Bilaketa-irizpide:

59 aurkitutako emaitzak 1 - 5

Harpidetu zaitez jarraibideei buruzko informazioa jasotzeko: Harpidetzaren alta

URTEA

Izena

GAI TALDEA

GAIA

Fitxategia

2023

1/2023 Jarraibidea, martxoaren 24koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko martxoaren 25eko 4/2015 Foru Arauaren lehen xedapen gehigarria eta hura garatzeko xedapenak aplikatzeko irizpide jakin batzuk ezartzen dituena.

Zergak

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga

2022

1/2022 Jarraibidea, apirilaren 1koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusiarena; honen bidez irizpide batzuk ezartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua eta hura garatzen duten xedapenak aplikatzeko.

Zergak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_1_2022_63_eu.pdf (791 KB)

2021

5/2021 Jarraibidea, abenduaren 22koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legeak araututako kooperatibei maiatzaren 4ko 8/2021 Errege Lege Dekretuaren 12. artikulua aplikatzeari buruzkoa (8/2021 Errege Lege Dekretua, arlo sanitarioan, sozialean eta jurisdikzionalean presako neurriak hartzeari buruzkoa), urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma-egoeraren indarraldia amaitu ondoren aplikatu beharrekoa; errege-dekretu horrek alarma-egoera deklaratu zuen, SARS-COV-2 birusak eragindako infekzioen hedapenari eusteko.

Zergak

Sozietateen gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_5_2021_60_eu.pdf (78 KB)

2021

4/2021 Jarraibidea, abenduaren 21ekoa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, honako hau eguneratzekoa: 3/2021 Jarraibidea, martxoaren 31koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, zeinaren bidez ezartzen baitira zenbait irizpide adierazteko nola aplikatu 2013ko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa, eta hura garatzeko xedapenak, kreditu-entitateek beren langileei maileguak ematetik eratorritako gauzazko lan-errendimenduei dagokienez, eta akatsak zuzentzekoa.

Zergak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_4_2021_62_eu.pdf (87 KB)

2021

3/2021 Jarraibidea, martxoaren 31koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusiarena; honen bidez irizpide batzuk ezartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua eta hura garatzen duten xedapenak aplikatzeko.

Zergak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_3_2021_59_eu.pdf (773 KB)