
1032-1191 Alfanumerikoa 1. motako erregistroko erroreak.
Gehienez kodeen 40 errore dituen zerrenda, bakoitzak lau posizio dituela, baliozkotze prozesuan antzemanak 1. motako erregistroan.

Antzemandako errore kasuei dagozkien posizioak baino ez dira jarriko, gainerakoak tarte libreekin beteko dira eskuinetik.

Kasu bakoitza 2 azpieremutan banatzen da:

 • Errorea antzeman den eremuaren zenbakia.
 • Antzemandako errore mota

Adierazpena ontzat emango balitz, eremua tarte libreetan joango litzateke.  

1192-2271 Alfanumerikoa 2. motako erregistroetako erroreen laburpena.
2. motako erregistroetan antzemandako errore kodeak pilatuta dakarren zerrenda. Agerraldia errepikatuko da gehienez bi azpieremutako 90 kasutan:
 • Errore kodea (lau posizio).
 • Errore hori daukaten 2. motako erregistroen kontadore (zortzi maila).

Antzemandako errore kasuei dagozkien posiziok baino ez dira jarriko, gainerakoak tarte libreekin beteko dira eskuinetik.Adierazpena ontzat emango balitz, eremua tarte libreetan joango litzateke.  

2272-2300 Tarte bat libre utzi
Aitortu erregistro akastuna(k)
Mailaks Izaera Eremuen deskribapena
1-500 Alfanumerikoa Adierazitako erregistroa..
Errorea antzeman den 2. motako erregistroan adierazitako edukia.
501-508 Numerikoa Erregistroaren ordena-zenbakia.
Errorea antzemanda den erregistroak sarrera fitxategian zeukan sekuentzia ordenaren zenbakia.
509-668 Numerikoa Errores detectados en el registro.
Gehienez kodeen 40 errore dituen zerrenda, bakoitzak lau posizio dituela, baliozkotze prozesuan antzemanak 1. motako erregistroan.

Antzemandako errore kasuei dagozkien posiziok baino ez dira jarriko, gainerakoak tarte libreekin beteko dira eskuinetik.

Kasu bakoitza 2 azpieremutan banatzen da:

 • Errorea antzeman den eremuaren zenbakia.
 • Antzeman den akatsaren mota
669-2300 Tarte bat libre utzi
Kodeen zerrenda eta errorearen deskribapena
Kodea Erroaren deskribapena
01 Zerbait oker hemen:
02 Zerbait ez da zuzena hemen:
03 Zerbait falta da hemen:
04 Zerbait soberan hemen:
05 Kalkulua oker hemen:
09 Prozesatu diren 2 motako erregistroen kopurua hau baino handiagoa da:
10 Prozesatu diren 2 motako erregistroen kopurua hau baino txikiagoa da:
11 Prozesatu diren 2 motako erregistroetan metatutako zenbatekoa ez dator bat hemen jarritakoarekin:
12 2 – 17 bitarteko zuriuneetan adierazitakoa ez dator bat 1 motako erregistroan adierazitakoarekin
18 Errorea erregistro moten sekuentzian
21 2 motako erregistro bat/batzuk aitorpen bati atxiki gabe dago/daude
24 Aitortzailea ez da identifikatu
25 Euskarrian ez dago aitorpenik
29 Ez da zehaztu aitorpena osagarria ala ordezkoa den eta badago lehendik aitorpen bat
31 Aitorpena osagarria/ordezkoa da eta ez dago lehengo aitorpenik
32 Eredua ez dago Foru Aginduan ezarrita
33 Ekitaldia oraingoaren aurre-aurrekoa izan behar da
34 Fitxategian eredu bereko beste aitorpen bat dago
35 Aitorpenean ez dago aitorturik
36 Fitxategian aitortzaile baten baino gehiagoren aitorpenak daude
37 48 probintzian ez dago 2 motako erregistrorik
38 2 motako erregistroetan % 70 baino gehiagotan atxikipenaren oinarria 0 da
39 Biderkatzailea 100 da, eremu horretan zerbait jarri behar den 2 motako erregistro guztietan
40 Biderkatzailea 140 da, eremu horretan zerbait jarri behar den 2 motako erregistro guztietan
41 2 motako erregistro guztietan jarri da sortzapenaren ekitaldia
42 Alta gakoa 2 da 2 motako erregistro guztietan
43 2 motako erregistro guztietan kontu mota ez da ez 1 ez 2
44 2 motako erregistro guztietan partaidetza portzentajea % 100 da
45 Prozesatu diren 2 motako erregistro guztiak oker daude
46 Ez dago erakundearen 2 motako erregistrorik
47 Ez dago bazkidearen 2 motako erregistrorik
48 Okerreko orri mota: "E" edo "S" izan behar da
49 Eredu egokia, baina formatua zaharkituta dago
50 Okerreko orri mota: "TB" edo "AT" izan behar da
51 2 eta 3 motako erregistroak ez dira batera onartzen

Eredu bakoitzerako eremuen zerrenda.

