Parke eta biotipo babestuak

Biodibertsitatea, biotipoak, desagertzeko arriskuan dauden espezieak edo espezie arraroak babesteko estatregiak, Life Lutreola proiektua