XXIII. Indarkeria matxistatik bizirik atera direnentzako gizarte-arreta espezializatua

Gizartegune

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailean honako igarobide honetan murgilduta gaude: genero-indarkeriaren biktima den emakumeari arreta emateko eredu bat dugu abiapuntu, genero-indarkeriaren aurkako neurri integralei buruzko 1/2004 Legean islatzen dena eta Eusko Legebiltzarraren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean proiektatuta dagoena. Lege hau funtsezkoa izan da baliabideak, prozedurak eta sektore arteko ikuspegia finkatzeko. Eta eredu berri baterantz goaz, gizarte arreta partzial eta zatikatuetatik haratago aurrera egiteko eta sakontzeko.

Aukera bikoitza da. Alde batetik, Eusko Legebiltzarrak egindako erreformarekin. Martxoaren 3ko 1/2022 Legean aldaketa esanguratsuak sartzen dira gizarte-zerbitzuek eman beharreko arreten irismenean eta edukietan; parametroak eta prestazioak aldatzen dira eta nabarmen zabaltzen dira artatu beharreko pertsonak. Bestetik, 2018an onartutako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Arauarekin, Bizkaiko Foru Aldundiak konpromisoa eta rol protagonista hartu du indarkeria matxista desagerrarazteari dagokionez eta legezko betebehar gisa hartzen du biktimei arreta, babesa eta laguntza emateko sistema bermatzea.

Esparru horretan, Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritzatik hausnarketa-prozesu bati ekin genion -duela hiru urte hasi genuena-, egituratzen hasi ginen arreta-eredu berria eraikitzeko. Saio hau proposamen hori eztabaidatzeko antolatu dugu; proposamenean filosofia eta metodologia espezifikoa txertatzen dira eta ahaleginen ardatza emakumearen aurkako indarkeriaren biktimen babesgabetasuna da, begirada sistemikoarekin babesgabetasuna baloratzeko tresnaren prototipo bat eta berriki abian jarritako hainbat esperientzia gehituz. Helburua indarkeria matxistatik bizirik atera diren pertsona horiek merezi dituzten kalitate-eskakizunak bete nahi dituzten zerbitzuen bidez arreta hobetzea eta egokitzea da.

 • Aurkezpena.
  • Isabel Ariceta. Hezkuntza eta Kirol Fakultateko dekanoa. Deustuko Unibertsitatea.
  • Teresa Laespada. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatua.
 • 1. ponentzia.- 2/2022 Legearen aurrerapenak, gizarte-zerbitzuetako berdintasunaren legearen bigarren aldaketarena. Alazne Irigoien, ikertzailea, unibertsitateko irakaslea eta genero berdintasuneko aholkulari independentea. ABELLA LEGAL.
 • 2. ponentzia.- Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnak artatzeko eredu baterako proposamena. Idoia Garcia. Teknikaria (SIIS)

  Eztabaida Atsedena, kafea

 • 3. ponentzia.- Indarkeria matxistaren biktimen babesgabetasunaren balorazio espezializatua. Tresna tekniko komun baten proposamena. Izaskun Ormaetxea. IOK. Laboratorio de Trabajo Social.
 • Eztabaida Esperientzien Mahaia
  • Indarkeria matxistaren biktimak hartzeko sarea. Jaime García. EDE Fundazioa.
  • Sua programa. Natalia Ibarrondo. ERAIN.
  • Zerizan programa. Clara Natividad. SUSPERGINTZA.
  • ZERBITZUEN GUTUNA. Maria Moro. PKF- ATTEST.