 • 159 ereduaren eremuen zerrenda
  Erregistro mota Eremuaren zenbakia Eremuaren deskribapena
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen sozietate izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Titularren kopurua, guztira
  1 13 Urteko fakturazioaren zenbatekoaren zeinua
  1 14 Urteko fakturazioaren zenbatekoa
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Titularraren  I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Titularraren izen-deiturak, sozietatearen izena edo izendapena
  2 08 Kontu mota
  2 09 IBAN kodea
  2 10 Bezero kontuaren kodea
  2 11 Egoitza herrialdearen kodea
  2 12 Identifikazio atzerritarra
  2 13 Hornidura kontratua
  2 14 Hornidura puntuaren kode unibertsala
  2 15 Ondasun mota
  2 16 Higiezinaren kokapena
  2 17 Katastroko erreferentzia
  2 18 Kontratuaren alta data
  2 19 Kontratuaren baja data
  2 20 Kontsumoaren neurri unitatea
  2 21 Urtarrilean fakturatutako kontsumoa
  2 22 Urtarrileko irakurketa mota
  2 23 Otsailean fakturatutako kontsumoa
  2 24 Otsaileko irakurketa mota
  2 25 Martxoan fakturatutako kontsumoa
  2 26 Martxoko irakurketa mota
  2 27 Apirilean fakturatutako kontsumoa
  2 28 Apirileko irakurketa mota
  2 29 Maiatzean fakturatutako kontsumoa
  2 30 Maiatzeko irakurketa mota
  2 31 Ekainean fakturatutako kontsumoa
  2 32 Ekaineko irakurketa mota
  2 33 Uztailean fakturatutako kontsumoa
  2 34 Uztaileko irakurketa mota
  2 35 Abuztuan fakturatutako kontsumoa
  2 36 Abuztuko irakurketa mota
  2 37 Irailean fakturatutako kontsumoa
  2 38 Iraileko irakurketa mota
  2 39 Urrian fakturatutako kontsumoa
  2 40 Urriko irakurketa mota
  2 41 Azaroan fakturatutako kontsumoa
  2 42 Azaroko irakurketa mota
  2 43 Abenduan fakturatutako kontsumoa
  2 44 Abenduko irakurketa mota
  2 45 Ekitaldian fakturatutako zenbateko osoaren zeinua
  2 46 Ekitaldian fakturatutako zenbateko osoa
  2 47 Potentziaren neurri unitatea
  2 48 Kontratatutako gehieneko potentzia
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia Eremuaren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen sozietate izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Denda identifikatzaileen kopurua, guztira
  1 13 Aitortutako eragiketen kopurua, guztira
  1 14 Aitortutako eragiketen zenbatekoa, guztira
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Enpresari edo profesionalaren IFZ
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Enpresariaren edo profesionalaren izen-deiturak, sozietatearen izena edo izendapena
  2 08 Orri mota
  2 09 Kode motaren gakoa
  2 10 IBAN kodearen aurrezenbakia
  2 11 Bezero kontuaren kodea
  2 12 Enpresari edo profesionalaren fakturazioko urteko kopuru garbia, guztira
  2 13 Salmenta denden kopurua
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia Eremuaren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen sozietate izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortutako eragiketen kopurua, guztira
  1 13 Aitortutako eragiketen zenbatekoa, guztira
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren izen-deiturak, sozietatearen izena edo izendapena
  2 08 Titularraren identifikazio kodearen gakoa
  2 09 Titularraren identifikazio kodea
  2 10 Herrialdearen kodea
  2 11 Aitortuaren gakoa
  2 12 Kode motaren gakoa
  2 13 IBAN kodearen aurrezenbakia
  2 14 Bezero kontuaren kodea
  2 15 Eragiketaren data
  2 16 Eragiketaren gakoak
  2 17 Eragiketaren zenbatekoa
 • Tipo registro Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen IFZ
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuak guztira
  1 13 Atxikipen eta kontura egindako sarreren oinarriarren zeinua
  1 14 Atxikipen eta kontura egindako sarreren oinarriarren zenbatekoa
  1 15 Atxikipen eta kontura egindako sarreren zenbatekoa
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Modalitatea
  2 10 Atxikipen eta kontura egindako sarreren oinarriarren zeinua
  2 11 Atxikipen eta kontura egindako sarreren oinarriarren zenbatekoa
  2 12 Atxikipenaren %
  2 13 Atxikipen eta kontura egindako sarreren zenbatekoa
  2 14 Sortzapen ekitaldia
  2 15 Higiezinaren kokapena
  2 16 Katastro erreferentzia edo zenbaki finkoa
  2 17 Bide mota
  2 18 Bide publikoaren izena
  2 19 Zenbakitze mota
  2 20 Etxearen zenbakia
  2 21 Zenbakiaren kalifikatzailea
  2 22 Blokea
  2 23 Ataria
  2 24 Eskailera
  2 25 Solairua
  2 26 Atea
  2 27 Osagarria
  2 28 Herria 
  2 29 Udalerria
  2 30 Udalerriaren kodea
  2 31 Probintziaren kodea
  2 32 Posta kodeal
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari erreferentzia egiten dio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpenaren eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen abizenak eta izen edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetan jartzeko pertsona
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 12 Aitortutakoen kopuru osoa
  1 13 Amortizatutako kapitalaren zenbateko osoa
  1 14 Interesen zenbateko osoa
  1 15 Kanpoko finantzaketatik eratorritako gastuen zenbateko osoa
  1 16 Abenduaren 31n gauzatu gabe zeuden saldoen zenbateko osoa
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen-eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortutakoaren I.F.Z.
  2 06 Legezko Ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortutakoaren abizenak eta izen edo sozietatearen izena
  2 08 Probintziako kodea
  2 09 Identifikazio motako klabea
  2 10 IBAN kodearen aurrezenbakia
  2 11 Mailegu, kreditu edo bestelako finantza-eragiketaren identifikazioa
  2 12 Eragiketaren data
  2 13 Eragiketaren iraupena
  2 14 Mailegu, kreditu edo bestelako finantza-eragiketaren zenbatekoa
  2 15 Ekitaldian kapital-amortizazioaren kontzeptuan ordaindutako zenbatekoa
  2 16 Ekitaldian interesen kontzeptuan ordaindutako zenbatekoa
  2 17 Ekitaldian kanpoko finantzaketatik eratorritako gastuen kontzeptuan ordaindutako zenbatekoa
  2 18 Partaidetzako ehunekoa
  2 19 Eragiketa-jatorria
  2 20 Eragiketa mota
  2 21 Eragiketaren azpiklabea
  2 22 Higiezinaren egoera
  2 23 Katastroko erreferentzia edo zenbaki finkoa
  2 24 Higiezinaren tasazio-balioa
  2 25 Mailegu, kreditu edo bestelako finantza-eragiketaren saldoa abenduaren 31n
  2 26 Higiezinaren helbidea: bide mota
  2 27 Higiezinaren helbidea: bide publikoaren izena
  2 28 Higiezinaren helbidea: zenbaki mota
  2 29 Higiezinaren helbidea: etxeko zenbakia
  2 30 Higiezinaren helbidea: zenbakiaren kalifikatzailea
  2 31 Higiezinaren helbidea: blokea
  2 32 Higiezinaren helbidea: ataria
  2 33 Higiezinaren helbidea: eskailera
  2 34 Higiezinaren helbidea: solairua edo pisua
  2 35 Higiezinaren helbidea: atea
  2 36 Higiezinaren helbidea: osagarria
  2 37 Higiezinaren helbidea: herria edo udalerria
  2 38 Higiezinaren helbidea: udalerria
  2 39 Higiezinaren helbidea: udalerriko kodea
  2 40 Higiezinaren helbidea: probintziako kodea
  2 41 Higiezinaren helbidea: posta-kodea
  2 42 Eragiketako interbentzio-klabea 
  2 43 Mailegu-emailaren abizenak eta izena edo sozietatearen izena
  2 44 Mailegu-emailaren I.F.Z.
  2 45 Ohiko etxebizitzara zuzendutako finantzaketaren ehunekoa
  2 46 Ekitaldiko zenbatekoa, gastuen itzulketa dela eta
  2 47 Kalte-ordain gisa jasotako interesen zenbatekoa
  2 48 Kalte-ordaineko beste diru kopuru batzuk
  2 49 Maileguaren gutxitze nagusiaren zenbatekoa
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen zenbateko osoa.
  1 13 Dohaintza, ekarpen edo disposizioen zenbatekoa eta/edo balorazioa
  1 14 Aitortzailearen izaera.
  1 15
  1 16
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortzailearen izen-deiturak edo sozietatearen izena.
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Gakoa
