Poluzio akustikoa arautzen duen legeria

Ondoren, EAEn legeria-erreferentzia aplikagarriak zehazten dira. Azpimarratzekoa da 213/2013 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan poluzio akustikoari buruzkoa, legeria aplikagarri zuzenena baita. Nolanahi ere, Erkidegoaren aginpideko aldagaiak arautzen ditu. Legedi horrez gain, udal askok beren ordenantzak dituzte zarataren kontra edo ingurumena babesteko eta bertan tokian poluzio akustikoa arautzeko edo kontrolatzeko alderdiak ageri dira.

ESTATUKO LEGERIA

ERKIDEGOKO LEGERIA