Bilaketa-irizpide:

63 aurkitutako emaitzak 1 - 5

Harpidetu zaitez jarraibideei buruzko informazioa jasotzeko: Harpidetzaren alta

URTEA

Izena

GAI TALDEA

GAIA

Fitxategia

2024

1/2024 Jarraibidea, apirilaren 8koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua eta hura garatzeko xedapenak aplikatzeko zenbait irizpide ezartzen dituena.

Zergak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

2023

4/2023 Jarraibidea, ekainaren 29koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, talentua erakartzeko eta ekintzailetza sustatzeko araubide bereziei eta pizgarriei buruzkoa.

Zergak

Zerga desberdinak

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_4_2023_68_eu.pdf (275 KB)

2023

3/2023 Jarraibidea, maiatzaren 26koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 66 quater artikuluaren Bat eta Bi apartatuetan aurreikusitako kultura sustatzeko pizgarriak aplikatzeko zenbait irizpide ezartzen dituena, bai eta foru-arau beraren 66 quinquies artikuluan ezarritako finantzaketan parte hartzeko mekanismoa ere.

Zergak

Sozietateen gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_3_2023_67_eu.pdf (462 KB)

2023

2/2023 Jarraibidea, apirilaren 3koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusiarena honen bidez irizpide batzuk ezartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua eta hura garatzen duten xedapenak aplikatzeko

Zergak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_2_2023_64_eu.pdf (876 KB)

2023

1/2023 Jarraibidea, martxoaren 24koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko martxoaren 25eko 4/2015 Foru Arauaren lehen xedapen gehigarria eta hura garatzeko xedapenak aplikatzeko irizpide jakin batzuk ezartzen dituena.

Zergak

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_1_2023_66_eu.pdf (90 KB)