  2 10 Kenketa
  2 11 Dohaintza, ekarpen edo disposizioen zenbatekoa edo balorazioa
  2 12 Gauzazko emaria
  2 13
  2 14
  2 15 Aitortzailearen izaera.
  2 16 Ezeztapena
  2 17 Ezeztatutako Emariaren ekitaldia
  2 18 Ondasun mota.
  2 19 Ondasunaren identifikazioa
  2 20 Dohaintzen, donazioen edo ekarpenen errepikapena
  2 21 Ondare babestuaren titularraren I.F.Z.
  2 22 Ondare babestuaren titularraren izena
 • Erregistro Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen kopurua, guztira
  1 13 Erakunde mota
  1 14 Jarduera nagusia
  1 15
  1 16
  1 17
  1 18
  1 19
  1 20 Eragiketa bolumena
  1 21 Ordezkariaren I.F.Z.
  1 22 Ordezkariaren deiturak eta izena
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Erakundearen edo kidearen I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Erakundearen izena edo izendazioa edo kidearen deiturak eta izena
  2 08 Orri mota
  2E 09 Gakoa
  2E 10 Azpigakoa
  2E 11
  2E 12 Etekinak zehazteko araubidea
  2E 13 Jarduera mota
  2E 14 E.J.Z.ren taldea edo epigrafea
  2E 15
  2E 16
  2E 17
  2E 18 Doikuntzak: Igoerak
  2E 19 Doikuntzak: Urripenak
  2E 20 Barruko sarrerak / Sortutako etekinen zenbatekoa / Kontabilitateko emaitza: zeinua
  2E 21 Barruko sarrerak / Sortutako etekinen zenbatekoa / Kontabilitateko emaitza
  2E 22 Gastuak
  2E 23 Errenta eratxikigarria / Etekin eratxikigarri garbia: zeinua
  2E 24 Errenta eratxikigarria / Etekin eratxikigarri garbia
  2E 25 Integratu gabekoen ehunekoa
  2E 26 Integratu gabekoen % aplikatzeko eskubidea ematen duen errenta eratxikigarria
  2E 27 Irabaziak / Galerak
  2E 28 Kenkariaren oinarria / Zenbatekoa
  2E 29 Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
  2S 30 Probintziaren kodea
  2S 31 Herrialdearen gakoa
  2S 32 Partaidearen gakoa
  2S 33 Kidea abenduaren 31n
  2S 34 Kide izandako egunen kopurua
  2S 35 Partaidetza portzentajea
  2S 36 Gakoa
  2S 37 Azpigakoa
  2S 38 Zenbatekoaren zeinua (Etekina/Atxikipena/Kenkaria)
  2S 39 Zenbatekoa (Etekina/Atxikipena/Kenkaria)
  2S 40 Sartu gabeko kopurua
  2S 41 Erakundeko kidearen zerga egoitza
  2S 42 Jarduera benetan egin
  2S 43 Eratxikipen-ehunekoa
  2S 44 Higigarrien kapitalaren etekina
  2S 45 Higigarrien kapitaletik integratu ez den kopurua
  2S 46 Higigarrien kapitalaren gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak
  2E 47 Ez-integrazioaren % aplikatzeko eskubidearekin egotz daitekeen errentaren zeinua
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen IFZ
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Eragiketen kopurua, guztira
  1 13 Eskuraketen zenbatekoa, guztira
  1 14 Besterentzeen zenbatekoa, guztira
  1 15 Atxikipen eta kontura egindako sarreren zenbatekoa, guztira
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen IFZ
  2 05 Aitortuaren IFZ
  2 06 Legezko ordezkariaren IFZ
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  2 08 Probintziaren edo lurr.historikoaren/herrialdearen kodea
  2 09 Bazkide edo partaide mota
  2 10 Bazkide edo partaidearen izaera
  2 11 Funtsaren edo sozietatearen identifikazioa
  2 12 ISIN kodea
  2 13 Eragiketa mota
  2 14 Eragiketaren data
  2 15 Eskuratu edo besterendutako akzioen edo partaidetzen kopuru
  2 16 Eskuraketa edo besterentzearen zenbatekoa
  2 17 Eskuraketa edo besterentzearen jatorriaren gakoa
  2 18 Murriztutako ondare-irabazi (13/2013 foru arauko 1. xedapen iragankorra)
  2 19 Eskuraketa-data
  2 20 Eragiketaren emaitza zeinua
  2 21 Eragiketaren emaitza zeinua
  2 22 Atxikipen-mota
  2 23 Atxikipenaren edo konturako sarreraren zenbatekoa
  2 24 Emaitza mota
  2 25 Eskuraketa-balioa
  2 26 Ondarearen gaineko zergaren balioa 2006an
  2 27 Aplikatutako murrizketa (13/2013 foru arauko 1. xedapen iragankorra)
  2 28 Besterentzearen gastuak / Harpidetza eskubideen salmenta
  2 29 Konturako ordainketa bazkide partaide bakoitzeko
  2 32 Likidatzen ari den sozietateren identifikazioa
  2 30 Funtsaren izena
  2 31 Funts mota
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Hartzaileen kopurua, guztira
  1 13 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria
  1 14 Atxikipen eta kontura egindako sarreren zenbatekoa, guztira
  1 15 Hartzaileen kopurua, guztira
  1 16 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Atxikitzailearen I.F.Z.
  2 05 Hartzailearen I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Hartzailearen izena
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Modalitatea
  2 10 Kapital higigarriaren errenten edo etekinen zeinua
  2 11 Kapital higigarriaren errentak edo etekinak
  2 12 Informazio osagarriaren zeinua
  2 13 Informazio osagarria
  2 14 Kenkariak (ZORTZIGARREN XI, 13/2013 FA)
  2 15 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarrizko zeinua
  2 16 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria
  2 17 % Atxikipena
  2 18 Atxikipenak eta konturako sarrerak
  2 19 Ekitaldia sortzapena
  2 20 Gakoa
  2 21 Biziarteko errenta bermatua
  2 22 Eratze edo aurreratze data
  2 23 Biziarteko errenta bermatuaren identifikazioa
  2 24 Eman den saria
  2 25 Onuraduna hipoteka-hartzekoduna duten aseguruen emaitzako etekinak
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen sozietatearen izena 
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen kopurua, guztira 
  1 13 Balorazioaren zenbatekoaren zeinua
  1 14 Balorazioaren zenbatekoa
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena, sozietatearen izena edo izendura  
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Herrialdearen kodea
  2 10 Merkatuaren gakoa
  2 11 Balio gakoa  
  2 12 Identifikazio gakoa
  2 13 Balioen identifikazioa 
  2 14 Ordezkaritza gakoa
  2 15 Balio kopurua 
  2 16 Balorazioaren zenbatekoaren zeinua 
  2 17 Balorazioaren zenbatekoa
  2 18 Partaidetza portzentajea 
  2 19 Titulartasuna
  2 20 Baloreen nominala
  2 80 Erakundearen izena
  2 81 Europar funtsaren izena
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Atxikitzailearen I.F.Z.
  1 05 Atxikitzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 12 Hartzaileen kopurua, guztira
  1 13 Hartukizunen guztirako kopuruaren zeinua
  1 14 Hartukizunen zenbatekoa, guztira
  1 15 Atxikipen eta kontura egindako sarreren zenbatekoa, guztira
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Atxikitzailearen I.F.Z.
  2 05 Hartzailearen I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Hartzailearen izen-deiturak edo sozietatearen izena
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Hartukizunaren gakoa
  2 10 Azpigakoa
  2 11 Hartukizun osoaren zeinua (Diru hartukizunak)
  2 12 Hartukizun osoa (Diru hartukizunak)
  2 13 Egindako atxikipenak (Diru hartukizunak)
  2 14 Gauzazko hartukizunaren zeinua (Diru hartukizunak)
  2 15 Balorazioa (Gauzazko hartukizunak)
  2 16 Kontura egindako sarrerak (Gauzazko hartukizunak)
  2 17 Jasanarazitako sarrerak (Gauzazko hartukizunak)
  2 18 Sortzapenaren ekitaldia
  2 22 Bizikidetza-Unitatearen Titularraren IFZ
  2 23 Minusbaliotasuna
  2 25 Bizikidetza-Unitatearen Titularra
  2 27 Sartu gabeko zenbatakoa
  2 28 Gastuen zenbatekoa
  2 29 Konpentsazio pentsioaren zenbatekoa
  2 34 Ondorengoen kopurua, guztira
  2 55 Lanerako ezintasunaren diruzko hartukizunaren zeinua
  2 56 Lanerako ezintasunaren diruzko hartukizunaren zenbatekoa
  2 57 Lanerako ezintasunaren diruzko atxikipenaren zenbatekoa
  2 58 Lanerako ezintasunaren balorazioaren zeinua
  2 59 Lanerako ezintasunaren balorazioaren zenbatekoa
  2 60 Lanerako ezintasuna dela eta egindako konturako sarrera
  2 61 Lanerako ezintasuna dela eta jasanarazitako konturako sarrera
  2 62 Haurrei Laguntzeko Osagarria
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05

