ZUZENEKO LAGUNTZAK, GASOLIO PROFESIONALAREN ZERGAREN ZATI BAT ITZULTZEAREN ONURADUN EZ DIREN ENPRESEI ENERGIA PRODUKTU JAKIN BATZUEN PREZIOA ORDAINTZEKO (EKAINAREN 28KO 5/2023 ERREGE LEGE DEKRETUA)

 • Norentzat dira laguntza horiek?

  Gasolio profesionalagatik hidrokarburoen gaineko zergaren zati bat itzultzearen onuradun izan ezin diren pertsona fisiko edo juridikoei, beren ibilgailuen arabera.

  1. 2023ko ekainaren 30an, VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE baimen mota duten titular badira, eta alta emanda badaude Garraio Enpresa eta Jardueren Erregistroan.
  2. 2023ko ekainaren 30an, hiri autobusen titular badira, eta alta emanda badaude Trafikoko Buruzagitza Nagusiaren ibilgailuen erregistroan.
 • Zein da eskaerak aurkezteko epea?

  Eskaerak aurkezteko epea irailaren 18an hasiko da eta urriaren 31n amaituko da.

  Zein da eskabideak ebazteko epea?

  3 hilabete, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Onuradunen jarduera

Laguntzen zenbatekoa honako jarduera hauen artean banatuko da

CNAE kodea Jarduera
4932 Taxi bidezko garraioa
4939 Beste inon sailkatu gabeko bidaiarien garraiorako lurreko beste garraio mota batzuk
4941 Salgaien errepide bidezko garraioa
4942 Etxe-aldaketako zerbitzuak
8690 Pertsonen osasun-garraiorako zerbitzuak
4931 Bidaiarien garraiorako hiriko eta hiri inguruko lurreko garraioa

Diru-laguntzaren zenbateko indibiduala

Laguntzaren zenbateko indibiduala zehazteko, kontuan hartuko da onuradun bakoitzak ustiatutako ibilgailu kopurua eta mota, baldin eta ezin bada erabilera profesionaleko gasolioagatik hidrokarburoen gaineko zergaren zati bat itzultzearen onuradun izan, erantsitako taularen arabera.

Zerga egoitza Bizkaitik kanpo duten eskatzaileek dagokien erakundeetan eskatu beharko dute (Zerga Administrazioko Estatu Agentzia, Arabako Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Nafarroako Gobernua).

Ibilgailua Zenbatekoa (euro)
Salgai astunak Kamioia MDPE eta MMA ≥ 7,5t eta erregai mota GLP, GNC edo GNL 1.845
Salgai astunak Kamioia MDPE eta MMA < 7,5t 500
Salgai arinak Furgoneta MDLE 225
Taxiak VT eta erregai mota GLP, GNC edo GNL 205
Taxiak VT eta gasolina erregai mota 150
Alokatzeko ibilgailua gidariarekin VTC 150
Autobusa VDE eta erregai mota GLP, GNC edo GNL 1.025
Hiri autobusa, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren erabilera irizpideen sailkapenaren arabera, eta erregai mota GLP, GNC edo GNL. 1.025