Ekintzailetzako ekimenen sustapena 2024

Xedea

Autoenplegua eta enpresen sormena laguntzea eta aurreko bi urteetako Autoenplegu Foru Dekretuen esleituak izan diren enpresen jarraitasuna laguntzea.

Neurriak

 1. Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko aholkularitza.
 2. Enpresak sortzeko eta martxan jartzeko laguntzak.
 3. Enpresa-transmisiorako laguntzak.
 4. Enpresa kontsolidaziorako laguntzak.

Onuradunak (pertsonak eta erakundeak)

 1. neurria: udaletako enplegua eta tokiko garapena sustatzeko zentroak. Fundazioak, elkarteak eta irabazteko asmorik gabeko beste erakunde batzuk eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak.
 2. neurria: langabezia; enplegu-hobekuntza, non lan-kontratuak ez duen gainditzen hitzarmenez ezarritako lanaldiaren %40, ABEEE baten edo EEE baten mende dauden pertsonak, edo lanekoak ez diren praktikak egin dituzten pertsonak, prestakuntza eta aholkularitzako I. neurriaren bitartez enpresak abian jarri dituztenak (sozietate- eta zerga-helbidea Bizkaian dutenak).
 3. neurria: Negozioa eskuratzen duen erakundea izango da laguntzaren onuradun: enpresa, edozein forma juridiko duela ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresaburu indibidualak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne.
 4. neurria: 18/2020 eta 77/2021 Foru Dekretuen kargura diru laguntzaren esleituak izan diren entitateak, betiere hurrengo ekintzak egin badituzte: komunikazio eta marketin plana, digitalizazio ekintzak, prestakuntza gastuak eta Laguntza tekniko espezializatuko zerbitzuak kontratzeko egindako gastuak, aipatutako entitateen jarraipena eta kontsolidazioa laguntzeko helburua badute.

Araudi arautzailea

Agiriak

Eskaerak aurkezteko epea

 • I. tituluko 1. ataleko eskaeretarako («Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitza»), 2022ko apirilaren 5ean hasiko da, 9:00etan, eta 2022ko apirilaren 27an amaituko, 13:30ean.
 • I. tituluko 2. ataleko eskaeretarako («Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak»), bigarren deialdiko eskabideak aurkezteko epea 2023ko ekainaren 19an hasiko da, 9:00etan, eta 2023ko uztailaren 28an amaituko, 13:30ean.
 • I. tituluko 3. ataleko eskaeretarako («Enpresa-transmisioa»), 2022ko ekainaren 1ean hasiko da, 9:00etan, eta 2022ko urriaren 1ean amaituko, 13:30ean.
 • II. tituluko eskaeretarako («Enpresa-kontsolidazioa»), 2022ko ekainaren 1ean hasiko da, 9:00etan, eta 2022ko urriaren 1ean amaituko, 13:30ean.

Informazio gehiago nahi izanez gero:

CALL-CENTER