  Aitortzailearen sozietate izena

  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Hartzaileen kopurua, guztira
  1 13 Eskuraketa edo intsuldaketaren ziozko alta eragiketen zenbatekoa
  1 14 Eskualdaketa edo intsuldaketaren ziozko baxa eragiketen zenbatekoa
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena, sozietatearen izena edo izendazioa
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Herrialdearen kodea
  2 10 Aitortuaren gakoa
  2 11 Egoitzaren gakoa
  2 12 Balioaren kodea
  2 13 Jatorriaren gakoa
  2 14 Aitortzailearen gakoa
  2 15 Eragiketaren gakoa
  2 16 Eragiketa mota
  2 17 Partaide kopurua
  2 18 Hurrenkera zenbakia
  2 19 Partaidetza portzentajea
  2 20 Intsuldaketaren gakoa
  2 21 Eskuraketa edo intsuldaketaren ziozko alta eragiketaren data
  2 22 Eskuraketa edo intsuldaketaren ziozko alta eragiketaren zenbatekoa
  2 23 Eskualdaketa edo intsuldaketaren ziozko baxa eragiketaren data
  2 24 Eskualdaketa edo intsuldaketaren ziozko baxa eragiketaren zenbatekoa
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Atxikitzailearen I.F.Z.
  1 05 Atxikitzailearen deiturak eta izena edo sozietarearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Hartzaileen kopurua, guztira
  1 13 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria
  1 14 Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
  1 15 Sartutako atxikipenak eta konturako sarrerak
  1 18 Gastuak (10/98 FA, 40. art., a)
  1 19 Aitortzailearen izaera
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Atxikitzailearen I.F.Z.
  2 05 Hartzailearen I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  2 08 Bitartekaria
  2 09 Probintziaren kodea
  2 10 Kode gakoa
  2 11 Jaulkitzailearen kodea
  2 12 Hartukizunaren gakoa
  2 13 Izaera
  2 14 Ordainketa
  2 15 Kode mota
  2 16 Baloreen kontuaren kodea
  2 17 Ordaindu gabe
  2 18 Sortzapenaren ekitaldia
  2 19 Hartukizun mota
  2 20 Hartukizunen zenbatekoa
  2 21
  2 22 Sartu gabeko kopurua (irregularra)
  2 23 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria
  2 24 Atxikipenaren %
  2 25 Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
  2 26 Penalizazioak
  2 27 Gastuen zenbatekoa
  2 28 Aitortzailearen izaera
  2 29 Maileguaren hasiera data
  2 30 Maileguaren mugaeguna
  2 31 Konpentsazioak
  2 32 Bermeak
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Atxikitzailearen I.F.Z.
  1 05 Atxikitzailearen deiturak eta izena edo sozietarearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Hartzaileen kopurua, guztira
  1 13 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria
  1 14 Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
  1 15 Hartzaileen kopurua, guztira
  1 16 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Atxikitzailearen I.F.Z.
  2 05 Hartzailearen I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Jatorria
  2 10 Kode gakoa
  2 11 Jaulkitzailearen kodea
  2 12 Kode mota
  2 13 Baloreen kontuaren kodea
  2 14 Ordaindu gabe
  2 15 Sortzapenaren ekitaldia
  2 16 Erosketa edo harpidetza balioa
  2 17 Transmisio, amortizazio, berreskurapen, truke edo bihurketa balioa
  2 18
  2 19
  2 20 Atxikipenen eta konturako sarreren zeinua
  2 21 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zenbatekoa
  2 22 Atxikipenaren %
  2 23 Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
  2 24 Lotura
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen sozietate izena 
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen eta Baimenduen Kopurua Guztira 
  1 13 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zeinua
  1 14 Atxikipenaren edo konturako sarreren zenbatekoa
  1 15 Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren edo baimenduaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren edo baimenduaren deiturak eta izena edo sozietate izena 
  2 08 Funts-sarreren guztizko bolumena
  2 09 Funts-sarreren guztizko bolumena
  2 10 Erabilitako kontu-unitatea
  2 11 Alta gakoa
  2 12 Aitortuaren gakoa
  2 13 Kontuaren titularren kopurua
  2 14 Kontu mota
  2 15 Kode motaren gakoa
  2 16 Bezero kontuaren kodea
  2 17 Diru hartukizunen zeinua
  2 18 Diru hartukizunen zenbatekoa
  2 19
  2 20 Orri mota
  2 21 Atxikipen oinarriaren zeinua
  2 22 Atxikipen oinarriaren zenbatekoa
  2 23 Atxikipena
  2 24 Gauzazko ordainsariak
  2 25
  2 26 Konturako sarreraren oinarria
  2 27 Konturako sarrera
  2 28
  2 29
  2 30
  2 31 Partaidetza-ehunekoa
  2 32 Kontua ireki den eguna
  2 33 Azken hiruhileko batez besteko saldoaren zeinua
  2 34 Azken hiruhileko batez besteko saldoaren zenbatekoa
  2 35 Saldoaren zeinua abenduaren 31n 
  2 36 Saldoaren zenbatekoa abenduaren 31n
  2 37 Bide mota (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 38 Bide publikoaren izena (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 39 Zenbaketa mota (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 40 Etxearen zenbakia (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 41 Zenbakiaren kalifikatzailea (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 42 Blokea (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 43 Ataria (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 44 Eskailera (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 45 Solairua (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 46 Atea (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 47 Osagarria (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 48 Herria (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 49 Udalerria (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 50 Udalerriaren kodea (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 51 Probintziaren kodea (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 52 Posta-kodea (jakinarazpenetarako helbidea)
