Arkeologia

Ondare Historikoa Zerbitzuko Arkeologia atalak eskumenak ditu ondare kulturalaren artapen, zaharberrikuntza, hobekuntza eta, hala denean, indusketari dagokionez. Zehatzago esateko, atal horren ardura da ikerketak sustatzea, aztarnategi arkeologikoak zaintzea eta zaharberrikuntzaren xedea diren eraikuntza historikoen azterketa eta dokumentazioa eta horien guztien ezagutzan laguntzea

Elemendu arkeologikoa

I Funtzioak

 • Partikular, elkarte eta erakundeei Bizkaiko ondare kulturalari buruzko aholkuak ematea.
 • Hiri guneak eta ondasun kulturalak aztertzea horien zaharberrikuntzarako aurretiaz dokumentazio arkeologikoa eta historikoa behar denean.
 • Ondare kulturalaren ikerketa historiko – arkeologikoabultzatzea.
 • I Hirigintzako plan, azpiegituren obra, birgaikuntza eta abarri buruzinformatzea.
 • Santimamiñeko koben (Kortezubi) mantenua sustatzea.
 • Foruako erromatarren herrixka industea eta museo bihurtzea.
 • Urbietako (Gernika) ontzia lehengoratzea eta erakustea.
 • Aztarnategi arkeologikoak artatzea, mantentzea eta garbitzea.
 • Ikerketa arkeologikoak argitaratzea “Kobie” aldizkariaren bidez, Eusko Jaurlaritzaren Arkeoikuska aldizkariarekin lankidetzan jardutea eta hitzaldien zikloak egitea.
 • Bizkaiko Museo Arkeologikoaren jarraipena egitea eta irizpideak burutzea.

Indusketa arkeologikoa

II Diru-laguntzak

 • Diru-laguntzak arkeologo eta historialariei, lurraldeko azterlan arkeologikoak sustatzearen ondoreetarako.
 • Diru-laguntzak alde arkeologikoetan edo ustez garrantzia arkeologikoa duten aldeetan esku hartzen duten partikularrei, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legearen 45.5. artikuluan ezarri dena betez.

Egurrezko horma

Indusketa arkeologikoa