Babes neurriak gauzatzea: familia harrera eta egoitza harrera

Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartzen badu adingabearen zaintza, tutoretza bereganatzearen ondorioz nahiz guraso-ahalgoa dutenek edo ohiko tutoreek eskatuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren betebeharra da haurra edo nerabea zaintzea, bere baitan hartzean, jagotea, elikatzea, heztea eta hezkuntza integrala ematea.

Horretarako, hauexek gauzatuko dira: