Ekintzailetzako ekimenen sustapena 2023

Xedea

Autoenplegua eta enpresen sormena laguntzea eta aurreko bi urteetako Autoenplegu Foru Dekretuen esleituek izan diren enpresen jarraitasuna laguntzea.

Neurriak

 1. Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko aholkularitza.
 2. Enpresak sortzeko eta martxan jartzeko laguntzak.
 3. Enpresa-transmisiorako laguntzak.
 4. Enpresa kontsolidaziorako laguntzak.

Onuradunak (pertsonak eta erakundeak)

 1. neurria: udaletako enplegua eta tokiko garapena sustatzeko zentroak. Fundazioak, elkarteak eta irabazteko asmorik gabeko beste erakunde batzuk eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak.
 2. neurria: langabezia; enplegu-hobekuntza, non lan-kontratuak ez duen gainditzen hitzarmenez ezarritako lanaldiaren %40, ABEEE baten edo EEE baten mende dauden pertsonak, edo lanekoak ez diren praktikak egin dituzten pertsonak, prestakuntza eta aholkularitzako I. neurriaren bitartez enpresak abian jarri dituztenak (sozietate- eta zerga-helbidea Bizkaian dutenak).
 3. neurria: Negozioa eskuratzen duen erakundea izango da laguntzaren onuradun: enpresa, edozein forma juridiko duela ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresaburu indibidualak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne.
 4. neurria: 18/2020 eta 77/2021 Foru Dekretuen kargura diru laguntzaren esleituak izan diren entitateak, betiere hurrengo ekintzak egin badituzte: komunikazio eta marketin plana, digitalizazio ekintzak, prestakuntza gastuak eta Laguntza tekniko espezializatuko zerbitzuak kontratzeko egindako gastuak, aipatutako entitateen jarraipena eta kontsolidazioa laguntzeko helburua badute.

Araudi arautzailea

Agiriak

Eskaerak aurkezteko epea

 1. I. tituluko 1. ataleko eskaeretarako («Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitza»), 2022ko apirilaren 5ean hasiko da, 9:00etan, eta 2022ko apirilaren 27an amaituko, 13:30ean.
 2. I. tituluko 2. ataleko eskaeretarako («Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak»), bigarren deialdiko eskabideak aurkezteko epea 2023ko ekainaren 19an hasiko da, 9:00etan, eta 2023ko uztailaren 28an amaituko, 13:30ean.
 3. I. tituluko 3. ataleko eskaeretarako («Enpresa-transmisioa»), 2022ko ekainaren 1ean hasiko da, 9:00etan, eta 2022ko urriaren 1ean amaituko, 13:30ean.
 4. II. tituluko eskaeretarako («Enpresa-kontsolidazioa»), 2022ko ekainaren 1ean hasiko da, 9:00etan, eta 2022ko urriaren 1ean amaituko, 13:30ean.

Informazio gehiago nahi izanez gero:

CALL-CENTER

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.