  2 53 Bertan behera uzteko presuntzioan dauden kontuak
  2 54 Baimena eman den eguna
  2 55 Baimena ezeztatu den eguna
  2 94 I.F.Z. bizi den herrialdean
  2 95 Jaiotza data
  2 96 Jaiotza herria 
  2 97 Jaiotza herrialdearen kodea 
  2 98 Baimenduaren bizileku fiskalaren herrialdearen kodea
  2 99 Bertan behera uzteko presuntzioan dauden kontuak
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari egiten dio erreferentzia
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen IFZ
  1 05 Aitortzailearen abizenak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen kopurua, guztira
  1 13 Eragiketen zenbatekoa
  1 14 Etekinen zeinua
  1 15 Etekinak
  1 16 Konpentsazioak
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen IFZ
  2 05 Aitortuaren IFZ
  2 06 Legezko ordezkariaren IFZ
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena edo sozietate izena
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Herrialdearen kodea
  2 10 Aitortuen kopurua
  2 11 Hurrenkera zenbakia
  2 12 Kode motaren gakoa
  2 13 Balore kontuaren kodea/Mailegu eragiketaren zenbakia
  2 14 Eragiketaren data/Maileguaren hasiera
  2 15 Kodearen gakoa
  2 16 Jaulkitzailearen kodea
  2 17 Jatorriaren gakoa
  2 18 Eragiketaren gakoa
  2 19 Merkatuaren gakoa
  2 20 Ordezkapenaren gakoa
  2 21 Balorearen gakoa
  2 22 Finantza-aktiboen eta beste balore batzuen kopurua
  2 23 Eragiketaren zenbatekoa
  2 24 Etekinaren zeinua
  2 25 Etekina
  2 26
  2 27
  2 28 Partaidetza portzentajea
  2 29 Aitortuaren gakoa
  2 30 Eragiketaren nominala
  2 31 Erlazio kodea
  2 32 Maileguaren mugaeguna
  2 33 Konpentsazioak
  2 34 Bermeak
  2 35 Gauzazko ordainketa
  2 36 Jasotako ondasun edo eskubide mota
  2 37 Higiezinaren egoera
  2 38 Katastro erreferentzia / Zenbaki finkoa
  2 39
  2 40 Funts berekien zenbatekoaren zeinua
  2 41 Funts berekien zenbatekoa
  2 42 Aurretik banatutako irabazien zenbatekoa
  2 43 Erreserba baliezinak
  2 44 Bertan behera uzteko presuntzioan dauden kontuak
  2 45 ISIN kodea
  2 46 Eragiketaren gastuak
  2 47 Zerrendatutako eragiketaren hurrenkera zenbakia
  2 48 Sarrerako/jasotako moneta konpentsazioaren zeinua
  2 49 Sarrerako/jasotako moneta konpentsazioa
  2 50 Eragiketaren ordua
  2 51 Aitortzailearen izaera
  2 52 Lotutako eragiketaren ekitaldia
  2 53 Bitartekariaren IFZ
  2 54 Bitartekariaren izena
  2 55 Erakunde aitortzaileko partaidetza-ehunekoa
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen kopurua, guztira
  1 13 Eragiketen zenbatekoa, guztira
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Ordezkariaren IFZ
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena, sozietatearen izena edo izendazioa
  2 08 Ordezkariaren deiturak eta izena
  2 09 Atzerriko kodea
  2 10 Probintziaren kodea
  2 11 Herrialdearen kodea
  2 12 Aitortuen kopurua
  2 13 Eragiketaren data
  2 14 Eragiketaren gakoa
  2 15 Txekearen zenbakia
  2 16 Eragiketaren zenbatekoa
  2 17 Sukurtsalaren kodea
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu orokorra, aitorpen osoari egiten dio erreferentzia
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen abizenak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen kopurua, guztira
  1 13 Ekarpenen zenbatekoa, guztira
  1 14 Atxikipenen oinarria
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena
  2 08 Epe luzeko aurrezpen-planaren mota
  2 09 Identifikatzaile mota
  2 10 Produktuaren identifikatzailea
  2 11 Irekiera-data
  2 12 Altaren pasahitza
  2 13 Ekitaldian egindako ekarpenak
  2 14 Ekitaldian lortutako etekin positiboak
  2 15 Ekitaldian lortutako etekin negatiboak
  2 16 Epe luzeko aurrezpen-plana iraungitzea
  2 17 Iraungipen-data
  2 18 Metatutako etekin positiboak
  2 19 Metatutako etekin negatiboak
  2 20 Egindako atxikipenaren oinarria
  2 21 Egotz daitezkeen etekin negatiboen zeinua 
  2 22 Egotz daitezkeen etekin negatiboak
  a
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen guztirako kopurua
  1 13 Aitortutako diru-hartukizunen zenbateko guztien baturaren zeinua
  1 14 Aitortutako diru-hartukizun guztien baturaren zenbatekoa
  1 15 Aitortutako gauzazko ordainsarien zenbateko guztien batura
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Aitortuaren Legezko Ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena, sozietatearen izena edo izendazioa
  2 08 Nortasunaren gakoa
  2 09 Titularraren bizilekua ez dela egiaztatzeko agiriaren gakoa
  2 10 Titularraren identifikazio kodearen gakoa
  2 11 Titularraren identifikazio kodea
  2 12
  2 13 Aitortuaren gakoa
  2 14 Alta gakoa
  2 15 Kontuaren titularren kopurua
  2 16 Kontu mota
  2 17 Kode motaren gakoa
  2 18 IBAN kodearen aurrezenbakia
  2 19 Kontuaren identifikazioa
  2 20 Diru-hartukizunen zenbatekoaren zeinua
  2 21 Diru hartukizunen zenbatekoa
  2 22 Gauzazko hartukizunen zenbatekoa
  2 23 Errendimenduan parte hartzearen portzentajea
  2 24 Konturako atxikitze edo sarreraren indikadorea
  2 25 Kontua ireki den eguna
  2 26 Baimena eman den eguna
  2 27 Baimena ezeztatu den eguna
  2 28 Azken hiruhilekoaren batez besteko saldoaren zeinua 
  2 29 Azken hirulekoaren batez besteko saldoa
  2 30 Saldoaren zeinua abenduaren 31n
  2 31 Saldoa abenduaren 31n
  2 32 Titular/onuradunaren bizilekuaren herri bidearen izena eta etxebizitza zenbakia
  2 33 Titular/onuradunaren bizileku mota
  2 34 Titular/onuradunaren bizilekuaren herria/hiria
