Hirigintza-plangintza berrikusteko dirulaguntzak

ZERTARAKO EMATEN DA DIRULAGUNTZA?

  • Plangintza orokorra erabat edo partez berrikustea Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera egokitzeko.
  • Plangintza orokorrak egiteko beharrezkoak diren lan eta azterlan osagarriak, bereziki ingurumen-ebaluazio estrategikoari buruzkoak; izan ere, ebaluazio hori eskatu beharrekoa da urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren arabera (haren bidez, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen da).

NORENTZAT?

Bizkaiko Lurralde Historikoko 7.000 biztanle edo gutxiagoko udalentzat, baldin eta hirigintza-plangintza orokorra egokitu behar badute Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera.

ESKABIDEAK

  • Eskabideak aurkezteko epea: 2024ko maiatzaren 7ko 00:00etatik 2024ko maiatzaren 24ko 23.59etara, Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailaren bulego birtualaren bidez.

DOKUMENTUAK:

Informazio gehiago nahi izanez gero:

Teléfonoa: 94 406 80 08

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.