Laguntzeko gaude

Laguntza behar al duzu?

Deitu 900 840 977telefonora. 365 egunetan, 24 orduz egunean.

Deitu 900 840 977telefonora. 365 egunetan, 24 orduz egunean.

Profesionalak

Arreta Integraleko Zerbitzuak informazioa, laguntza eta aholkularitza ere eskaintzen du hainbat arlotako profesionalentzat: hezkuntza, psikologia, gizarte-zerbitzuak...

Informazio gehiago

Araudia

 • 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa.
 • 10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu-askatasunaren berme integralari buruzkoa.
 • 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
 • 185/2045 Dekretua, urriaren 6koa, gizarte-zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
 • 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzetarako Legearen testu bategina onartzen duena.
 • Indarkeria matxistaren behatokia

  Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Kohesioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari atxikita dago. Behatokiaren helburu nagusiak dira, alde batetik, Bizkaiko Lurralde Historikoan indarkeria matxistaren arloan ematen diren egoerak eta indarrean dauden baliabideak jarraitzea eta beste aldetik, herritarrei eta interesatutako agenteei ezagutza zabaltzea

 • Emakunde

  Eusko Jaurlaritzaren erakunde autonomoa da, berdintasunerako politikak diseinatu, bultzatu, haien inguruan aholkatu, koordinatu eta ebaluatzen dituena, bai eta gizartea sentsibilizatzen duena ere, EAEko emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorra lortzeko xedez.

Harremanetarako