  2 35 Titular/onuradunaren bizilekuaren probintzia/herrialdea/estatua
  2 36 Titular/onuradunaren bizilekuaren posta kodea (ZIP CODE)
  2 37 Titular/onuradunaren bizilekuaren herrialde kodea
  2 38 Erabilitako kontu-unitatea
  2 39 Funts-sarreren guztizko bolumena
  2 40 Funts-irteeren guztizko bolumena
  2 41 Bertan behera uzteko presuntzioan dagoen kontua
  2 94 I.F.Z. aitortuaren bizileku fiskalaren herrialdean
  2 95 Aitortuaren jaiotza data
  2 96 Aitortuaren jaiotza herria
  2 97 Aitortuaren jaiotza herrialdearen kodea
  2 98 Aitortuaren bizileku fiskalaren herrialde edo lurraldearen kodea
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen guztirako kopurua
  1 13 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zeinua
  1 14 Konturako atxikipen eta sarreren oinarriaren zenbateko
  1 15 Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
  1 16 Sartutako atxikipenak eta konturako sarrerak
  1 17 Aitortzailearen legezko ordezkariaren IFZ
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Legezko Ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren forma juridikoa
  2 08 Aitortuaren deiturak eta izena, sozietatearen izena edo izendazioa
  2 09
  2 10
  2 11 Sortzapenaren data
  2 12 Izaeraren gakoa 
  2 13 Errenta motaren gakoa
  2 14 Azpigakoa
  2 15 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zeinua
  2 16 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zenbatekoa
  2 17 Atxikipen portzentajea
  2 18 Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
  2 19 Bitartekaria
  2 20 Kodea
  2 21 Jaulkitzailearen kodea
  2 22 Ordainketa
  2 23 Kode mota
  2 24 Baloreen kontuaren kodea
  2 25 Ordaindu gabe
  2 26 Sortzapenaren ekitaldia
  2 27 Maileguaren hasiera-data
  2 28 Maileguaren mugaeguna
  2 29 Mailegu-emailearen ordainsaria
  2 30 Konpentsazioak
  2 31 Bermeak
  2 32 Aitortuaren bizilekua
  2 33 Aitortuaren bizileku mota
  2 34 Aitortuaren bizilekuaren herria/hiria
  2 35 Aitortuaren bizilekuaren probintzia/herrialdea/estatua
  2 36 Aitortuaren bizilekuaren ZIP posta kodea
  2 37 Aitortuaren bizilekuaren herrialdearen kodea
  2 94 I.F.Z. aitortuaren bizileku fiskalaren herrialdean
  2 95 Aitortuaren jaiotza data
  2 96 Aitortuaren jaiotza herria
  2 97 Aitortuaren jaiotza herrialdearen kodea
  2 98 Aitortuaren bizileku fiskalaren herrialdearen kodea
  2 99 Jasanarazitako konturako sarrera
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen kopurua guztira
  1 13 Ekarpenen guztirako zenbatekoa
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortuaren I.F.Z.
  1 06 Legezko Ordezkariaren I.F.Z.
  1 07 Aitortuaren deiturak eta izena
  1 08 Jaioturtea
  1 09 Probintziaren kodea
  1 10 Gakoa
  1 11 Azpigakoa
  1 12 Onuradun minusbaliatuaren I.F.Z.
  1 13 Zenbatekoa
  1 14 Datu gehigarriak A, B eta C gakoetarako: BGAEren / Pentsio planen izendazioa
  1 15 Datu gehigarriak A, B eta C gakoetarako: BGAEren / Pentsio Funtsaren erregistro zenbakia
  1 16 Datu gehigarriak A, B eta C gakoetarako: BGAEren / Pentsio Funtsaren I.F.Z.
  1 17 Datu gehigarriak D gakorako: Aseguru Entitatearen I.F.Z.
  1 18 Datu gehigarriak I gakorako: lehenengo prima ordainketa data
  1 19 Datu gehigarriak I gakorako: ASBPen zenbateko metatua
  1 20
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen sozietate izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen guztirako kopurua
  1 13 Diru-laguntza, kalte-ordain edo laguntzen guztirako zenbatekoaren zeinua
  1 14 Diru-laguntza, kalte-ordain edo laguntzen zenbatekoa guztira
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena, sozietatearen izena edo izendazioa
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Hartukizunaren gakoa
  2 10 Hartukizun mota
  2 11 Ordaindu edo abonatutako zenbatekoaren zeinua
  2 12 Ordaindu edo abonatutako zenbatekoa
  2 13 Sortzapenaren ekitaldia
  2 14 Kontzeptua
  2 15 Kontu-hartzailetza gakoa
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena 
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Pertsona eta erakundeen kopurua, guztira
  1 13 Eragiketen zenbatekoa, guztira
  1 14 Higiezinen kopurua, guztira   
  1 15 Negozio lokalen errentamendu eragiketen zenbatekoa, guztira
  1 16
  1 17 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 01 Erregistro mota      
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren/Errentariaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren/Errentariaren deiturak eta izena
  2 08 Orri mota
  2 09 Probintziaren kodea
  2 10 Herrialdearen kodea
  2 11 Eragiketaren gakoa
  2 12 Eragiketen zenbatekoa
  2 13 Aseguru eragiketa
  2 14 Negozio lokalaren errentamendua
  2 15 Esku-dirutan jasotako zenbatekoa
  2 16 BEZ ordaindu behar duten higiezinen eskualdaketaren zioz jasotako zenbatekoa  
  2 17 Eragiketaren zenbatekoa (higiezinaren errentamendua)           
  2 18 Higiezinaren egoera
  2 19 Katastroko erreferentzia                   
  2 20 Bide mota
  2 21 Herri bidearen izena
  2 22 Zenbakikuntza mota
  2 23 Etxearen zenbakia
  2 24 Zenbakiaren kalifikatzailea
  2 25 Blokea 
  2 26 Ataria 
  2 27 Eskailera 
  2 28 Solairua edo estaia 
  2 29 Atea
  2 30 Osagarria
  2 31 Herria edo hiria 
  2 32 Udalerria
  2 33 Udalerriaren kodea
  2 34 Probintziaren kodea
  2 35 Posta kodea
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzaile Erakundearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzaile Erakundearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako telefonoa
  1 08 Harremanetan jartzen zaren pertsonaren izen Abizenak
  1 09
  1 10 Aitorpen osagarria
  1 11 Ordezko aitorpena
  1 12

