Informazio akustiko teknikoa

Bizkaiko zaratari buruzko informazio-sistema

Ingurumeneko Zarata Mapei dagokien informazioa, administrazio desberdinek eta eskumena duten eragileek onetsia indarrean dagoen estatuko eta erkidegoko legedian xedatutakoari jarraiki.

Udaletarako gida teknikoak

Zarata aldagai aipagarria denean, zarataren arloan legeria aplikatzeko orduan, dokumentu horien helburua udalei nahiz horietarako lanean diharduten adituei irizpideak eta oinarriak eskaintzea da.

Kutsadura akustikoa arautzen duen araudia

EAEn aplikazioko arau-aipamen guztiak.