Eremuen definizioa eta deskripzioa

Bilaketaren eremu guztien esanahia eta adibideak.

EEK
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako elementu bereizgarria da. Aldizkariaren urteak eta zenbakiak osatzen dute. Adibidea BAO-BOB-2003058
Testu librea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren eduki osoa jasotzen du.
BAO zenbakia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko argitalpen zenbakia. Zenbaki korrelatiboa da, eta urtero hasten da. Adibidea 58
Urtearekin batera egon daiteke, hurrengo formatuan: zzz/uuuu. Adibidea 058/2003
BAO urtea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko argitalpen urtea. Adibidea 2003
BAO, noiztik
Bilaketa hasi nahi duzun argitalpen data. Adibidea 2003.03.02
BAO, noiz arte
Bilaketa amaitu nahi duzun argitalpen data. Adibidea 2003.04.02
Iragarki zenbakia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko iragarkiak identifikatzen dituen kodea da. Adibidea I-1111
Xedapen zenbakia
Xedapen Orokorra onartzean egokitu zaion zenbakia. Adibideak 14/2002, 123/2003
Xedapena, noiztik
Zure bilaketaren hasierako data da. Adibidea 2003.03.02
Xedapena, noiz arte
Zure bilaketaren amaierako data da. Adibidea 2003.03.02
Igorleak
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki edo dokumentu bat argitara dezaketen erakundeak, publikoak zein pribatuak. Adibideak Bilboko Udala, Ogasun eta Finantza Saila, etab.
Dokumentu mota
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu den iragarkiaren tipologia deskribatzen du. Adibideak Xedapen orokorrak, Iragarkiak, Ebazpenak, etab.
Laburpena
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren edukia laburtuta deskribatzen du.
Gaia
Bilaketak egin ahal izateko kategoriak dira. Adibideak Hirigintza, Lan Poltsa Publikoa, Hauteskundeak...