  1 13 Aitortuen urte osoko kopurua
  1 14 Dokumentuen urte osoko kopurua
  1 15 Dokumentuen urte osoko zenbatekoa
  1 16 Zergaren bitartez sartutakoaren zenbatekoa
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzaile Erakundearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  2 08 Dokumentu mota
  2 09 Sarreraren hilea
  2 10 Sarreraren tokia
  2 11 Sortzapenaren tokia
  2 12 Dokumentuen zenbatekoa
  2 13 Dokumentu guztien zenbatekoa
  2 14 Sartutako Zerga
 • Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05

  Aitortzailearen sozietatearen izena

  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako telefonoa
  1 08 Harremanetan jartzen zaren pertsonaren izen Abizenak
  1 09
  1 10 Aitorpen osagarria
  1 11 Ordezko aitorpena
  1 12
  1 13 Dokumentuen urte osoko kopurua
  1 14 Dokumentuen urte osoko zenbatekoa
  1 15

  Zergaren bitartez urte osoko sartutakoaren zenbatekoa

  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05

  Hornitzailearen I.F.Z.

  2 06
  2 07 Hornitzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  2 08 Dokumentu mota
  2 09 Dokumentuaren deskribapena
  2 10 Dokumentuaren zenbakia
  2 11 IBAN-ren Aurrezenbaki kodea
  2 12 Bezero kontuaren kodea- Erakundea
  2 13 Bezero kontuaren kodea- Bulegoa
  2 14 Bezero kontuaren kodea- kontrol digitua
  2 15 Bezero kontuaren kodea- Kontu zenbakia
  2 16 Sarreraren hilea
  2 17 Sarreraren lekua
  2 18

