Takografo Digitala

INDARREKO LEGERIA

 • Sustapen Ministerioaren 1190/2005 Agindua, apirilaren 25ekoa.
 • 165/2014 EB Erregelamendua, otsailaren 4koa.
 • Sustapen Ministerioaren 2861/2012 Agindua, abenduaren 13koa.

GIDARIEI ETA ENPRESEI APLIKATZEKOA DA, BALDIN ETA

 • Garraio publikoa edo pribatua egiten badute
 • Espainolak edo atzerritarrak badira
 • Nazioko edo nazioarteko garraioa egiten badute Europar Batasunaren barruan edo Europar Batasunaren eta Suitzaren artean edo Europako Ekonomia Esparrukoak diren herrialdeen artean (Islandia, Norvegia eta Liechtenstein).
 • Zama eramaten badute edo hutsik zirkulatzen badute.
 • 3,5 Tm-ko BGM baino handiagoko ibilgailuak badira edo 9 plaza baino gehiago badute (gidaria barne).

OHARRA: Bizkaian erroldatuta dauden pertsonen kasuan edo Bizkaian zerga-egoitza duten enpresen kasuan baino ez du eskumena Bizkaiko Foru Aldundiak takografo digitalaren txartela izapidetzeko.

NON ESKATU EDO BERRITU TAKOGRAFO DIGITALAREN TXARTELA

Enpresako eta entsegu-zentroko takografo digitalaren txartelak eskuratzeko eskabideak elektronikoki aurkeztu behar dira «Bizkaiko garraioen atarian» (www.bizkaia.eus).

Gidarientzako takografo-txartelak elektronikoki eska daitezke Bizkaiko garraioen atarian (www.bizkaia.eus). Horretarako, beharrezkoa da sinadura-ziurtagiri elektronikoa izatea.

2021eko uztailaren 1etik aurrera, gidariaren takografo digitalaren eskaerak bitarteko elektronikoen bidez baino ez dira izapidetuko (salbu eta datuak trukatu, aldatu, hondatu edo gaizki funtzionatzen duten kasuetan, horiek aurrez aurre izapidetuko baitira aurretiko hitzorduarekin).

Tokia:
Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Saila
Iparragirre kalea, 21, 1. solairua
Tel. 944066044
Neguko ordutegia:
8:30etatik 13:30etara
Udako ordutegia:
8:30etatik 13:00etara

GIDARIAREN TXARTELA:

 1. Eskabide normalizatua (2 kopia), behar bezala bete eta sinatua.
 2. Karnet neurriko argazkia, koloretan eta orain dela gutxi egina.
 3. Indarreko NANaren edo AIZaren fotokopia. Gidariaren gaur egungo helbidea eta NANean dagoena bat ez badatoz, errolda-ziurtagiria ere aurkeztu beharko da.
 4. Indarreko gidabaimenaren fotokopia.
 5. Tasa (T-90 eredua).

Tasa eskabidea formalizatzen den unean bertan ordain daiteke banku-txartelarekin, baldin eta eskabidea Bilboko Iparragirre kaleko 21. zenbakian dagoen bulegoan izapidetzen bada.

Txartelaren galera edo lapurreta gertatuz gero

 • Lapurretaren salaketaren fotokopia.
 • Txartela galdu izanaren zinpeko aitorpena

ENPRESAREN TXARTELA

Enpresa-txartela elektronikoki kudeatzen bada, Bizkaiko garraioen atariaren bitartez, honako dokumentazio hau erantsiko da:

Pertsona fisikoa izanez gero:
NANa
Ordaindutako tasa (T-90 eredua)
Takografoaren txartela kudeatzeko baimena, behar bezala beteta, baldin eta ordezkariak kudeatzen badu
Pertsona juridikoa izanez gero:
IFZ
Ordaindutako tasa (T-90 eredua)
Ahalordedunaren NANa
Ahalordearen eskritura
Takografoaren txartela kudeatzeko baimena, behar bezala beteta, baldin eta ordezkariak kudeatzen badu

Tasa online ordaindu daiteke edo edozein banku-entitate laguntzailetan (T-90 eredua aurkeztuz). Azken kasu horretan, tasa mekanizatuta egon beharko da.

ENTSEGU-ZENTROKO TXARTELA

Entsegu-zentroko txartela elektronikoki kudeatzen bada, Bizkaiko garraioen atariaren bitartez, honako dokumentazio hau erantsiko da:

 • Zentro teknikoko IFZ
 • Eusko Jaurlaritzako Industriak igorritako baimena
 • Indarrean dagoen teknikariaren ziurtagiria
 • Teknikariaren NANa
 • Ordaindutako tasa (T-90 eredua)
 • Takografoaren txartela kudeatzeko baimena, behar bezala beteta, baldin eta ordezkariak kudeatzen badu.

Tasa online ordaindu daiteke edo edozein banku-entitate laguntzailetan (T-90 eredua aurkeztuz). Azken kasu horretan, tasa mekanizatuta egon beharko da.

TASAREN ZENBATEKOA, T-90 EREDUA

2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, tasa 59,11 € da.

TXARTELA BERRITZEA

 • Txartela iraungi aurreko 35 egunetan eskatu ahal izango da.
 • Eskabideetarako eskatzen den dokumentazio bera aurkeztu behar da.

Fitxategi hauek ikusteko doako programa behar duzu Adobe Reader