UDALNET

Bizkaiko Toki Erankundeentzako Informazioa eta Izapideak

Udalnet-eri buruz

Udalnet baliabide elektronikoaren bidez, Udal Azterlanetarako eta Toki Erakundeen Ekonomi Laguntzarako Zerbitzua harremanetan jartzen da Bizkaiko udal eta mankomunitateekin. Informazio espezifikoa ematen du eta izapideak egitea ahalbidetzen du. Izapide horiek Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiten direnean, Udalnetek EGOITZAn argitaratutako prozedurarekin bat egingo du.

Zerbitzu karta

Gutun honen bidez, Udal Azterlanetarako eta Toki Erakundeen Ekonomi Laguntzarako Zerbitzuak Bizkaiko udal eta mankomunitateei informazioa ematen die kudeatzen dituen zerbitzuei buruz, hartutako kalitate-konpromisoei buruz eta dituen eskubide eta betebeharrei buruz. Hori guztia Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasunaren eta Datu Irekien Foru Planaren esparruan.

Udal zerbitzuen katalogoa

Katalogoa Bizkaiko udalei eta mendeko erakundeei laguntzeko tresna moduan sortu da, haiei zuzendutako zerbitzu eta dirulaguntzei buruzko informazioa eta sarbidea emateko. Bestalde, Aldundiak toki erakunde horiei laguntzeko arloak eta konpromisoak argiago adierazi nahi ditu.