Zergak: herritarrak, orokorrean

Errentari eta ondareari buruzko informazioa, oinordetzak eta dohaintzak, ondare eskualdaketak eta EJD, ondasun higiezinen gaineko zerga, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia, suteak itzaltzeko tasak, etab.