  Sortzapenaren Probintzia

  2 19 Dokumentuaren zenbatekoa
  2 20 Sartutako Kuota
 • 781 ereduaren eremuen taula
  Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortuen kopurua guztira
  1 13 Ekitaldiaren hasierako saldoaren guztizkoa
  1 14 Ekitaldiaren amaierako saldoaren guztizkoa
  1 15 Obraren urteko/zati bateko ziurtagiriaren zenbateko osoa
  1 16 Obraren amaierako ziurtagiriaren zenbateko osoa
  1 17 Birgaitzeko maileguaren hartzaileen guztizko kopurua
  1 18 Birgaitzeko maileguen zenbateko osoa
  1 19 Birgaitzeko diru-laguntzaren hartzaileen guztizko kopurua
  1 20 Birgaitzeko diru-laguntzaren zenbateko osoa
  1 21 Kontratisten guztizko kopurua
  1 22 Obraren egikaritza materialaren kostuaren zenbateko osoa
  1 23 Ordaindutako errentak dituzten errentatzaileen guztizko kopurua
  1 24 Errentatzaileei ordaindutako errenten zenbateko osoa
  1 25 Gastu eta aurrerakinen kuotak ordaintzen dituzten errentatzaileen guztizko kopurua
  1 26 Errentatzaileei ordaindutako gastu eta aurrerakinen zenbateko osoa
  1 27 Fidantza jarri duten errentatzaileen guztizko kopurua
  1 28 Errentarien (maizterren) guztizko kopurua
  1 29 Alokairuaren zenbateko garbi osoa
  1 30 Alokairuaren zenbateko gordin osoa
  1 31 Diruz lagundutako errentaren zenbateko osoa
  1 32 Jarritako fidantzaren zenbateko osoa
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren deiturak eta izena
  2 08 Probintziaren kodea
  2 09 Etxebizitza kontuaren identifikazioa
  2 10 Etxebizitza kontuaren irekiera data
  2 11 Ekitaldiaren hasierako saldoa
  2 12 Ekitaldiaren amaierako saldoa
  2 13 Partaidetza portzentajea
  3 01 Erregistro mota
  3 02 Aitorpen eredua
  3 03 Ekitaldia
  3 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  3T 05 Birgaitutako higiezinaren titularraren I.F.Z.
  3T 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  3T 07 Higiezinaren titularraren izen-abizenak
  3 08 Orri mota
  3T 09 Birgaitze-espedientearen zenbakia
  3T 10 Titulartasunaren portzentajea
  3T 11 Higiezinaren deskribapenaren gakoa
  3T 12 Obraren urteko/zati bateko ziurtagiria
  3T 13 Obraren amaierako ziurtagiria
  3T 14 Kontuaren identifikazioa
  3T 15 Mailegua formalizatu zen data
  3T 16 Maileguaren zenbatekoa
  3T 17 Diru-laguntzaren espedientearen zenbakia
  3T 18 Diru-laguntzaren zenbatekoa
  3T 19 Diru-laguntzaren ordainketa data
  3T 20 Higiezinaren katastro erreferentzia / zenbaki finkoa
  3T 21 Birgaitutako higiezinaren bide mota
  3T 22 Birgaitutako higiezinaren bide publikoaren izena
  3T 23 Birgaitutako higiezinaren etxearen (atariaren) zenbakia
  3T 24 Birgaitutako higiezinaren eskailera
  3T 25 Birgaitutako higiezinaren solairua
  3T 26 Birgaitutako higiezinaren atea edo eskua
  3T 27 Birgaitutako higiezinaren udalerria
  3T 28 Birgaitutako higiezinaren probintziaren kodea
  3T 29 Birgaitutako higiezinaren posta kodea
  3C 55 Birgaitzearen kontratistaren IFZ
  3C 56 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  3C 57 Birgaitzearen kontratistaren izen-abizenak
  3C 59 Birgaitze-espedientearen zenbakia
  3C 60 Aurkeztutako aurrekontuaren zenbatekoa
  3C 61 Obra bukatzeko data
  3C 62 Obraren egikaritza materialaren kostua
  3C 63 Obraren amaierako zenbatekoa
  3C 64 1. birgaitze enpresaren I.F.Z.
  3C 65 1. enpresaren obraren aurrekontuaren zenbatekoa
  3C 66 2. birgaitze enpresaren I.F.Z.
  3C 67 2. enpresaren obraren aurrekontuaren zenbatekoa
  3C 68 3. birgaitze enpresaren I.F.Z.
  3C 69 3. enpresaren obraren aurrekontuaren zenbatekoa
  3C 70 4. birgaitze enpresaren I.F.Z.
  3C 71 4. enpresaren obraren aurrekontuaren zenbatekoa
  3C 72 5. birgaitze enpresaren I.F.Z.
  3C 73 5. enpresaren obraren aurrekontuaren zenbatekoa
  4 01 Erregistro mota
  4 02 Aitorpen eredua
  4 03 Ekitaldia
  4 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  4A 05 Errentatzailearen I.F.Z.
  4A 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  4A 07 Errentatzailearen izen-abizenak
  4 08 Orri mota
  4A 09 Alokairu-kontratuaren zenbakia
  4A 10 Titulartasunaren portzentajea
  4A 11 Titular (errentatzaile) izaeraren gakoa
  4A 12 Esku-hartzearen gakoa
  4A 13 Programa mota
  4A 14 Higiezin mota
  4A 15 Errentatzaileari ordaindutako errenten zenbatekoa
  4A 16 Errentatzaileak itzulitako aurrekariaren zenbatekoa
  4A 17 Errentatzaileak ordaindutako gastuen zenbatekoa
  4A 18 Kontuaren identifikazioa
  4A 19 Katastro erreferentzia / higiezinaren zenbaki finkoa
  4A 20 Alokatutako higiezinaren bide mota
  4A 21 Alokatutako higiezinaren bide publikoaren izena
  4A 22 Alokatutako higiezinaren etxearen (atariaren) zenbakia
  4A 23 Alokatutako higiezinaren eskailera
  4A 24 Alokatutako higiezinaren solairua
  4A 25 Alokatutako higiezinaren atea edo eskua
  4A 26 Alokatutako higiezinaren udalerria
  4A 27 Alokatutako higiezinaren probintziaren kodea
  4A 28 Alokatutako higiezinaren posta kodea
  4I 55 Errentariaren (maizterraren) IFZ
  4I 56 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  4I 57 Errentariaren izen-abizenak
  4I 59 Alokairu-kontratuaren zenbakia
  4I 60 Parte-hartzearen portzentajea
  4I 61 Alokairuaren zenbateko garbia
  4I 62 Alokairuaren zenbateko gordina
  4I 63 Diruz lagundutako errentaren zenbatekoa
  4I 64 Jarritako fidantzaren zenbatekoa
  4I 65 Kontuaren identifikazioa
  4I 66 Alokairu-kontratuaren hasierako data
  4I 67 Alokairu-kontratuaren amaierako data
 • 782 ereduaren eremuen taula
  Erregistro mota Eremuaren zenbakia EREMUAren deskripzioa
  1 00 Eremu generikoa, aitorpen osoari dagokio
  1 01 Erregistro mota
  1 02 Aitorpen eredua
  1 03 Ekitaldia
  1 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  1 05 Aitortzailearen sozietate izena
  1 06 Euskarri mota
  1 07 Harremanetarako pertsona
  1 08
  1 09 Aitorpen osagarria
  1 10 Ordezko aitorpena
  1 11
  1 12 Aitortu guztien kopurua
  1 13 Jarritako kopuru guztien zenbatekoa
  1 14 Eskuratutako partizipazio guztien kopurua
  1 15 Eskuratze guztien zenbatekoa
  1 16 Besterendutako partizipazio guztien kopurua
  1 17 Besteratze guztien zenbatekoa
  2 01 Erregistro mota
  2 02 Aitorpen eredua
  2 03 Ekitaldia
  2 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 05 Aitortuaren edo baimenduaren I.F.Z.
  2 06 Legezko ordezkariaren I.F.Z.
  2 07 Aitortuaren edo baimenduaren deiturak eta izena edo sozietate izena
  2 08 Identifikatzaile mota
  2 09 Gordailuaren identifikatzailea
  2 10 Gordailuaren izena
  2 11 Gordailuaren irekiera-data
  2 12 Gordailuaren titulartasunaren ehunekoa
  2 13 Ekitaldian jarritako zenbatekoak
  2 14 Iraungipena
  2 15 Iraungipena-data
  2 16 Ekitaldian ateratako zenbatekoak
  3 01 Erregistro mota
  3 02 Aitorpen eredua
  3 03 Ekitaldia
  3 04 Aitortzailearen I.F.Z.
  2 17 Inbertsioaren helmuga
  2 18 Funtsaren identifikazioa
  2 19 ISIN kodea
  2 20 Funtsaren izena
  2 21 Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena
  2 22 Eragiketa mota
  2 23 Eragiketa data
  2 24 Eskuratutako eta besterendutako partizipazioen kopurua
  2 25 Eskuraketaren edo besterentzearen zenbatekoa
  2 26 Ekitaldiko gordailuetatik eratorritako zenbatekoa
  2 27 Aurreko ekitaldiko gordailuetatik eratorritako zenbatekoa