ERREGAIEN PREZIOEN IGOERAK BEREZIKI ERAGINDAKO ENPRESA ETA PROFESIONALENTZAKO ZUZENEKO LAGUNTZAK (ABUZTUAREN 1EKO 14/2022 ERREGE LEGE DEKRETUA).

  • Norentzat dira laguntza horiek?

    Langile autonomoak eta nortasun juridiko propioa duten Espainian eratutako enpresak izango dira laguntzen onuradun, baldin eta VDE, VT, VTC, VSE, MDPE eta MDLE motetako edozeinen garraio-baimen baten titularrak badira eta 2022ko uztailaren 15ean Garraio Enpresen eta Jardueren Erregistroan alta emanda badaude.

  • Noiz amaitzen da eskabideak aurkezteko epea?

    Eskabideak aurkezteko epea 2022ko irailaren 30ean amaituko da.

    Zein da eskabideak ebazteko epea?

    3 hilabete, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Onuradunen jarduera

Laguntzen zenbatekoa jardueren artean banatuko da, taula honetan ezarritakoaren arabera:

CNAE kodea Jarduera
4932 Taxi bidezko garraioa
4939 Beste inon sailkatu gabeko bidaiarien garraiorako lurreko beste garraio mota batzuk
4941 Salgaien errepide bidezko garraioa
4942 Etxe-aldaketako zerbitzuak
8690 Pertsonen osasun-garraiorako zerbitzuak
4931 Bidaiarien garraiorako hiriko eta hiri inguruko lurreko garraioa

Diru-laguntzaren zenbateko indibiduala

Laguntzaren banakako zenbatekoa zehazteko, onuradun bakoitzak ustiatutako ibilgailu-kopurua eta -mota hartuko dira kontuan, jarraian ageri den taularen arabera. Nolanahi ere, zenbatekoa ez da inoiz izango onuradun bakoitzarentzat aurreikusitako laguntzen gehieneko zenbatekoa, Europako Ukraina Aldi Baterako Esparruaren arauei jarraikiz onartutako erabakien arabera. Ateratzen den zenbatekoak ere ezin izango du muga hori gainditu, enpresa elkartuak izateagatik beste enpresa batzuei emandako laguntzak kontuan hartuta. Egoitza fiskala Bizkaitik kanpo duten eskatzaileek erakunde hauetan eskatu beharko dute: Zerga Administrazioko Estatu Agentzia, Arabako Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Nafarroako Gobernua.

Onuraduna sektore publikokoa bada, eskabidea Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren egoitza elektronikoan aurkeztuko da, abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege Dekretuaren 5. artikuluan adierazitakoaren arabera.

Ibilgailua Zenbatekoa (euro)
Merkantzia astunak. Kamioia. MDPE. 1.250
Merkantzia arinak. Furgoneta. MDLE. 500
Autobusa. VDE. 950
Taxiak. VT. 300
Alokairuko ibilgailua gidariarekin. VTC. 300
Anbulantzia VSE. 500